Update articol:

ANI: Declaraţiile de avere şi interese pot fi completate şi transmise digital

Procedura elaborată de Agenția Națională de Integritate prin care se va realiza transmiterea la distanță a declarațiilor de avere și de interese a fost publicată vineri, 08 ianuarie 2021 în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Procedura formalizează procesul de digitalizare a declarațiilor de avere și de interese și se aplică categoriilor de persoane care au obligația declarării averii și intereselor, cu excepția candidaților înscriși în procesele electorale.
Tranziția către digitalizarea completă a procesului se va realiza în două etape:
1)   În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021 – declarațiile de avere și de interese vor putea fi transmise alegând una dintre următoarele modalități:
–  Varianta clasică (declarațiile vor fi transmise Agenției Naționale de Integritate de către persoana responsabilă (PR) cu atribuții specifice în ceea ce privește declarațiile de avere și de interese de la nivelul fiecărei entități prevăzute de Legea nr. 176/2010, în copie certificată „conform cu originalul)”;
–   Varianta digitală (declarațiile vor fi completate electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, și vor fi remise ANI utilizând procedura de transmitere la distanță, prin intermediul unui modul care va fi pus la dispoziția deponenților („e-DAI”), disponibil pe pagina de Internet a Agenției. În cazul în care deponentul nu deține încă o semnătură electronică calificată, acesta poate, doar pe parcursul anului 2021, completa și transmite declarațiile prin modulul e-DAI, semnate olograf.
2)  Începând cu data de 01 ianuarie 2022 – declarațiile de avere și de interese vor putea fi transmise exclusiv prin modulul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată.
Potrivit procedurii, mecanismul de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese prin modulul e-DAI presupune parcurgerea a cinci pași generali: (i) înrolarea persoanei responsabile, (ii) înrolarea deponenților de către persoana responsabilă, (iii) completarea declarațiilor de avere și de interese de către deponenți, (iv) validarea declarațiilor de către persoana responsabilă și (v) transmiterea către ANI a declarațiilor.

Agenția Națională de Integritate va pune la dispoziția actorilor implicați în procesul de depunere a declarațiilor Manualul de Instrucțiuni al e-DAI, care va fi publicat în prima parte a acestui an pe pagina de Internet a instituției.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (02/02/2023)

Reluare tranzactionare - ora 10:00 - conform Codului BVB - operator de piata reglementata (Titlu II - art. 115 si Titlu III - art. 6) - Decizie ASF nr. 84/02.02.2023 - aprobare document oferta publica de cumparare actiuni FP

OMV PETROM S.A. (SNP) (02/02/2023)

Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2022

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (01/02/2023)

Raport auditor S2 2022 art. 108 Legea 24/2017 (R)