Update articol:

Băncile au transmis o scrisoare parlamentarilor: Recomandăm evitarea de moratorii generalizate din partea autorităților, necalibrate corespunzător, ce aplică măsuri “universale”, de amânare a ratelor chiar și până la 9 luni

euro pixabay.com

Asociaţia Română a Băncilor (ARB) şi Consiliul Patronatelor Bancare (CPBR) au transmis, astăzi, o scrisoare parlamentarilor referitoare la proiectul de lege al PSD pentru suspendarea rambursării creditelor (L181/2020).  

În această seară, propunerea legislativă a trecut de Senat, iar, vineri, documentul va intra în Camera Deputaţilor.  

Bancherii au transmis: “În primul rând dorim să subliniem angajamentul comunității bancare din România de a depune toate eforturile posibile în sprijinirea consumatorilor și companiilor în actualul context, dovadă fiind faptul că instituțiile de credit, la nivel individual, s-au mobilizat și au comunicat deja soluții disponibile, la cerere, pentru clienții (persoane fizice și companii) care întâmpină dificultăți financiare generate de evoluția pandemiei.

Asociația Română a Băncilor (ARB) și Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) consideră că abordarea individuală a cazurilor clienților afectați de pandemia de COVID-19 reprezintă cea mai corectă și eficientă abordare pentru soluționarea reală a dificultăților financiare ale acestora, astfel încât să poată fi prevenită afectarea lichidității sistemului bancar. Dezechilibrările majore ale veniturilor băncilor la nivel de sistem vor afecta resursele financiare ale acestora atât de necesare pentru finanțările din perioada următoare.   

La fel cum în cazul unei afecțiuni privind sănătatea, soluțiile țin de gravitatea problemelor întâmpinate, credem că economia are nevoie de soluții individualizate pentru clienții băncilor și, de aceea, recomandăm evitarea de moratorii generalizate din partea autorităților, necalibrate corespunzător, ce aplică măsuri “universale”, de amânare a ratelor chiar și până la 9 luni. Considerăm că astfel de măsuri pot conduce la afectarea gravă a lichidității sistemului bancar și nu soluționează pe fond diversitatea de situații cu care se confruntă clienții. Impunerea de soluții generalizate, fără studii de impact, nu ajută economia, populația, companiile și în niciun caz revenirea economică viitoare. 

Comunitatea bancară solicită echilibru și rațiune economică în deciziile de politici publice pentru utilizarea optimă a resurselor economice ale sistemului financiar, astfel încât să nu rămânem fără tracțiune în activitatea de creditare și mai ales, să nu fie afectate lichiditatea și capitalizarea băncilor, care vor fi principalele motoare de redresare economică în viitorul apropiat. Responsabilitatea în alocarea resurselor va fi definitorie în evoluția sistemului bancar și a economiei României în perioada post criză de sănătate și în recesiunea economică ce va urma. Aceste măsuri au rolul de a conserva capacitatea băncilor, în calitatea lor de Infrastructură Critică Națională, de a rămâne solid capitalizate și cu indicatori de lichiditate în acord cu reglementările naționale și internaționale, pentru a evita afectarea stabilității financiare. 

În al doilea rând, în contextul în care Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori (”OUG”),  cu toate că industria bancară solicită evitarea de moratorii generalizate din partea autorităților pentru toate argumentele prezentate mai sus, în opinia noastră acest proiect de lege, pentru a se integra și corela cu cadrul legislativ existent, credem că trebuie să se completeze cu prevederile OUG. Ca atare, vă transmitem mai jos câteva propuneri în acest sens. 

Altfel, continuarea parcursului legislativ în privința acestui proiect în forma înregistrată la Senat,  în contextul în care OUG a fost publicată în Monitorul Oficial și urmează să intre în vigoare, ar genera o dublă reglementare a unor măsuri de suport oferite acelorași debitori și afectați de aceeași cauză. Or, conform normelor de tehnică legislativă și deciziilor Curții Constituționale nu pot co-exista două acte normative de putere egală ce vizează măsuri de sprijin similare pentru aceeași categorie de debitori (i.e. cei afectați financiar de actualul context economic și social), dar cu finalitate diferită. Conform deciziei Curții Constituționale nr. 731/2019 ”stabilirea în privința aceleiași situații premisă a unor consecințe juridice diferite, care se exclud reciproc, relevă o contradicție în concepția legiuitorului și nu poate fi acceptată.”

Cu toate acestea, în măsura în care legiuitorul insistă cu reglementarea acestui proiect legislativ vă rugăm să aveți în vedere aspectele de mai jos:

a. cele două acte normative ar trebui să se completeze și nu să se suprapună ca și cadru de reglementare.

Prin urmare, propunem ca Proiectul de lege ar trebui să își restrângă aria de aplicabilitate la acele categorii de debitori afectați financiar semnificativ de această epidemie, dar care nu pot beneficia de măsurile de suport prevăzute de OUG. 

b. suspendarea plății sumelor datorate de către debitorii vizați antrenează de fapt reeșalonarea acestor sume pe durata creditului, cu prelungirea corespunzătoare a maturității creditului astfel încât noua obligație de plată să nu devină prea împovărătoare pentru debitori.

