Anunturi

COMUNICAT privind rezultatele înregistrate de S.I.F. Transilvania în trimestrul I 2021

Nr. 3946 /14.05.2021  COMUNICAT privind rezultatele înregistrate de S.I.F. Transilvania în trimestrul I 2021 S.I.F. Transilvania a înregistrat la data…

4 zile ago

Raport Evergent Investments – Disponibilitate Raport al Consiliului de administratie si Situatii financiare la 31 martie 2021

Disponibilitate Raport al Consiliului de administratie si Situatii financiare la 31 martie 2021  Rezultatul net inregistrat este de 31,5 milioane lei,…

4 zile ago

Comunicat Alro – disponibilitate Raport Trimestrial Consolidat la 31 martie 2021

Nr. 35/13.05.2021 Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară                           …

5 zile ago

Anunț Demarare Proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor ”RED AGENDA S.R.L”

13.05.2021 RED AGENDA S.R.L anunta lansarea proiectul cu titlul ”RED AGENDA S.R.L” proiect nr RUE M2-9081 înscris în cadrul Măsurii…

5 zile ago

Disponibilitate Raport trimestrial AEROSTAR S.A.BACĂU privind  rezultatele  financiare la data de 31 martie 2021

Consiliul de Administraţie al AEROSTAR S.A.BACĂU informeazã acţionarii şi investitorii  interesaţi cã Raportul  trimestrial  privind  rezultatele  financiare la data de…

5 zile ago

Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ARMAX GAZ S.A. – 10.05.2021

HOTARAREA nr.1/10.05.2021 A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ARMAX GAZ S.A. cu sediul in Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A,…

O săptămână ago

Comunicat disponibilitate Raport Anual Consolidat ALRO pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

Nr. 32/29.04.2021 Către:    Autoritatea de Supraveghere Financiară                Bursa de Valori București Raport curent…

3 săptămâni ago

Disponibilitatea Raportului Consiliului de administratie individual si consolidat pentru anul 2020 si a Situatiilor financiare IFRS individuale si consolidate auditate 2020 – EVERGENT Investments

  EVERGENT Investments informeaza cu privire la punerea la dispozitia actionarilor, pe siteul companiei, www.evergent.ro, si pe siteul Bursei de…

3 săptămâni ago

Raport – Desfasurarea Adunarilor generale extraordinare si ordinare ale actionarilor EVERGENT Investments din 29 aprilie 2021

Adunarile generale extraordinare si ordinare ale actionarilor EVERGENT Investments S.A. au avut loc la prima convocare, in data de 29…

3 săptămâni ago

Hotararile Adunarilor generale extraordinare si ordinare ale actionarilor EVERGENT Investments din 29.04.2021

A. Desfasurarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor din 29.04.2021 Adunarea generala extraordinara a actionarilor EVERGENT Investments S.A., cu sediul în Bacău,…

3 săptămâni ago

Raport curent SIF Transilvania – Hotărârea AGOA din 28.04.2021

Nr.  3555/28.04.2021 Către: Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare  RAPORT CURENT conform Legii…

3 săptămâni ago

Raport – Hotărârile Adunării Generale Ordinare și ale Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor SIF Banat-Crișana din 26 aprilie 2021

Societatea emitentă Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA  (SIF Banat-Crișana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158…

3 săptămâni ago

COMUNICAT  DE  PRESĂ – AL CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAŢIE  AL  AEROSTAR S.A. BACAU – Disponibilitate raport anual 2020

“Consiliul de Administraţie al AEROSTAR S.A. BACAU informeazã  acţionarii şi investitorii  interesaţi cã “Raportul anual aferent exercitiului financiar 2020” întocmit…

4 săptămâni ago

Disponibilitate raport trimestrial la 31 martie 2021 – BRK Financial Group SA

BRK Financial Group SA informează investitorii că, începând cu data de 19 aprilie 2021 ora 8:00 (ora locală), va fi…

1 lună ago

Hotărâre AGOA ARMAX GAZ S.A. din data de 12.04.2021

Hotărârea nr.1/12.04.2021 A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ARMAX GAZ S.A. cu sediul in Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr.…

1 lună ago

Disponibilitate Raport Anual 2020 – STAR RESIDENCE INVEST S.A.

