Update articol:

Alro – Cifra de afaceri consolidată de 2.296 milioane RON în primele nouă luni, cu 12% mai mare decât în T1-T3 2017

Grupul Alro a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 2.296 milioane RON în perioada T1-T3 2018, cu 12% mai mare decât în T1-T3 2017 și cu 10% mai mare în T3 2018 față de T3 2017. Marja profitului brut a fost de 25% în T3 2018, în creștere de la 24% în T3 2017 (23% în perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2018 și 25% în aceeași perioada a anului 2017). Imobilizarile corporale au fost mai mari cu 14% la 30 septembrie 2018 comparativ cu 31 decembrie 2017 urmare a investițiilor efectuate în perioada de 9 luni analizată, conform bugetului pe anul în curs, în echipamente pentru îmbunătățirea calității produselor și creșterea eficienței, potrivit informaţiilor transmise de companie către BVB.

Alro  este unul dintre cei mai mari producători integrați pe verticală din Europa, după capacitate.

Raportul companiei arată: “În T3 2018, Alro a continuat să dezvolte și să aducă îmbunătățiri segmentului de aluminiu procesat, urmare implementării strategiei pe termen lung de concentrare pe produsele cu o valoare adăugată mare. Vânzările consolidate ale Grupului în perioada de 9 luni 2018 încheiată la 30 septembrie 2018 au fost de 2.296.368 mii RON, mai mari cu 12% comparativ cu nivelul raportat în aceeași perioadă a anului 2017 (respectiv 2.044.754 mii RON), datorită faptului că Grupul a reușit să reflecte în rezultatele sale tendința pozitivă a prețurilor aluminiului și aluminei pe piață internațională. Același trend ascendent al cifrei de afaceri s-a menținut și în T3 2018, când vânzările valorice au fost mai mari cu 10% (66.154 mii RON), comparativ cu T3 2017”.

În perioada de 9 luni 2018 și în trimestrul al treilea 2018, Alro a înregistrat o creștere a veniturilor, în principal datorită:

  • creșterii nivelului vânzărilor de alumină către terți, cu un impact pozitiv de 146.412 mii RON la nivelul perioadei de 9 luni analizate și de 68.762 mii RON la nivel de trimestru. Organizarea s-a bazată pe un lanț de producție integrat ce dispune de propriile facilități de extragere a bauxitei și de prelucrare a aluminei a permis grupului să beneficieze de oportunitățile existente în piață internațională a aluminei în 2018 și de creșterea prețului, astfel că, concomitent cu asigurarea integrală a materiei prime pentru producerea aluminiului în cadrul grupului, a valorificat capacitățile de producție pentru a vinde surplusul în afară grupului;
  • creșterii vânzărilor de aluminiu primar cu 12% la nivelul perioadei de 9 luni raportate, ca urmare a tendinței pozitive a LME și a creșterii volumului de vânzări. La nivelul T3 creșterea a fost de 8% comparativ cu perioada anterioară și s-a datorat evoluției pozitive a LME și deprecierii RON față de T3 2017.

Factorii care au favorizat creșterea vânzărilor de aluminiu primar sunt:

  • creșterea mediei LME cu 233 USD/tonă față de 9 luni 2017 (respectiv o creștere de la 1.924 USD/tonă la 2.157 USD/ tonă) și cu 45 USD/tonă față de T3 2017 (respectiv o creștere de la 2.012 USD/tonă la 2.057 USD/tonă);
  •  vânzările de sârmă mai mari cu peste 5.700 tone în perioada de 9 luni 2018 comparativ cu perioada similară a anului anterior;
  • vânzările de bare către terți, cu 1.800 tone mai mari în perioada de 9 luni 2018 față de 9 luni 2017 datorită stabilității pieței și a cererii pe parcursul perioadei analizate.

Vânzările de aluminiu primar, în termeni cantitativi, au crescut în perioada T1-T3 2018 cu 4% comparativ cu anul anterior, iar în termeni valorici au fost de 974 milioane RON la nivelul Grupului în perioada T1-T3 2018, înregistrând o creștere de 104 milioane RON comparativ cu perioada similară din 2017 (870 milioane RON în T1-T3 2017). Vânzările de aluminiu procesat au fost de 1.062 milioane RON în T1-T3 2018, crescând de la nivelul din T1-T3 2017 (1.056 million RON) pe fondul unor cotații LME favorabile. Din punct de vedere cantitativ, vânzările de aluminiu procesat au scăzut cu 4% comparativ cu aceeași perioada a anului 2017 datorită faptului că, începând cu luna iulie a anului 2018, Alro a demarat un program de modernizare a unuia din laminoarele sale. Compania precizează: ” În perioada efectuării modernizării, pentru a compensa vânzările mai reduse ale unor produse procesate, Grupul se va orienta pe producția și valorificarea altor produse din aluminiu, cum ar fi cele din gama aluminiului primar, urmărind un mix de produse care să-i asigure marje de profit avantajoase. Din punctul de vedere al structurii, vânzările Segmentului de Aluminiu Primar către clienții externi au reprezentat 42% din veniturile totale ale Grupului în perioada T1-T3 2018 (T1-T3 2017: 43%), în timp ce vânzările Segmentului de Aluminiu Procesat către clienții externi au reprezentat 47% din veniturile totale ale Grupului (52% în T1-T3 2017), urmare proiectului  de modernizare a secției de laminare benzi la rece”.

