Update articol:

Anunțul de vânzare și societatea organizatoare a licitației pentru vânzarea-cumpărarea acțiunilor emise de Turism Lotus Felix S.A.

Societatea de Investiții Financiare Muntenia – S.A., (denumită în continuare și „vânzător” sau „SIF Muntenia – S.A.’), cu sediul în București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, având codul unic de înregistrare 3168735, organizează în data de 30.08.2023 ora 15, la sediul vânzătorului, vânzarea în bloc a unui număr de 50.000.000 de acțiuni nominative, ordinare, dematerializate și indivizibile cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare emise de Turism Lotus Felix S.A., cu sediul social în Satul Băile Felix, Comuna Sânmartin, strada Victoria nr. 20, Hotel Lotus, județul Bihor, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J5/1497/2009, având codul unic de înregistrare 26261034.

La ședința de licitație pot participa persoane fizice și juridice române sau străine care fac dovada îndeplinirii cerințelor de participare la licitație prevăzute în caietul de sarcini al licitației, care poate fi procurat de pe websiteul vânzătorului www.sifmuntenia.ro.

Prețul de pornire/începere a licitației este de 1.300.000 de lei. Garanția de participare la licitație este de 260.000 de lei, respectiv 20% din prețul de pornire a licitației.

Licitația se va realiza în condițiile legii și cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini al licitației.

Persoanele interesate se pot înscrie la licitație până la data de 28.08.2023 ora 15, depunând garanția și documentele cerute prin caietul de sarcini al licitației.

Participarea la licitație se face numai cu acceptarea condițiilor din caietul de sarcini și cu îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în acesta. Caietul de sarcini al licitației poate fi consultat începând cu data de 21.08.2023 la sediul vânzătorului din București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, precum și prin accesarea website-ului vânzătorului, www.sifmuntenia.ro, în secțiunea investiții, „vânzare active”.

Prezentul anunț este publicat în cotidianul financialintelligence.ro precum și pe website-ul vânzătorului www.sifmuntenia.ro, în secțiunea investiții, „vânzare active”.

Persoanele interesate pot obține alte informații despre licitație la tel. 021.387.3210 / 021.387.3209 și e-mail sai@munteniainvest.ro.

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni