Update articol:
ASF ia măsuri pentru a se asigura că banii celor aproape 8 milioane de români care cotizează la pensiile private nu sunt în pericol

ASF vrea să elimine comisionul pe contribuţii pentru administratorii fondurilor de pensii, să le impună afișarea salariilor conducerii şi publicarea structurii investițiilor, lunar

Nicu Marcu, preşedinte ASF
  • Situaţie dificilă la fondurile de pensii pilon II  – Randamentele obținute de fondurile de pensii au intrat pe traiectorie negativă

  • Ce sume garantează legea, câți bani câștigă administratorii și ce măsuri vrea să ia ASF pentru a echilibra balanța

  • ASF vrea să elimine comisionul pe contribuţii

  • ASF le va impune administratorilor să afișeze pe site salariile conducerii și să publice cu frecvență lunară structura investițiilor

 

Randamentele obținute de fondurile de pensii pilon II, la care cotizează obligatoriu peste 7,8 milioane de români, au intrat pe o traiectorie negativă de la începutul acestui an, mai ales în contextul declanșării războiului din Ucraina. Potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), în primele trei luni ale acestui an activul mediu net, adică suma medie pe care românii o dețin în conturile de pensie privată, a scăzut cu 0,4% față de ultimele trei luni din 2021. Conform raportărilor administratorilor de fonduri, față de 31 decembrie 2021, la finalul lui martie se poate constata o scădere medie de peste 7% la nivel de randament.

Tot ASF ne spune că, în primul trimestru al anului, rentabilitatea, așa cum este ea calculată de Autoritate, adică o medie anuală pentru ultimii 5 ani,  a scăzut în cazul tututor celor șapte fonduri, după cum se poate observa în tabelul de mai jos. Cea mai mare scădere ajunge la două puncte procentuale sau  30%, un procent semnificativ, potrivit ASF.

Denumire fond de pensii administrat privatMartie 2021Martie 2022
 

ARIPI

6,4578%4,9447%
AZT VIITORUL TAU6,0726%4,6279%
BCR6,4657%4,4923%
BRD5,2879%3,5920%
METROPOLITAN LIFE6,0917%4,7203%
NN6,0045%4,7045%
VITAL6,2944%4,8641%

Sursa: Raportul ASF privind pensile private în T1 2022

 

În aceste condiții, o întrebare firească este până unde pot merge scăderile. Există o barieră legală care să protejeze contribuabilii? Răspunsul este “da”.

Administratorii au obligația legală ca, în cazul în care valoarea activului personal al participantului este mai mică decât valoarea garantată de prevederile art. 135 alin. (2) din Legea 411/2004, administratorii trebuie să majoreze valoarea activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate. Conform art.135 alin. (2) din Legea 411/2004, suma totală cuvenită pentru pensia privată nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuate cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale. Această sumă minimă este garantată de provizioanele pe care administratorii sunt obligați să le constituie și, în ultimă instanță, de Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private.

Sumele din conturi scad, dar administratorii au câștigat în doar trei luni din 2022 cât jumătate din anul trecut. Cum vrea ASF să rezolve această situație

În toată perioada la care am făcut referire mai sus, numărul cotizanților și valoarea medie a contribuției au crescut, însă fără rezultate pentru participanții la sistem, având în vedere că randamentele au fost negative. Datele ASF arată că valoarea contribuției medii a crescut de la doar 204 lei în primul trimestru din 2021 la 217 lei la finalul perioadei similare din 2022, iar numărul participanților la sistem a urcat cu 2% la 7,85 milioane. În aceeași perioadă, așa cum arătam mai sus, activul mediu net a scăzut, ca urmare a evoluției valorii plasamentelor, mai ales a titlurilor de stat, în care sunt  investite peste 61% din active. Tot în primul trimestru al acestui an, arată datele oficiale, administratorii au încasat doar din comisionul aplicat pe contribuție peste 25 de milioane de lei, adică mai mult de jumătate din suma totală din 2021 (în jur de 48,5 milioane de lei).

Acesta este contextul în care ASF a anunțat că va promova un proiect legislativ care să elimine comisionul aplicat pe contribuții, în încercarea de face un sistem mai echitabil. Autoritatea transmitea că are în vedere îmbunătățirea cadrului de reglementare incident activității administratorilor fondurilor de pensii, care va presupune și eliminarea comisionului perceput  din contribuția participanților la aceste fonduri. ASF urmărește ca  participanții  să fie protejați, întrucât  aceștia sunt mai vulnerabili, mai ales într-o perioadă extrem de volatilă și atipică din punct de vedere al evoluțiilor piețelor financiare.

De asemenea, Autoritatea a luat decizia să impună administratorilor să facă publică structura investițiilor cu o frecvență lunară, nu trimestrială cum se întâmplă în prezent. Mai mult, administratorii vor avea obligația de a publica pe site salariile încasate de conducătorii societăților.

