Update articol:

Creșterea cu 11,8% a volumelor operate și transportate și cu 20% a cifrei de afaceri a Grupului TTS la 9 luni y/y, reflectate în creșterea EBITDA cu 33,3%

* Volumul mărfurilor transportate și operate de Grupul TTS în trimestrul 3 2021 a fost de 4,5 mil. tone, cu 20% mai mare față de trimestrul 3 2020

* Principalii factori care au contribuit la creșterea volumelor au fost repornirea economiei la nivel global și recolta agricolă 2021, în condițiile unui nivel al Dunării care a asigurat în mare parte condiții favorabile de navigare

* Cifra de afaceri consolidată realizată de Grupul TTS în primele 9 luni ale anului 2021 a fost de 451 mil. RON, cu 75 mil. RON mai mare față de aceeași perioada a anului 2020

* Valoarea EBITDA la 9 luni în 2021 a fost de 112 mil. RON, mai mare cu 28 mil. RON față de aceeași perioada a anului 2020

 

Criza logistică mondială, care a lovit din plin jucătorii de pe piețele de expediții maritime în 2021, a validat modelul de afaceri integrat al grupului bazat pe integrarea verticală a operațiunilor, poziționarea liniilor de afaceri la baza lanțurilor logistice și acoperirea geografică strategică, astfel încât activitatea TTS nu a fost, practic, afectată, potrivit unui comunicat de presă al TTS.

”Rezultatele bune obținute în vară sunt datorate unui volum de marfă în creștere, oferit la transport atât de industria metalurgică din regiune cât și de agricultură. Recolta de cereale este bună. Condițiile de navigație au fost bune până la jumătatea lunii septembrie când a scăzut debitul de apă pe Dunăre. În prezent se lucrează intens, fiind multă marfă de transportat, se urmărește prognoza meteo pentru planificarea voiajelor, nivelul apei fiind singurul factor de risc care ar putea afecta condițiile de navigație”, a declarat Petru ȘTEFĂNUȚ, CEO TTS.

Semnele revenirii au fost prezente încă din primul semestru, când TTS a beneficiat de pe urma repornirii economiei la nivel global, care s-a tradus printr-o creștere a cererii de materii prime.
Astfel, volumul de mărfuri minerale transportate și operate de grup în primul semestru a fost cu 24,76% mai mare decât în 2020.

Confirmarea a venit însă în trimestrul 3 când, pe lângă accentuarea creșterii nivelului de activitate pe segmentul minerale (2 mil tone transportate si operate, cu 30% mai mult ca în T3 2020), a fost recuperată aproape integral scăderea în volum pe segmentul produse agricole, înregistrată în primul semestru (-26,2% față de 2020 la volumele transportate si operate). Astfel, ca efect al recoltei bune din 2021, volumul produselor agricole transportate și operate de Grupul TTS în trimestrul 3 2021 a fost de 1,9 mil. tone, cu 29% mai mare decât în trimestrul 3 2020.

Aceste creșteri de volum au fost însă posibile în condițiile în care nivelul Dunării a asigurat, pentru cea mai mare parte a perioadei analizate, condiții favorabile de navigare.

Trăgând linie, volumul de mărfuri transportate și operate în primele 9 luni ale anului 2021 a fost mai mare cu 11,8% față de perioada similară din 2020:

 

O imagine mai detaliată asupra activității grupului în primele 9 luni ale anului 2021 rezultă prin defalcarea volumelor pe tipuri de operațiuni (transport și operare) și pe tipuri de contracte.
Volumul de mărfuri transportate pe cale fluvială la nivel de grup înregistrează o creștere de 16,8% față de primele 9 luni din 2020, susținută în principal de creșterea pe mărfuri minerale.

În aceeași perioadă volumul de mărfuri agricole transportat a crescut cu 1,4%. Această creștere vine după ce la jumătatea anului 2021 s-a înregistrat o scadere de -19%, și se datorează recoltei bune din 2021 care a deteminat creșterea cu 40% a volumului de mărfuri agricole transportat pe cale fluvială în trimestrul 3 2021.
Privitor la distribuția volumelor transportate pe tipuri de contract, creșterea de peste 3 ori a volumului de mărfuri contractat de segmentul de expediție și transportat de terți este un rezultat al faptului că, din nou ca efect al recoltei 2021, flota TTS a funcționat în mare parte la capacitate.

Și în ceea ce privește volumele operate în porturi în trimestrul 3 2021 s-a înregistrat o revigorare a activității, chiar dacă într-o mai mică măsură. Volumul total operat în porturi la nivel de grup a crescut cu numai 4,3% față de 2020, în revenire totuși după deficitul de -2,3% înregistrat pe semestrul 1 2021.

Creșterea volumului de mărfuri a fost susținută în principal de activitatea desfășurată de operatorii portuari din cadrul grupului, așa cum rezultă din defalcarea volumelor pe tipuri de contract.

