Update articol:

Acționarii SIF Hoteluri au aprobat reducerea capitalului social și distribuire de cash către acționari

Acționarii SIF Hoteluri (CAOR) au decis aprobarea reducerii capitalului social subscris de la 80.356.102,50 lei la 6.428.488,20 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 2,50 lei la 0,20 lei, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Hoteluri, pentru reducerea capitalului social și distribuire de cash către acționari fusese cerută de SIF Banat-Crisana, care detine 98,9997% din capitalul social al SIF Hoteluri.

De asemenea, AGA a aprobat plata sumelor cuvenite catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii SIF Hoteluri S.A. la Data de Inregistrare a acestei AGEA a 2,3 lei (RON)/actiune, proportional cu participarea lor la capitalul social varsat al societatii SIF Hoteluri S.A.. Plata va incepe la data de 16.06.2023.

Reducerea capitalului social se justifica prin necesitatea optimizarii capitalului socialal SIF Hoteluri, implicand restituirea catre acționari a unei cote-parti din aporturi, arată convocatorul AGA.

Conform documentului, motivarea economica a propunerii de reducere a capitalului social consta în necesitatea optimizarii capitalului social, prin deblocarea capitalului în exces, raportat la nevoile reale și activitatea societatii: “In ultimii ani societatea SIF Hoteluri S.A. si-a restrans semnificativ activitatea prin instrainarea mai multor active hoteliere, sumele de bani obtinute din aceste operatiuni depasind nevoile actuale ale societatii, acestea urmand a fi restituite actionarilor societatii sub forma de numerar”.

SIF1 considera ca atractivitatea unor potentiale reinvestitii ale surplusului de capital in cadrul aceluiasi sector la nivelul societatii este putin probabila, avand in vedere randamentul adus de plasamente de capital cu un rise semnificativ mai redus, inclusiv in instrumente cu venit fix.

Recent, SIF Hoteluri a vândut Hotelul Eurohotel din Baia Mare, pentru 2,1 milioane euro, și Hotelul DoubleTree by Hilton din Oradea, pentru 11 milioane de euro.

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni