Anunturi / Note de informare

Notă de informare a investitorilor FDI Plus Invest

SAI Muntenia Invest SA, administratorul Fondului Deschis de Investiţii PLUS Invest, anunţă pe această cale investitorii în legătură cu faptul…

O zi ago

Hotararile Adunarii generale extraordinare a actionarilor EVERGENT Investments din 20.01.2022

A. Desfasurarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor din 20.01.2022 Adunarea generala extraordinara a actionarilor EVERGENT Investments S.A., cu sediul în…

O zi ago

EVERGENT Investments – Hotararile Adunarii generale extraordinare a actionarilor din 20 ianuarie 2022

Adunarea generala extraordinara a actionarilor EVERGENT Investments S.A. a avut loc la prima convocare, in data de 20 ianuarie 2022,…

O zi ago

ROVIGO S.P.R.L. anunță demararea procedurii de vânzare a imobilului CASA MARIA LAHOVARY

Construită în 1889 în stilul neorenașterii franceze de către arhitectul Louis Blanc, casa Maria Lahovary a fost construită la cererea…

2 săptămâni ago

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST SA

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv, Administratorul Unic…

4 săptămâni ago

Evergent Investments – Convocator AGEA 20 ianuarie 2022

C O N V O C A T O R Consiliul de administrație al EVERGENT Investments S.A. (Societatea), cu sediul…

1 lună ago

Evergent Investments – Convocarea Adunarii generale extraordinare a acționarilor în 20/21 ianuarie 2022

Convocarea Adunarii generale extraordinare a acționarilor în 20/21 ianuarie 2022 Consiliul de administrație a hotărât convocarea Adunării generale extraordinare a…

1 lună ago

ROVIGO anunță vânzarea a 563.417 ACȚIUNI LA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE ROVIGO S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, număr de înregistrare…

1 lună ago

ALCOM S.A. – CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR (AGOA sau “Adunarea”)

Nr. 690 / 15.12.2021 ALCOM S.A. CONVOCARE Consiliul de Administratie al societatii ALCOM SA, societate pe acțiuni administrată în sistem…

1 lună ago

ANUNŢ Privind Oferta Publică de Cumpărare a acţiunilor emise de SIF Transilvania S.A. la preţul de 0,4330 LEI /acţiune / Decizia A.S.F. nr. 1529/08.12.2021

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A…

1 lună ago

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR FIREBYTE GAMES S.A.

Consiliul de Administrație al societății Firebyte Games S.A., persoană juridică română cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Moților nr.119, et.3,…

2 luni ago

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 25 noiembrie 2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în…

2 luni ago

Firebyte Games SA – Disponibilitate raport trimestrial la 30 septembrie 2021

Firebyte Games SA informează investitorii că, începând cu data de 26 noiembrie 2021, ora 8:00 (ora locală), va fi disponibil…

2 luni ago

ROVIGO S.P.R.L. anunță demararea procedurii de vânzare a imobilului CASA MARIA LAHOVARY

Construită în 1889 în stilul neorenașterii franceze de către arhitectul Louis Blanc, casa Maria Lahovary a fost construită la cererea…

2 luni ago

EVERGENT Investments – Disponibilitate Raport al Consiliului de administrație și Situații financiare la 30 septembrie 2021

Rezultatul net inregistrat este de 180,3 milioane lei, cu 144% peste tinta de 73,9 milioane lei, aprobata de actionari pentru…

2 luni ago

Convocare AGAO Aerostar SA – 16 decembrie 2021

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 12.11.2021 Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A. Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9…

2 luni ago

BRK Financial Group SA – Disponibilitate raport trimestrial la 30 septembrie 2021

BRK Financial Group SA informează investitorii că, începând cu data de 12 noiembrie 2021 ora 8:00 (ora locală), va fi…

2 luni ago

Alro – Comunicat privind disponibilitatea Raportului Trimestrial Consolidat și oră teleconferință pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021

Nr. 77/11.11.2021 Către:    Autoritatea de Supraveghere Financiară               Bursa de Valori București Raport curent întocmit în conformitate cu prevederile…

2 luni ago

COMUNICAT DE PRESĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AEROSTAR S.A. BACAU

“Consiliul de Administraţie al  AEROSTAR S.A.  BACAU informeazã acţionarii şi investitorii  interesaţi cã “Raportul privind rezultatele financiare la 30 septembrie…

