Update articol:

CE Oltenia are bugetat pentru acest an un profit de un milion de lei

Reducere a numărului de personal cu 200 de salariaţi în anul 2019

 

Complexul Energetic Oltenia are bugetate pentru acest venituri de 3,913 miliarde de lei şi cheltuieli de 3,912 miliarde de lei, rezultând un profit brut de un milion de lei, potrivit proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, publicat de Ministerul Energiei.

Potrivit documentului, elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., operator economic ce desfăşoară în principal activităţi în domeniul producerii de energie electrică şi termică, s-a realizat avându-se în vedere următoarele:

 • nivelul preliminat al realizărilor pentru anul 2018;
 • propunerea de buget se bazează pe producția de 14,95 TWh energie electrică produsă din care 12,7 TWh energie electrică netă și 22 milioane tone producție proprie cărbune;
 • se propune un buget de venituri și cheltuieli cu profit în sumă de 1.000 mii lei;
 • nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2019: 2,8%, prevăzut în Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2019 şi proiecţia acesteia pe anii 2020-2022 publicat de Ministerul Finanțelor Publice;
 • nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat funcție de necesarul de materiale și servicii necesare desfăşurării în condiţii de eficienţă a activităţii;
 • nivelul și structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere nivelul cheltuielilor materiale, structura contractelor încheiate, consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, etc;
 • nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale;
 • la fundamentarea cheltuielilor cu personalul, s-a avut în vedere eficientizarea activităţii societăţii, prin aplicarea măsurii de reducere a numărului de personal cu 200 de salariaţi în anul 2019;
 • nivelul cheltuielilor de natură salarială ce a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 62, alin.1, lit.b din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 şi care prezintă o creștere cu 13,14%, față de nivelul aprobat al anului 2018, ca urmare a:

 – scăderii numărului mediu de salariaţi pentru anul 2019, de la 13.165 persoane la 12.983 persoane, respectiv cu 1,39%;

–  influenței creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu suma de 47 mii lei;

– influenței sumelor reprezentând reîntregirea acestora pentru întreg anul 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2018, cu suma de 12.820 mii lei;

 • creșterea câștigului mediu brut pe salariat cu 14,98% cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
 • cuprinderea în cadrul bugetului a influenţelor din aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandat. 

În acest an, se prevăd plăți restante în sumă de 2.884 mii lei, în scădere cu 15,02% față de nivelul planificat al anului 2018. La finalul anului 2019 sunt prevăzute creanțe restante în sumă totală de  724.429 mii lei, fiind în scădere față de preliminatul anului 2018 cu 0,4%.

 

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1, lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., urmează sa fie aprobat prin Hotărâre de Guvern.

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni