Update articol:

Consiliul de Supraveghere de la Transelectrica, ales pe patru ani, a fost revocat; au fost numiţi 5 membri, în loc de 7, pe patru luni

Acţionarii Transelectrica au aprobat astăzi – cu 80,84487% din totalul numărului de voturi exprimate valabil – revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., respectiv: Adrian GOICEA, Luiza POPESCU, Jean – Valentin COMĂNESCU, Oleg BURLACU, Mircea Cristian STAICU, Mihaela POPESCU, Ciprian Constantin DUMITRU.

Astfel, acţionarii Transelectrica au numit un nou Consiliu de Supraveghere, pe patru luni. În loc de 7 membri, cum avea fostul CS pe patru ani, acum au fost numiţi 5 membri pe 4 luni. Mihaela Popescu este singura care a fost şi în CS revocat şi apare şi în actualul CS provizoriu.

Acţionarii TEL au aprobat numirea doamnei Dogaru – Tulica Adina – Loredana în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durata a mandatului de 4 luni, începând cu dată de 23 iunie 2021 și până la dată de 22 octombrie 2021.

De asemenea,  Popescu Mihaela a fost umită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durata a mandatului de 4 luni, începând cu data de 23 iunie 2021 și până la dată de 22 octombrie 2021.

Morariu Marius Vasile a fost ales în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durata a mandatului de 4 luni, începând cu dată de 23 iunie 2021 și până la dată de 22 octombrie 2021.

Năstasă Claudiu Constantin a fost ales în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durata a mandatului de 4 luni, începând cu data de 23 iunie 2021 și până la dată de 22 octombrie 2021.

Blajan Adrian Nicolae a fost ales în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durata a mandatului de 4 luni, începând cu dată de 23 iunie 2021 și până la dată de 22 octombrie 2021.

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA nu a aprobat situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SĂ pentru exercițiul financiar al anului 2020, potrivit Notei nr. 12082/19.03.2021.

Acţionarii Transelectrica  – 98,98072% din totalul numărului de voturi exprimate valabil – au aprobat situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SĂ pentru exercițiul financiar al anului 2020, refăcute conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului și puse la dispoziția acționarilor prin adresa Companiei nr. 23590/03.06.2021.

Acţionarii – 92,28155% din totalul numărului de voturi exprimate valabil –nu au aprobat  situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exercițiul financiar al anului 2020, potrivit Notei nr. 12413/19.03.2021. Astfel, acţionarii – 98,98059% din totalul numărului de voturi exprimate valabil – au aprobat situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SĂ pentru exercițiul financiar al anului 2020, refăcute conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului și puse la dispoziția acționarilor prin adresa Companiei nr. 23590/03.06.2021.

Acţionarii TEL –92,28155% din totalul numărului de voturi exprimate valabil – nu au aprobat  repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020, potrivit Notei nr. 508/19.05.2021.

S-a aprobat repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la dată de 31.12.2020, conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, astfel:

Repartizare profit contabil 2020

Nr. crt.

Destinația

Suma (lei)

1

Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la dată de 31 decembrie 2020

           144.956.820

Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:

a

Rezervă legală (5%)

               8.736.611

b

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plata a impozitului pe profitul reinvestit

             52.079.305

c

Alte repartizări prevăzute de lege – venituri realizate în anul 2020 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezervă legală)

             40.202.063

2

Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)

            43.938.841

d

Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2020)

               3.917.500

e

Dividende cuvenite acționarilor

             43.248.854

f

Alte rezerve constituite că surse proprii de finanțare

                  689.987

g

Profit nerepartizat

 –

3

Total repartizări (a+b+c+e+f)

           144.956.820

Acţionarii nu au aprobat distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,534 lei/acțiune, potrivit Notei nr. 749/20.05.2021, ci au aprobat distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,59 lei/acțiune, conform solicitării acționarului majoritar, Statul Român, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului.

Acţionarii au mai aprobat –99,99987% din totalul numărului de voturi exprimate valabil – se aprobă distribuirea de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2020 cu dividend brut de 0,28 lei/acțiune, potrivit Notei nr. 801/20.05.2021.

Tot azi, acţionarii TEL au aprobat descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2020.

BVB | Știri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (30/09/2022)

Notificare - tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ADIDAS TURBO SHORT 0.10/210/200 (EBADSTS12) (30/09/2022)

Reluare tranzactionare - ora 10:35 - Notificare Erste Group Bank AG suspendare limita variatie

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD) (30/09/2022)

Aprobare BNR modificari in conducerea bancii