Disponibilitate Raport Anual 2020 STAR RESIDENCE INVEST S.A. informează investitorii că, începând cu data de 5 aprilie 2021 ora 09:00…

1 lună ago

Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2

31.03.2021 MARILUCA BUSINESS CONCEPT SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică…

2 luni ago

CONVOCATOR AGOA S.C. ARMAX GAZ S.A. 10/11 mai 2021

CITR   INTRARE/IEȘIRE  Nr: 131 DATA: 24.03.2021 Subscrisa CITR Filiala Sibiu SPRL, cu sediul în Sibiu, str. Bulevardul Victoriei…

2 luni ago

CONVOCATOR EVERGENT Investments SA – 29 aprilie 2021

CONVOCATOR   Consiliul de administratie al EVERGENT Investments SA (Societatea) cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, judeţul…

2 luni ago

Raport curent – Convocarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor si a Adunarii generale ordinare a actionarilor EVERGENT Investments SA în 29/30 aprilie 2021

   Convocarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor si a Adunarii generale ordinare a actionarilor în 29/30 aprilie 2021 Consiliul de administratie…

2 luni ago

Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BRK Financial Group 26 / 27 aprilie 2021

Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 / 27 aprilie 2021  In temeiul Hotararii  din data…

2 luni ago

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BRK Financial Group 26/27 aprilie 2021

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 26 / 27 aprilie 2021 În temeiul Hotărârii din data…

2 luni ago

Convocator AGOA ȘI AGEA Medlife 28.04.2021

MED LIFE S.A. CONVOCARE   Consiliul de Administrație al societății MED LIFE S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar…

2 luni ago

CONVOCATOR AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. 28/29 aprilie 2021

CONVOCATOR AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul social în: Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România,…

2 luni ago

ALCOM S.A. – CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR (AGOA sau “Adunarea”)

ALCOM S.A. Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, Timișoara Registrul Comerțului: J35/56/1991 CUI: RO1801848 Capital social: 310.340 RON Cont: RO67…

2 luni ago

RAPORT CURENT S.I.F. Transilvania S.A. – conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Nr. 2387/23.03.2021 Către: Bursa de Valori Bucureşti Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare RAPORT CURENT conform…

2 luni ago

CONVOCATOR AGA MAMBRICOLAJ S.A. 22/23 aprilie 2021

CONVOCATOR MAMBRICOLAJ S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul în Bucureşti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2, cu adresa de corespondență…

2 luni ago

Raport Aerostar – Modificare Convocare AGAO 21.04.2021

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 22.03.2021 Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A. Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9…

2 luni ago

Raport curent – Convocare AGA Aerostar

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 15.03.2021 Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A. Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9…

2 luni ago

ANUNŢ Privind Oferta Publica de Cumpărare a acţiunilor emise de EVERGENT INVESTMENTS S.A. (fosta denumire SIF MOLDOVA S.A.) la preţul de 1,6 LEI /acţiune Decizia A.S.F. nr. 303/03.03.2021

VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE DOCUMENTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ…

3 luni ago

Raport curent SIF Moldova – Rezultatele financiare preliminare individuale neauditate pentru exercitiul financiar 2020

    Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare Rezultatele financiare preliminare individuale…

3 luni ago

Disponibilitate Raport Anual Preliminar 2020 – BRK Financial Group

BRK Financial Group SA informează investitorii că, începând cu data de 26 februarie 2021 ora 08:30 (ora locală), va fi…

3 luni ago

RAPORT CURENT SIF Transilvania – Hotarare AGA O din 16.02.2021

Nr.  1311/16.02.2021  Către: Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare   RAPORT CURENT…

3 luni ago

RAPORT CURENT S.I.F. Transilvania S.A. – conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Nr. 1236 / 12.02.2021  Către: Bursa de Valori București             Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare…

3 luni ago

CONVOCATOR AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.

CONVOCATOR AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul social în: Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România,…

3 luni ago

CONVOCATOR MAMBRICOLAJ S.A.

CONVOCATOR MAMBRICOLAJ S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul în Bucureşti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2, cu adresa de corespondență…

3 luni ago

RAPORT CURENT SIF Transilvania – Litigiu

Nr.  722 / 01.02.2021  Către: Bursa de Valori București         Autoritatea de Supraveghere Financiară -Sectorul Instrumentelor și…

4 luni ago

Hotararile Adunarii generale ordinare  a actionarilor SIF Moldova din 28.01.2021

Adunarea generala ordinara a actionarilor SIF Moldova S.A., cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, judeţul Bacău, înregistrată…

4 luni ago

BRK Financial Group – Disponibilitate raport semestrial la 30 iunie 2020 – cu situații financiare consolidate

BRK Financial Group SA informează investitorii că, începând cu data de 27 noiembrie 2020 ora 18:30 (ora locală), va fi…

6 luni ago

MED LIFE S.A. – CONVOCATOR AGOA și AGEA 15.12.2020

MED LIFE S.A. CONVOCARE Consiliul de Administrație al societății MED LIFE S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și…

6 luni ago