Contactați de noi, oficialii ASF ne-au confirmat informația, adăugând că ASF a trimis deja către Ministerul Finanțelor proiectul de OUG pentru a pune în aplicare această decizie.

Recent, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Nicu Marcu, spunea, citat de Digi24, că a inițiat deja procedura pentru modificarea legii care generează privilegii nemeritate administratorilor de fonduri de pensii private, în contextul în care cele şapte fonduri de pensii din Pilonul II, unde cotizează circa 7,86 milioane de români, înregistrează o scădere medie de 6,4% în ultimul an.

Într-un răspuns pentru Digi24, Nicu Marcu a declarat:  “Am inițiat procedura pentru modificarea unei legi care generează privilegii nemeritate administratorilor de fonduri de pensii private. Potrivit Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, administratorii fondurilor de pensii administrate privat percep de la cei care contribuie la respectivele fonduri de pensii un comision de administrare care este constituit din două surse, respectiv prin deducerea unui cuantum din contribuțiile plătite, dar nu mai mult de 0,5% și prin deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună. Trebuie să corectăm această inadvertență și în perioada următoare, voi propune de urgență un proiect de act normativ, prin care se urmărește îmbunătățirea cadrului de reglementare incident activității administratorilor de fonduri de pensii, precum și eliminarea comisionului perceput la contribuția participanților la aceste fonduri”.

De menționat că, în toată perioada de la lansarea sistemului și până la finalul anului trecut, administratorii au încasat comisioane totale de 3,2 miliarde de lei, dintre care 1,1 miliarde de lei au provenit doar din comisionul aplicat pe contribuție. Altfel spus, ei au încasat comisioane totale echivalente cu aproximativ 15% din câștigul net obținut din investiții, iar acest procent va crește pe termen scurt, cel puțin, în condițiile în care fondurile nu mai fac profit, ci pierderi, în această perioadă. Tabele care arată ce comision a încasat fiecare dintre cei 7 administratori pot fi consultate la finalul materialului.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a desfășurat o analiză amplă a portofoliilor fondurilor de investiții și a identificat, până în prezent, cinci abateri de la prevederile legale.  Este vorba despre o abatere de la mărimea contractelor derivate pentru acoperirea riscului valutar, o abatere de la categoriile de active prevăzute în prospect și o abatere de la atribuțiile directorului de investiții privind efectuarea analizelor prealabile și informarea consiliului de administrație. Pentru aceste abateri s-au aplicat sancțiuni și s-au luat măsuri de reîncadrare în prevederile legale.

Într-o  acțiune de control periodic, specialiștii Autorității au identificat nereguli grave la unul dintre administratorii din sistem și a sesizat organele penale în legătură cu acestea.  ASF a constatat că directorul general și membrii Consiliului de administrație al BRD Pensii au încălcat regulile de guvernanță corporativă și cele privind evidența situațiilor contabile ale administratorului. În sarcina directorului general s-au reținut fapte contravenționale privind efectuarea unor înregistrări în contabilitate, care nu au avut la bază documente justificative, nu au raționament economic, contravin funcționalității conturilor și care nu reflectă situația reală a patrimoniului administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. În sarcina membrilor Consiliului de administrație al societății s-au reținut fapte contravenționale, din care rezultă că aceștia nu au asigurat un management prudent şi corect al administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, fapt ce a afectat patrimoniul administratorului. Toți cei implicați au fost sancționați cu amendă și retragerea aprobării din calitățile pe care le dețineau în cadrul Societății.

Din ce în ce mai mulți oameni ajung să își încaseze banii din conturi. Cât au retras și ce taxe, impozite și contribuții vei plăti pentru pensia ta

 

Câteva mii de români simt pe propria piele ce înseamnă randamente negative, în condițiile în care ei au ajuns în situația de a încasa pensia chiar în primele luni ale acestui an.

Potrivit ASF, în perioada de la începutul anului și până la finalul lunii mai, au solicitat plata activului, ca urmare a îndeplinirii condițiilor de pensionare, un număr de 7.201 participanți, din care 4.843 au solicitat plata unică și 2.358 au solicitat plata eșalonată.  Valoarea totală plătită din fondurile de pensii pentru participanții care au solicitat plata activului, ca urmare a îndeplinirii condițiilor de pensionare, a fost de 137,05 milioane de lei, din care 89,99 milioane de lei au fost plătiți prin plată unică și  47,05 milioane de lei au fost plătiți prin plată eșalonată.

Din valoarea totală a activului cuvenit participanților s-au dedus, conform legii,  impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale de sănătate,  precum și comisioane bancare și taxe de mandate.

