Update articol:

Acționarii Transgaz au luat act de Raportul detaliat privind realizarea investițiilor

Acționarii Transgaz (TGN) au luat act de Raportul detaliat privind realizarea investițiilor, precum și a sumelor angajate și a celor aflate în procedură de achiziție în derulare la data raportului, în vederea îndeplinirii programului de investiții aprobat pe anul în curs și constată că au fost realizate angajamentele investiționale aferente anului 2019, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Transgaz (TGN) a anunțat că și-a realizat angajamentele investiționale pentru 2019, de 4,4 miliarde lei, într-un material pregătit pentru Adunarea Generală din 2 decembrie.

“La Transgaz, angajamentele investiționale, în valoare de 4.468.308 mii lei, aferente anului 2019 sunt realizate. Valoarea estimată totală a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează să fie semnate până la 31 decembrie 2019, fără a include valoarea proiectelor aflate în proceduri de achiziție, este de 3.008.680 mii lei, iar valoarea bugetată de Transgaz este de 2.441.000 mii lei. La 31 decembrie 2019, valoarea estimată a proiectelor în curs de achiziție este de 1.459.628 mii lei”, potrivit unui raport pregătit pentru AGA.

Recent, a mai avut loc o AGA la Transgaz (TGN) unde acționarii au luat act de Raportul cu privire la gradul de îndeplinire a Programului de investiții pentru anul în curs.

Valoarea investițiilor realizate de Transgaz (TGN) la data de 30 iunie 2019 este de 372.672 mii iei la care se adaugă achiziția de material tubular pentru realizarea proiectelor de investiții în valoare de 231.714 mii Iei, ceea ce reprezintă o îndeplinire în procent de 25% din total cheltuieli de investiții aprobate, arată compania în Raportul cu privire la gradul de îndeplinire a Programului de investiții pentru anul în curs, pregătit pentru Adunarea Generală a Acționarilor din 26 septembrie.

Atunci, AGA a solicitat conducerii administrative și executive a Societății transmiterea către acționari, prin AGA, în cursul lunii decembrie 2019, a unui raport detaliat privind realizarea investițiilor, precum și a sumelor angajate și a celor aflate în procedură de achiziție în derulare la data raportului, în vederea îndeplinirii programului de investiții aprobat pe anul în curs. De asemenea, în situația în care se constată că angajamentele investiționale aferente anului 2019 nu au fost realizate până la data raportului, Ministerul Economiei a solicitat conducerii administrative și executive a Societății ca, în cadrul aceleiași AGA, să fie supusă aprobării distribuirea diferenței de dividende, potrivit prevederilor hotărârii AGA nr. 5/06.06.2019.

Prin Hotărârea AGOA nr. 5 din data de 6 iunie 2019 a fost aprobată repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 prin aplicarea unei cote de 50% la repartizarea profitului sub formă de dividende. Conform acestei Hotărâri „Aprobarea este condiționată de realizarea programului de investiții pe anul în curs. În situația în care TRANSGAZ nu realizează programul de investiții aferent anului 2019 până la finele acestui an, societatea are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea redistribuirii și virării ca dividende, pânâ la finele anului 2019, a profitului repartizat și neutilizat pentru investiții, până la concurența sumei ce reprezintă  90%  din  profituI  anului  2018.  Totodată  solicită  conducerii   administrative  și executive a Societății transmiterea câtre acționari, până la data de 30 septembrie 2019, a unui raport cu privire la gradul de îndeplinire a programului de investiții.”

BVBStiri BVB

VES SA (VESY) (22/05/2020)

Litigiiu la 22.05.2020

TERAPLAST SA (TRP) (22/05/2020)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni

CEMACON SA (CEON) (22/05/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014