Grupul Alro a raportat o producție totală de aluminiu primar de 213.704 tone în perioada T1-T3 2018, un nivel mai mare comparativ cu producția raportată în aceeași perioada a anului trecut (T1-T3 2017: 210.873 tone). În același timp, producția de aluminiu procesat a fost ușor mai mică decât cantitatea realizată în perioada T1-T3 2017 (T1-T3 2018: 77.322 tone comparativ T1-T3 2017: 82.090 tone), grupul dirijând cantitatea de metal turnat către produse din aluminiu primar cu bune oportunități de valorificare în piață (sârmă și bare) în perioada în care desfășoară recondiționarea și modernizarea unuia din laminoarele din secția FRP.

Costul bunurilor vândute al grupului a fost de 552.748 mii RON în T3 2018 și de 507.287 mii RON în T3 2017. Creșterea de 9% a fost determinată în principal de creșterea prețurilor de achiziție ale materiilor prime și utilităților, în linie cu prețurile pe piețele specifice, dar a rămas sub creșterea de 10% a vânzărilor în ultimul trimestru analizat, astfel că marja profitului brut a crescut la 25% în T3 2018 de la 24% în T3 2017, iar profitul brut realizat de către Grup în T3 2018 a fost de 180.010 mii RON, cu 20.693 mii RON mai mare decât în T3 2017.

Cheltuielile generale și administrative au fost mai mari în T3 2018 comparativ cu T3 2017,din cauza numărului mare de proiecte în care a fost implicat Grupul Alro pentru îmbunătățirea performanțelor operaționale și a imaginii pe piață prin creșterea vizibilității. În plus, au fost efectuate o serie de cheltuieli necesare pentru conformarea cu prevederile legislative în vigoare privind serviciile de prevenire și stingere a incendiilor contractate de Alro  în 2018 și pentru creșterea fondului de salarii și acordarea unor bonusuri de performanță personalului Grupului în concordanță cu prevederile contractelor colective de muncă. Câștigurile/(pierderile) nete din instrumente financiare derivate sunt aferente opțiunilor de tip collar încheiate de Grup pentru a-și proteja vânzările de fluctuații nefavorabile ale prețului aluminiului. În perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2018 din câștigul net de 26.940 mii RON aferent instrumentelor financiare derivate, o suma de 13.995 mii RON, reprezintă câștigul net realizat din exercitarea opțiunilor, deoarece cotațiile de referință ale aluminiului au fost sub nivelul put specificat în contractele de opțiuni încheiate și o suma de 12.945 mii RON reprezintă câștig net nerealizat, anume evaluarea la valoare justă a opțiunilor în sold la data de 30 septembrie 2018.

În T3 2018, câștigul net în suma de 12.299 RON a rezultat în special din exercitarea opțiunilor. Pe de altă parte, pierderea netă de 2.051 mii RON a fost dată de scăderea valorii opțiunilor la dată de 30 septembrie 2018 față de finalul trimestrului anterior, adică 30 iunie 2018. În T3 2017 Grupul a înregistrat o pierdere netă nerealizată în suma de 2.513 mii RON din evaluarea la valoarea justă a opțiunilor încheiate în 2017 la dată de 30 septembrie 2017. În T3 2017 opțiunile nu au fost exercitate datorită faptului că prețul aluminiului reflectat prin cotația LME s-a situat în intervalul delimitat de collar. Diferențele de curs valutar se datorează în principal reevaluării împrumuturilor și a altor datorii în valută ale Grupului. În T3 2018 s-a înregistrat o pierdere din diferențe de curs valutar pe fondul deprecierii leului în raport cu dolarul american la 30 septembrie 2018 comparativ cu finalul trimestrului anterior, anume 30 iunie 2018 (de la 4,0033 USD/RON la 30 iunie 2018 la 4,021 USD/RON la 30 septembrie 2018). O evoluție în sens invers a avut loc în perioada comparativă analizată, în T3 2017, când leul s-a apreciat în raport cu dolarul american la 30 septembrie 2017 comparativ cu 30 iunie 2017 (de la 3,9915 USD/RON la 30 iunie 2017 la 3,8977 USD/RON la 30 septembrie 2017), înregistrându-se astfel un câștig din diferențe de curs la nivel de Grup.

Rezultatul net este similar în trimestrul 3 al anului 2018 cu cel din trimestrul similar al anului anterior, potrivit Alro. În ceea ce privește rezultatul net ajustat, acesta este calculat eliminând câștigul din instrumentele financiare derivate la care nu s-a aplicat contabilitatea de acoperire, înfluențându-se astfel negativ valoarea rezultatului net ajustat. Din acest câștig, suma de 13.995 mii RON realizată în perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2018 (din care 12.299 mii RON în T3 2018), este rezultatul efectiv al acoperirii unei părți din vânzări împotriva riscului de evoluție negativă a prețului aluminiului pe piețele internaționale prin politicile de management al riscului implementate de conducerea grupului.

 

BVBStiri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

DAFORA SA (DAFR) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

ROMCAB SA (MCAB) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020