Flota și porturile, beneficiarele principale ale investițiilor realizate de grupul TTS în 2021

Ponderea principală în CAPEX la 9 luni 2021 o reprezintă investițiile NAVROM, respectiv 9 mil. EURO (9,9 mil. bugetat pe întreg anul). Principalele programe de investiții derulate de NAVROM în 2021 sunt:
– Programul de dotare a barjelor cu capace din aluminiu (12 barje finalizate sau aflate în diverse stadii de execuție, inclusiv 6 barje care necesită modificări constructive)
– Programul de modernizare a propulsiei la împingătoare și macarale plutitoare (3
împingătoare și 2 macarale plutitoare, finalizate sau aflate în diverse stadii de execuție)
– Programul de investiții pentru recertificarea navelor (4 împingătoare și 69 barje finalizate sau aflate în diverse stadii de execuție)

În noiembrie 2021 s-a finalizat investiția realizată de TTS (Transport Trade Services) în modernizarea portului Oltenița, operat de TTS Porturi Fluviale, cu o valoare totală de 1,2 mil EURO. Investiția a avut ca scop dezvoltarea de noi fluxuri de operare portuară, optimizarea circulației autovehiculelor de transport marfă pentru accesul la instalațiile portuare precum și diversificarea serviciilor oferite (transbord direct).
Tot în 2021, Canopus Star a finalizat prima parte a investiției prin care se urmărește extinderea capacității de operare prin crearea posibilității de operare simultană a două nave maritime sau a unei nave maritime cu mai multe nave fluviale. Investiția urmează a se finaliza în prima parte a anului 2022 și va avea o valoare estimată de 3 mil. EURO.

Rezultate financiare în creștere: +20% cifră de afaceri, +33% EBITDA, +60% profit net

Creșterea cifrei de afaceri a fost atât rezultatul creșterii volumelor transportate și operate la nivel de grup, cât și al contribuțiilor directe ale cifrelor de afaceri realizate de filialele grupului.

Această creștere a fost principala sursă pentru creșterea cu peste 50% a rezultatului din exploatare, chiar dacă pe primele 9 luni din 2021 au fost înregistrate creșteri substanțiale ale costului mărfurilor vândute (+28,3 mil. lei), a cheltuielilor cu subcontractorii (+12,8 mil.lei) și a cheltuielilor cu amortizarea (+4,5 mil. lei).
Creșterea profitului net a fost în valoare absolută în linie cu creșterea rezultatului din exploatare (+21,5 mil. lei față de +23,5 mil. lei), diferența povenind din creșterea impozitului pe profit (+2,5 mil.lei).

În fine, dintre indicatorii de profitabilitate, cea mai mare creștere în valoare absolută a avut-o EBITDA (+28 mil. lei), chiar dacă raportat la perioada similară din 2020 creșterea procentuală a fost mai mică decât creșterea rezultatului din exploatare (+33% față de +50%).

Evenimente corporative și pe piața de capital

 Adunarea generală ordinară a acționarilor din 26 august, prima adunare a acționarilor după listare, a avut loc în condițiile uneiparticipări record: 85% din totalul drepturilor de vot și al capitalului social al societății. Această participare a fost rezultat al faptului că acționarii au avut la dispoziție toate formele de participare la distanță, respectiv vot prin corespondență, prin poștă sau email, și vot online utilizând platforma online e-Vote dezvoltată de Governance Partners S.R.L., ce reprezintă o soluție foarte apreciată de toți acționarii noștri.
 În perioada trecută de la listare, TTS a pus bazele unui sistem intern de guvernanță
corporativă conform cu cele mai înalte standarde în materie, prin adoptarea într-un
interval de timp scurt a unui număr de reglementări interne și politici de guvernanță: regulamentul consiliului de administrație, regulamentul AGA, politica de remunerare, politica de dividend, politica de previziuni și politica privind informațiile privilegiate.
 În aceeși direcție, societatea a dezvoltat un sistem intern de monitorizare a tranzacțiilor cu afiliații, care informează zilnic Departamentul guvernanță corporativă și relații cu investitorii asupra sumelor tranzacționate intra-grup și transmite alerte atunci când suma limită este depășită. În condițiile unei structuri complexe a grupului, care presupune un număr ridicat de tranzacții între afiliați, automatizarea operațiunilor ne permite ca orice depășire a pragului legal să fie raportată fără întârziere. La acest moment se lucrează asupra unui modul de emitere automată a rapoartelor curente în forma în care sunt transmise către piață și ASF.
 Societatea a contractat în data de 02.07.2021 cu BRK Financial Group servicii de market maker al emitentului;
 Primul obiectiv al societății privind lichiditatea acțiunilor emise de TTS (Transport Trade Services) a fost atins prin includerea acestora în indicele BET al celor mai lichide acțiuni tranzacționate la BVB începând cu data de 20 septembrie 2021.
 TTS devine membru ARIR începând cu data de 06.10.2021, societatea fiind convinsă de importanța comunicării cu investitorii în asigurarea unui nivel de transparență ridicat în relația cu piețele de capital.

BVB | Știri BVB

CARBOCHIM S.A. (CBC) (08/12/2021)

Convocare AGAE 05/06.01.2022 Versiune in limba Engleza

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (08/12/2021)

Hotararea Consiliului de Administratie - 7 decembrie 2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (08/12/2021)

Hotarari AGEA din data de 8 decembrie 2021

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (08/12/2021)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni