Energie

ANRE propune noi tarife pentru serviciile de transport și distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, valabile de la 1 aprilie 2023: “Tarifele propuse spre aprobare prezintă o creștere, cu încadrarea în limitele metodologice”

ANRE a publicat propunerile de noi tarife pentru serviciile de transport și distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, valabile de la 1 aprilie 2023.  Potrivit surselor noastre, acestea vor fi aprobate mâine de ANRE.

ANRE spune că tarifele propuse spre aprobare prezintă o creștere, cu încadrarea în limitele metodologice, ținând cont de tendința de reducere a consumului de energie electrică, de creșterea inflației, precum și de actuala evoluție a prețurilor pe piața de energie electrică, care a condus la includerea în tarife a unei componente tarifare aferente costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea CPT.

Referitor la cauzele și motivele care conduc la emiterea ordinelor propuse spre aprobare, ANRE precizează: “Conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ab) din OUG nr. 33/2007 ”ANRE determină, aprobă şi transmite spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea I, tarifele reglementate aferente serviciilor specifice sectorului energiei electrice, în conformitate cu prevederile metodologiilor aplicabile”.
Conform art. 9 din Metodologia 169, ”Tarifele de distribuție sunt aprobate de autoritatea competentă pentru fiecare operator de distribuție în parte”.
Conform art. 9 din Metodologia 171, ” ANRE analizează fundamentarea veniturilor solicitate de OTS pentru fiecare an al perioadei de reglementare şi stabileşte venitul ţintă iniţial aprobat”.

Conform prevederilor art. 2 din Ordinul președintelui ANRE nr. 129/2022, ”Tarifele reglementate pentru serviciul de transport şi de distribuţie a energiei electrice aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2023 se stabilesc în conformitate cu prevederile metodologiilor de stabilire a tarifelor în vigoare şi ale prezentului ordin”.
Conform prevederilor art. 14 alin. (2) din OUG nr. 27/2022, ”(2) Tarifele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) nu se modifică în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va stabili tarife reglementate de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, precum şi tarife reglementate de transport al energiei electrice, aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2023, conform cadrului de reglementare şi prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă”.

 Analiza efectuată

Urmare a analizei datelor de fundamentare transmise de operatorul de transport și sistem și de operatorii de distribuție concesionari, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a efectuat calculele prin care s-au stabilit tarifele de transport și tarifele de distribuţie propuse spre aprobare, pentru fiecare operator de rețea, valabile de la data de 01 aprilie 2023. Stabilirea acestora s-a realizat cu luarea în considerare a veniturilor ţintă iniţiale (calculate pe baza costurilor prognozate reglementate ale acestor servicii) şi a corecţiilor anuale aferente anului 2021, precum şi a ajustărilor venitului reglementat aferent anului 2023. O parte importantă din venitul reglementat aferent anului 2023 este reprezentată de costul cu achiziţia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT), care a înregistrat începând cu luna iulie 2021 o creştere semnificativă cauzată de creşterile abrupte de preţ din piaţa de energie electrică.

Astfel, costurile suplimentare cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea CPT faţă de costurile incluse în tarifele reglementate, realizate în perioada prevăzută la art. III alin. (1) din OUG nr. 119/2022, determinate ca diferenţă între costurile realizate şi costurile cu CPT incluse în tarifele reglementate aprobate, se capitalizează trimestrial.

Costurile de capital corespunzătoare valorii recunoscute a costurilor capitalizate se includ în venitul reglementat al operatorilor pentru fiecare an din perioada de recuperare de 5 ani şi se recunosc ca o componentă distinctă în tarifele reglementate, denumită componentă aferentă costurilor suplimentare cu CPT

 Tarife propuse spre aprobare

Tarifele reglementate din domeniul energiei electrice propuse spre aprobare, aplicabile de la data de 01 aprilie 2023, sunt prevăzute în proiectul de Ordin pentru aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de transport și sistem și în proiectele de Ordine pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru
operatorii de distribuție concesionari.

Proiectele de Ordine pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru operatorii de distribuție concesionari se publică spre informare pe site-ul ANRE, conform prevederilor art. 126 din Metodologia 169.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (3) din Lege, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei prezintă în tabelul din anexă costurile subiacente utilizate la calcularea tarifelor de reţea relevante, asigurând confidenţialitatea informaţiilor sensibile.

Precizăm că datele avute în vedere la stabilirea tarifelor valabile de la data de 01 aprilie 2023 mai pot suferi modificări ca urmare a verificărilor și analizelor consolidate ce urmează a fi efectuate până la aprobarea tarifelor de rețea”.

