Update articol:

ANAF, inspecţie la Romgaz: societatea trebuie să distribuie dividende suplimentare de 34.852.279 lei, din care 24.284.077 lei se cuvin acționarului majoritar

Romgaz sediu
  • Cele două acte administrative fiscale emise de ANAF, respectiv, Raportul de Inspecție economico-financiară și Dispoziția obligatorie, se află în termenul de atac, ROMGAZ  urmând a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru exercitarea căilor de atac, atât pe cale administrativă, cât și pe cale judiciară.

 

SNGN Romgaz SA a fost supusă, în perioada 27.11.2019 – 31.01.2020, unei inspecții economico-financiare de către inspectorii din cadrul ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Inspecție Fiscală – Serviciul Inspecție Economico-Financiară, în urma căreia s-au primit, în data de 17.02.2020, Raportul de Inspecție economico-financiară (“Raportul”) și Dispoziția obligatorie.

Obiectivul inspecției economico-financiare a fost verificarea respectării prevederilor art. 43 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, pentru exercițiul financiar al anului 2018 (“OUG nr. 114/2018”), unde se precizează că: “Operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețîn direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, distribuie și virează în condițiile legii, în termen de 60 de zile de la dată aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat, în cazul regiilor autonome, 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanță Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, regăsite în conturile de disponibilități bănești existente în casă și conturi la bănci precum și cele aferente investițiilor pe termen scurt la dată de 31 decembrie 2018 și care la aceeași dată nu sunt angajate, prin contracte de achiziție, pentru a fi utilizate că surse proprii de finanțare.”

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/25 aprilie 2019, s-a aprobat distribuirea sub formă de dividende a 35% din rezervele existente la 31 decembrie 2018, constituite conform art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanță Guvernului nr. 64/2001 cu modificările ulterioare.

Romgaz precizează: “În urma verificărilor efectuate, echipa de control a considerat că pentru aplicarea art. 43 din OUG nr. 114/2018, societatea ar fi trebuit să aplice cota de 35% și rezervelor constituite în anul 2019 prin Hotărârea AGOA nr. 3/2019, deși acestea nu se regăseau în sold la 31 decembrie 2018. Prin urmare, echipa de inspecție economico-financiară a emis Raportul de inspecție economico-financiară prin care Societatea trebuie să distribuie dividende suplimentare de 34.852.279 lei, din care 24.284.077 lei se cuvin acționarului majoritar. Pentru diferența de 24.284.077 lei datorată și nevirata în termenul legal au fost calculate dobânzi în suma de 1.053.929 lei și penalități de întârziere în suma de 526.964 lei. Acestea se actualizează până la data stingerii obligației de plata stabilite prin Raportul amintit”.

Cele două acte administrative fiscale emise de ANAF, respectiv, Raportul de Inspecție economico-financiară și Dispoziția obligatorie, se află în termenul de atac, ROMGAZ  urmând a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru exercitarea căilor de atac, atât pe cale administrativă, cât și pe cale judiciară.

 

BVB | Știri BVB

MECANICA CEAHLAU (MECF) (08/08/2022)

Raport semestrial S1 2022

PROMATERIS S.A. (PPL) (08/08/2022)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 02.08.2022

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (08/08/2022)

Structura actionariat la data de 31 iulie 2022

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (08/08/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (08/08/2022)

Rascumpararea actiuni proprii perioada 01-05.08.2022