Update articol:

Cei cinci administratori SIF Banat Crișana doresc înnoirea mandatelor, la AGA din 6/7 ianuarie

Acționarii SIF Banat Crișana (SIF1) vor decide pe 6/7 ianuarie, alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 25 aprilie 2021 și până la data de 25 aprilie 2025, pe lista de candidați fiind înscriși doar cei cinci administratori actuali: Bogdan-Alexandru Drăgoi, Radu-Răzvan Străuț, Ionel Marian Ciucioi,  Marcel Pfister, Sorin Marica.

Persoanele alese în funcția de administrator își vor exercita atribuțiile aferente funcției, numai după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor legale aplicabile.

AGA va mai decide aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, dar și aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2021, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA din 26 aprilie 2016.

BVBStiri BVB

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) (26/01/2021)

Notificare prag detineri/vot >5%

SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) (26/01/2021)

Modificarea caracteristicilor etapei a doua a programului de rascumpare actiuni

TERAPLAST SA (TRP) (26/01/2021)

Raport auditor - art. 92 ind. 3 Legea 24/2017 Sem II 2020