Update articol:

Conpet propune distribuirea către acționari a 7,05 lei/acțiune din profitul pe 2019 și rezultatul reportat

Conpet (COTE) propune distribuirea către acționari a 7,05 lei/acțiune din profitul pe 2019 și rezultatul reportat, la Adunarea Generală convocată pe 29 aprilie.

Pe ordinea de zi a AGA se află sprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar 2019 şi a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, stabilirea dividendului brut pe acţiune și a datei plăţii dividendelor către acţionari, după cum urmează: a) repartizarea profitului net al anului 2019, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 65.317.598 lei, pe următoarele destinații:

– alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal – profit reinvestit: 1.119.275 lei (1,71%)

– participarea salariaţilor la profit: 6.400.879 lei (9,86%)

– dividende cuvenite acționarilor: 57.757.444 lei (88,43%).

b) repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 4.399.439 lei, din care:

– pentru acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 983.674 lei

– rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile: 117.625 lei

– dividende cuvenite acționarilor: 3.298.140 lei.

c) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de: c1) – 6,67135515 lei/ acțiune din sumele repartizate din profitul anului 2019 – pct. a) c2) – 0,38095632 lei/ acțiune din sumele repartizate din rezultatul reportat – pct. b). d) stabilirea datei de 25.06.2020 ca data plăţii dividendelor către acționari.

De asemenea, AGA trebuie să mai decidă aprobarea gradului total de îndeplinire (103,7 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru anul 2019, conform Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2019 în limitele aprobate de A.G.O.A., dar și aprobarea acordării componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2019, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Conpet (COTE) a încheiat anul 2019 cu un profit net în sumă de 57.568 mii lei, cu 13.765 mii lei mai mare față de cel bugetat si cu 5,1% mai mic fata de 2018, potrivit rezultatelor preliminare.

În anul 2019 cifra de afaceri a înregistrat o creștere de 5,9% comparativ cu nivelul realizat în anul 2018 și cu cel bugetat pentru anul 2019, la 407,8 milioane lei.

BVBStiri BVB

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (06/07/2020)

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 6 iulie 2020

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. (EFO) (06/07/2020)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 29.06.2020-03.07.2020

COMPA S. A. (CMP) (06/07/2020)

Reducere temporara a activitatii - versiunea in lb.engleza

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (03/07/2020)

Finalizarea programului de rascumparare a actiunilor proprii