Societatea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A.

Se aprobă prețul pentru energia electrică reactivă de 0,2968 lei/kVARh, practicat de
Societatea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A. pentru zona Muntenia Nord, zona Transilvania Nord și zona Transilvania Sud.
Prețurile pentru energia electrică reactivă prevăzute mai sus nu includ acciza şi taxa
pe valoarea adăugată (TVA).
Energia electrică reactivă se facturează și se plătește conform metodologiei privind
stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, în vigoare.
Prețurile pentru energia reactivă s-au stabilit prețul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în rețele de 989,30 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2022 pentru Societatea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A.

Societatea Distribuție Energie Oltenia S.A

Se aprobă prețul pentru energia electrică reactivă de 0,3027 lei/kVARh, practicat de
Societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.

Prețul pentru energia electrică reactivă prevăzut mai sus nu include acciza şi taxa
pe valoarea adăugată (TVA).

Energia electrică reactivă se facturează și se plătește conform metodologiei privind
stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, în vigoare.

Prețul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând prețul mediu estimat al energiei
electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în rețele de 1.009,02 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2022 pentru Societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.

Societatea Delgaz Grid – S.A

Se aprobă prețul pentru energia electrică reactivă de 0,2890 lei/kVARh, practicat de
Societatea Delgaz Grid – S.A. Prețul pentru energia electrică reactivă nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Energia electrică reactivă se facturează și se plătește conform metodologiei privind
stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, în vigoare.

Prețul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând prețul mediu estimat al energiei
electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în rețele de 963,36 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2022 pentru Societatea Delgaz Grid – S.A.

Societatea E-Distribuție Banat S.A

Se aprobă prețul pentru energia electrică reactivă de 0,3062 lei/kVARh, practicat de
Societatea E-Distribuție Banat S.A. Prețul pentru energia electrică reactivă nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Energia electrică reactivă se facturează și se plătește conform metodologiei privind
stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, în vigoare.

Prețul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând prețul mediu estimat al energiei
electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în rețele de 1020,71 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2022 pentru Societatea E-Distribuție Banat S.A.

Societatea E-Distribuție Dobrogea S.A

Se aprobă prețul pentru energia electrică reactivă de 0,3172 lei/kVARh, practicat de
Societatea E-Distribuție Dobrogea S.A. Prețul pentru energia electrică reactivă prevăzut nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Energia electrică reactivă se facturează și se plătește conform metodologiei privind
stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, în vigoare.

Prețul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând prețul mediu estimat al energiei
electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în rețele de 1057,32 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2022 pentru Societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.

Societatea E-Distribuție Muntenia S.A.

Se aprobă prețul pentru energia electrică reactivă de 0,3172 lei/kVARh, practicat de
Societatea E-Distribuție Muntenia S.A.

Prețul pentru energia electrică reactivă nu include acciza şi taxa
pe valoarea adăugată (TVA).

Energia electrică reactivă se facturează și se plătește conform metodologiei privind
stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, în vigoare.

Prețul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând prețul mediu estimat al energiei
electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în rețele de 1057,32 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2022 pentru Societatea E-Distribuție Muntenia S.A.

Articole recente

Lion Capital și-a vândut deținerea de 5% din Argus

Lion Capital (simbol bursier LION), fostă SIF Banat-Crişana (SIF1), și-a vândut deţinerea de 5% din…

4 ore ago

Stoltenberg: NATO trebuie să ofere Ucrainei garanţii de securitate după război

NATO trebuie să discute opţiuni de a oferi Ucrainei garanţii de securitate pentru perioada ce…

5 ore ago

Marea Britanie: Primul declin anual al preţurilor locuinţelor din ultimii 11 ani

Preţurile locuinţelor în Marea Britanie au scăzut în ritm anual în luna mai, pentru prima…

7 ore ago

Bruxelles-ul a propus pentru 2024 un buget european de 189,3 miliarde de euro

Comisia Europeană a propus, miercuri, un buget anual al UE în valoare de 189,3 miliarde…

7 ore ago

Ucraina consideră drept ”neadecvată” decizia UE de prelungire a restricţiilor privind importurile de cereale

Ministerul ucrainean al Agriculturii a calificat miercuri drept "neadecvată" decizia Comisiei Europene de prelungi, până…

7 ore ago

Sursele regenerabile vor asigura mai mult de jumătate din producţia de electricitate a Spaniei

Spania este pe cale să devină prima ţară din marile economii europene pentru care sursele…

7 ore ago