Update articol:

Anunţ de recrutare şi selecţie pentru posturile de Administrator

Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. anunţă organizarea procedurii de recrutare şi selecţie  a candidaţilor pentru posturile de administrator, membri în Consiliul de Administraţie, ai Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., procedură ce va fi derulată  în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările şi modificările ulterioare aduse de Legea nr. 111/2016 şi de HG nr. 722/2016  precum şi cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Condiţiile de participare, cerinţele, criteriile de selecţie precum şi conţinutul, modul de derulare şi planificarea etapelor procesului de recrutare şi selecţie sunt prezentate în detaliu pe pagina web www.eszph.ro.

Dosarele de candidatură vor fi în mod obligatoriu depuse până la data de 09 decembrie 2020, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, aşa cum este specificat în anunţul detaliat postat la adresa web anterior menţionată.

Toate candidaturile vor fi tratate cu maximă confidenţialitate.

Descarcă aici – Anunţ de recrutare şi selecţie pentru posturile de Administrator

BVBStiri BVB

Sphera Franchise Group (SFG) (24/11/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

MedLife S.A. (M) (24/11/2020)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 16-20 noiembrie 2020

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/11/2020)

Incetarea de drept a mandatului dlui Cristian Gentea