2 luni ago

FINALIZARE PROIECT RED AGENDA SRL

04.11.2021 RED AGENDA SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”, proiect  nr RUE M2-9081…

2 luni ago

Comunicat ALRO privind publicarea situațiilor financiare individuale pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021

Nr. 72/13.10.2021 Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară             Bursa de Valori București Raport curent întocmit în conformitate cu prevederile…

3 luni ago

Hotărârile AGOA și AGEA SIF Banat-Crișana din 11 octombrie 2021

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 11 octombrie 2021 Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de…

3 luni ago

ANUNŢ privind Oferta Publica de Cumpărare a acţiunilor emise de EVERGENT INVESTMENTS S.A. la preţul de 1,85 LEI /acţiune / Decizia A.S.F. nr. 1165/22.09.2021

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A…

4 luni ago

Disponibilitate Situații financiare consolidate însoțite de Raportul consolidat al administratorilor – S1 2021

Informăm acționarii și investitorii despre disponibilitatea Situațiilor financiare consolidate la 30 iunie 2021, neauditate, întocmite în conformitate cu prevederile IAS…

4 luni ago

COMUNICAT SAI Muntenia Invest SA

SAI Muntenia Invest SA cu sediul  social  în municipiul Bucureşti, Str. Serghei V. Rahmaninov nr.46-48, sector 2, înregistrată la Registrul…

5 luni ago

Notă de informare a investitorilor Fondului Deschis de Investiții FDI Plus Invest

SAI Muntenia Invest SA, in calitate de administrator al Fondului Deschis de Investitii FDI Plus Invest, anunță pe această cale…

5 luni ago

ANUNŢ privind lansarea Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor emise de S.I.F. Muntenia S.A. la prețul de 1,30 lei/acțiune, aprobată prin Decizia ASF nr. 1047/25.08.2021

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A…

5 luni ago

MED LIFE S.A. Convocare AGA O & E – 29 septembrie 2021

MED LIFE S.A. CONVOCARE Consiliul de Administrație al societății MED LIFE S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și…

5 luni ago

COMUNICAT DE PRESĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL AEROSTAR S.A. BACAU

“Consiliul de Administraţie al  AEROSTAR S.A.  BACAU informeazã acţionarii şi investitorii  interesaţi cã “Raportul semestrial la data de 30 iunie…

5 luni ago

STAR RESIDENCE INVEST SA – Disponibilitate raport semestrial la 30 iunie 2021

STAR RESIDENCE INVEST SA informează investitorii asupra faptului că raportul financiar semestrial la data de 30 iunie 2021 va fi…

5 luni ago

Raport Evergent Investments – Disponibilitate Raport al Consiliului de administratie si Situatii financiare la 30 iunie 2021

Disponibilitate Raport al Consiliului de administratie si Situatii financiare la 30 iunie 2021  Rezultatul net inregistrat a fost de 116,5 milioane…

5 luni ago

Notă de informare a investitorilor Fondului Deschis de Investiţii PLUS Invest

SAI Muntenia Invest SA, administratorul Fondului Deschis de Investiţii PLUS Invest, aduce la cunoștință investitorilor că raportul privind administrarea fondului…

5 luni ago

FIREBYTE GAMES S.A.- Disponibilitate raport semestrial la 30 iunie 2021

Firebyte Games SA informează investitorii că, începând cu data de 13 august 2021, ora 8:00 (ora locală), va fi disponibil…

5 luni ago

Disponibilitate raport semestrial la 30 iunie 2021 – BRK Financial Group SA

BRK Financial Group SA informează investitorii că, începând cu data de 13 august 2021, ora 8:00 (ora locală), va fi…

5 luni ago

Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2

28.07.2021 ERSOF TRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică…

6 luni ago

Notă de informare a investitorilor Fondului Deschis de Investiții FDI Plus Invest

SAI Muntenia Invest SA, administratorul Fondului Deschis de Investiții FDI Plus Invest, anunță pe această cale investitorii că Documentul privind…

6 luni ago

Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2

27.07.2021 RELAMARA SERV S.R.L. anunță lansarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică…

6 luni ago

COMUNICAT – Autorizarea S.I.F. Transilvania în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail

Nr. 5511/12.07.2021 S.I.F. Transilvania a fost autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de Fond de Investiții Alternative…

6 luni ago

FIREBYTE GAMES S.A.- Disponibilitate raport trimestrial la 31 martie 2021

Firebyte Games SA informează investitorii că, începând cu data de 31 mai 2021, ora 18:00 (ora locală), va fi disponibil…

8 luni ago