Comunicare a Comisiei Europene despre aplicarea Directivei privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii:

Clauzele contractuale care nu sunt redactate într-un limbaj clar și inteligibil trebuie interpretate în favoarea consumatorului

Instanțele naționale trebuie să respecte jurisprudența CJUE, privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii  Legislația din Romania […]