Update articol:

Cei cinci administratori SIF Banat Crișana doresc înnoirea mandatelor, la AGA din 6/7 ianuarie

Acționarii SIF Banat Crișana (SIF1) vor decide pe 6/7 ianuarie, alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 25 aprilie 2021 și până la data de 25 aprilie 2025, pe lista de candidați fiind înscriși doar cei cinci administratori actuali: Bogdan-Alexandru Drăgoi, Radu-Răzvan Străuț, Ionel Marian Ciucioi,  Marcel Pfister, Sorin Marica.

Persoanele alese în funcția de administrator își vor exercita atribuțiile aferente funcției, numai după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor legale aplicabile.

AGA va mai decide aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, dar și aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2021, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA din 26 aprilie 2016.

BVBStiri BVB

CONPET SA (COTE) (12/04/2021)

Completarea ordinii de zi a AGOA din data de 28(29).04.2021 si B.V.C. 2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (12/04/2021)

Actualizare lista preliminara persoane propuse pentru functia de administrator

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (12/04/2021)

Actualizare si completare materiale AGOA 29.04(04.05).2021

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (12/04/2021)

Cerere pentru completare ordine de zi AGOA 28(29) aprilie 2021

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (12/04/2021)

Completare ordine de zi AGOA din 26/27 aprilie 2021