Această măsură de suspendare reprezintă un sprijin temporar acordat debitorilor care întâmpină dificultăți financiare din cauza impactului, direct sau indirect, al epidemiei astfel încât să treacă mai ușor peste această perioadă. 

În acest context, este de menționat că prin prelungirea duratei creditului pentru anumiți debitori (care trec de vârsta de pensionare ca urmare a acestei prelungiri) poate duce la încălcarea prevederilor art. 14 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012, conform căruia banca trebuie să se asigure că din documentele de care dispune pe întreaga durata de derulare a creditului gradul total de îndatorare a debitorului este probabil să se încadreze în nivelul maxim admis aplicabil acestuia. Or, în condițiile în care prin prelungirea maturității se depășește data preconizată de pensionare a clientului, pensionarea putând implica și degradarea veniturilor debitorului iar banca a avut în vedere la acordare veniturile preconizate ale debitorului pe perioada cât era activ, există riscul ca obligația de mai sus să nu poate fi îndeplinită. 

c. Este nevoie de reglementarea câtorva criterii de eligibilitate, simplu de verificat și aplicat, astfel încât să beneficieze de astfel de măsuri debitorii care chiar au nevoie de suport. 

 Astfel, pentru a asigura stabilitatea sistemului bancar, cu menținerea indicatorilor de lichiditate și solvabilitate în limitele impuse de reglementatorii naționali și internaționali, vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

 • Amânarea la plata a ratelor clienților să se efectueze pe o perioadă de până la șase luni
 • În ceea ce privește persoanele fizice (consumatorii):
  • Au fost afectați financiar, direct sau indirect de efectele epidemiei COVID–19 și depun în acest sens o declarație pe propria răspundere care să ateste acest impact;
  • la data de 1 martie nu au înregistrat întârzieri la plată, reprezentând principal și/sau dobânda, în relație cu creditorii, mai mare de 30 de zile; ü nu le sunt aplicabile prevederile OUG. 
 • în cazul persoanelor juridice:
  • au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri în trimestrul anterior datei la care face solicitare cu cel puțin 25% și dețin în acest sens, în cazul întreprinderilor care îndeplinesc condițiile din Legea 346/2004 un certificat de situații de urgență;
  • la data de 1 martie nu au înregistrat întârzieri la plată, reprezentând principal și/sau dobânda, în relație cu creditorii, mai mare de 30 de zile; ü nu le sunt aplicabile prevederile OUG. 

d. Proiectul de lege are în vedere debitori care înregistrează maxim 90 de zile de restanță.

În acest sens, credem că acest termen este unui extensiv și implică direcționarea acestor măsuri de sprijin și pentru debitorii ale căror probleme financiare nu au legătură cu epidemia, depășindu-se astfel scopul declarat al Proiectului de lege conform expunerii de motive. Prin urmare, pentru respectarea acestui scop propunerea noastră este limitarea la acei debitori care au întârzieri la plată de maxim 30 de zile prin raportarea la data de 1 martie, când deja apăreau primele efecte ale epidemiei. 

Având în vedere cele de mai sus și în contextul situațiilor adverse generate de evoluția pandemiei cu noul coronavirus (COVID-19) asupra economiei, dar și asupra consumatorilor și companiilor deopotrivă, reiterăm solicitarea de a demara în regim de urgență o discuție aplicată asupra acelor demersuri utile, necesare și benefice pentru clienții bancari aflați în dificultate dar și posibile din perspectiva prudențială, a sustenabilității și solvabilității instituțiilor de credit. 

În opinia noastră, în evaluarea măsurilor de suport pentru debitorii bancari – atât persoane juridice cât și persoane fizice – afectați de impactul acestei epidemii, trebuie avută în vedere o corelare între beneficiile acordate acestora și pericolul real al decontării costurilor generate de astfel de măsuri în alte sectoare de activitate funcționale sau de afectarea capacității sectorului bancar de a finanța economia românească și bugetul pe termen mediu și lung. De asemenea, orice măsură de suport trebuie să aibă în vedere întregul univers al creditorilor companiilor (acționari, stat, instituții bancare etc). 

Evaluarea măsurilor de suport este esențială. Pe de o parte, avem nevoie să gestionăm optim resursele disponibile, iar pe de altă parte măsurile de susținere implementate pentru afaceri și populație trebuie să fie bine direcționate și corelate cu nevoia de a păstra întreaga economie funcțională, riscând altfel să nu aibă efectele scontate, ci chiar contrare pentru clienții bancari (companii și consumatori) și economie. 

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, considerăm că un dialog deschis între autoritățile relevante și comunitatea bancară va fi benefic pentru transmiterea eficientă și uniforma a acestor forme de sprijin către întreaga economie românească”. 

Eugen Teodorovici anunţă: Propunerea legislativă a PSD privind suspendarea rambursării creditelor a trecut astăzi de Senat

 

 

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (18/08/2022)

Convocare AGA O & E 22.09.2022(23.09.2022)

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/08/2022)

Convocare AGEA - 12 Oct 2022 - Actualizare act constitutiv

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (18/08/2022)

Hotarare AGA E din data de 18 august 2022

VES SA (VESY) (18/08/2022)

Inregistrarea noii structuri a Directoratului in Registrul Comertului

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (18/08/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014