Update articol:

Proiect de HG: Compania Naţională a Uraniului are obligaţia să lanseze oferte de vânzare către Nuclearelectrica la prețul reglementat

Guvernul vrea să aprobe o hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 126/2019 pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului – S.A. pe teritoriul României.

Potrivit proiectului de HG, Alineatul 1 al art. 4 se modifică în sensul evidențierii obligației CNU de a lansa oferte de vânzare către SNN la prețul reglementat: “Compania Naţională a Uraniului – S.A. are obligaţia să respecte prețurile cuprinse în avizul emis de Ministerul Finanţelor Publice și să lanseze oferte de vanzare la acest preț”. 

De asemenea, Compania Nationala a Uraniului – S.A. poate să încheie contracte de vânzare-cumpărare a produsului dioxid de uraniu la un preț diferit de prețul avizat de către Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu cerințele Agenției de Aprovizionare a EURATOM prevăzute în Tratatul de Instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (Tratatul EURATOM).”

Contractele de vânzare-cumpărare a produsului dioxid de uraniu intră în vigoare după obținerea avizului Agenției de Aprovizionare EURATOM, conform reglementărilor europene în materie.

Prețul de vânzare al produsului dioxid de uraniu este cel acceptat de către Agenția de Aprovizionare EURATOM, în urma evaluării contractului de vânzare-cumpărare, transmis de către Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. în baza ofertei de preț emisă de Compania Nationala a Uraniului,  pe baza principiului accesului egal la resurse, prin promovarea unei politici comune de aprovizionare în cadrul Uniunii Europene, a dreptului de opțiune asupra minereurilor, materiilor brute și materiilor speciale de fisiune produse pe teritoriile statelor membre, precum și a dreptului exclusiv de a încheia contracte privind livrarea de minereuri, materii brute și materii speciale de fisiune provenite din cadrul sau din afara Comunității, conferite Agenției prin Tratatul EURATOM.

Corespunzător normei instituite conform cerintelor Tratatului Euroatom se modifică și prevederile lit. a) a alineatului (1) de la art. 5, astfel :

“a) practicarea de către Compania Naţională a Uraniului – S.A. a unor preţuri fără avizul Ministerului Finanţelor Publice sau a unor preţuri mai mari decât cele avizate, cu exceptia situației prevăzute la art. 41 în care Compania Nationala a Uraniului – S.A. este autorizata sa comercializeze dioxid de uraniu la pretul acceptat de catre Agenția de Aprovizionare EURATOM;’’.

În considerarea implinirii în luna martie 2020 a termenului de valabilitate al hotărârii (1 an de la data intrării în vigoare  – 6 martie 2019) se propune prelungirea acestui termen până la data de 30 august 2020.

 Sindicatul Exploatare Preparare Uraniu vrea să picheteze Ministerul Economiei pe 10 februarie

BVB | Știri BVB

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD) (28/05/2024)

Acord cu BT vanzare pachete actiuni detinute la BRD Pensii

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (28/05/2024)

Hotarari AGOA & AGEA 28.05.2024

CONDMAG S.A. (COMI) (28/05/2024)

Completare Raport anual 2023 - Raport audit, Raport in format ESEF

BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) (28/05/2024)

Grupul BT acord pentru achizitia BRD Pensii