Potrivit un comunicat al ASF, până la finalul lui 2021 peste 50.000 de oameni încasaseră deja banii de pensie, suma totală retrasă ridicându-se la 660 de milioane de lei. Numărul noilor pensionari, ca și valoarea sumelor retrase cresc progresiv, de la an la an. Majoritatea oamenilor preferă să încaseze toată suma în tranșă unică, deși au și posibilitatea de a o face în tranșe, pe maximum cinci ani.

Suma plătită de administrator nu coincide, însă, cu cea încasată de contribuabil, pentru că la mijloc sunt și taxe, impozite, contribuții și comisioane bancare. Comisioanele de administrare sunt reținute lunar pe parcursul perioadei de contributivitate și nu la plata finală. În momentul când se efectuează o plată unică, în conformitate cu prevederile Legii 277/2015 privind Codului Fiscal, se aplică o cotă de impunere de 10% asupra venitul impozabil lunar din pensii cu deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei. De asemenea, după caz, se reține contribuţia de asigurări sociale de sănătate de 10% aplicabilă la baza de calcul cu deducerea sumei de 4.000 lei.  Astfel, din activul personal cuvenit participanților se deduc următoarele: impozitul și contribuția de asigurări sociale de sănătate.  În funcție de opțiunea fiecărui participant sunt percepute comisioane bancare sau de mandat aferente efectuării plăților către aceștia.

  • Reacţia APAPR

Recent, Radu Crăciun, președintele APAPR (Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România a spus că, probabil, anul acesta, sistemul de pensii private obligatorii (Pilon II) va înregistra cele mai mici comisioane din istorie, pe fondul puseului inflaționist. El a subliniat faptul că, în momentul de față, comisionul pe active se încadrează în funcție de performanță raportată la inflație: “Nu doar că acest comision are legătură cu performanța nominală, dar are legătură cu performanța reală”.

Rugat să comenteze afirmațiile potrivit cărora sunt privilegii nemeritate când vorbim de comisioane, Radu Crăciun a spus: “Cine pune etichete trebuie să și le justifice. Observăm evoluția comisionului pe contribuții – de la 2,5%, în 2018, a fost redus la 1%, pentru ca ulterior să mai fie redus la 0,5%.

Comisionul pe active a plecat de la 0,6% pe an și, în 2018, a beneficiat de o lege prin care a devenit o funcție a performanței raportată la inflație. Subliniez faptul că, în momentul de față, comisionul pe active se încadrează în funcție de performanță, raportată la inflație. Nu doar că acest comision are legătură cu performanța nominală, dar are legătură cu performanța reală.

În toată această perioadă, raportând valoarea comisioanelor încasate la valoarea activelor aflate sub administrare, a existat o scădere constantă.

Anul trecut a fost un an foarte bun din punct de vedere al performanței. Regula, pe care legiuitorul a vrut să o aplice a fost – în momentul în care fondurile de pensii au performanță bună, și comisionul pe care pot să îl aplice este mai ridicat. Anul acesta, așa cum se arată, cu acest puseu inflaționist, clar ne va duce în zona probabil celor mai mici comisioane din istoria sistemului, pe baza acestei matrici. Nici gând să ne întoarcem la situația anului trecut.

Anul acesta va fi un an foarte prost, din punct de vedere al veniturilor din comisioane și nici anul viitor nu arată prea bine, în principal tot din cauza inflației.”

APAPR a mai anunţat, recent, că în perioada 2008-2021 performanţa Pilonului II a depăşit substanţial inflaţia cumulată din această perioadă. În prezent, însă, pieţele financiare în special şi economiile statelor în general traversează un episod negativ, pe de-o parte din cauza războiului din Ucraina, pe de altă parte din cauza inflaţiei record care afectează toate statele lumii, criză plecată de la preţurile energiei şi altor materii prime, potrivit APAPR.

Pilonul II se confruntă în prezent cu un episod de volatilitate, manifestat printr-o depreciere temporară a activelor de circa 5,9% pe primele 5 luni din 2022, potrivit APAPR, care explica: “Această reducere este cauzată în principal de deprecierea portofoliului de titluri de stat, în care fondurile de pensii private își investesc aproximativ două treimi din active. În ultimul an (iunie 2021 – iunie 2022), indicele de preț al tuturor titlurilor de stat emise de România a scăzut cu 12%, dintre care 8% doar anul acesta. În același timp, Bursa de la București, unde fondurile de pensii investesc circa un sfert din bani, a performat mult mai bine decât alte piețe din Europa și din lume, indicele BET-XT-TR, un reper pentru plasamentele Pilonului II, având o scădere de doar 1% pe primele 5 luni.”

 

Valoarea comisionului din activ net încasat de administratori (Milioane Lei)

Valoarea comisionului din contribuții încasat de administratori (Milioane Lei)

Sursa: ASF

 

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni