Update articol:
RAPORT SEMESTRIAL SIF MUNTENIA:

Discuțiile privind desființarea Pilonului II de Pensii pot provoca o scădere a indicilor BVB

  • SIF Muntenia a înregistrat în primul semestru un profit net de peste 34 milioane lei
  • Compania a cumpărat acțiuni Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz și a vândut Alumil, Conpet și Primcom

Scăderea în continuare a prețurilor de cotare a acţiunilor de la Bursa de Valori Bucureşti reprezintă cea mai importantă sursă de risc şi variabilitate în ceea ce priveşte valoarea portofoliului SIF4 Muntenia, arată admnistratorul companiei, în raportul semestrial transmis BVB.

Deprecierea ar putea surveni pe fondul discuţiilor privind desființarea Pilonului II de Pensii Private.

În raport se arată: ”Pe fondul discuțiilor privind desființarea Pilonului II de Pensii Private din România sau transformarea acestuia în unul opțional, se poate preconiza o scădere a principalilor indici ai BVB, fapt ce duce la “zdruncinarea” încrederii investitorilor în piața de capital din România. Un element nou este introdus prin apariția Legii nr. 163/2018, care modifică art. 19 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, modifică şi completează Legea societăţilor nr. 31/1990 și care reglementează posibilitatea de a opta pentru repartizarea opțională trimestrială a dividendelor. Scăderea în continuare a prețurilor de cotare va duce atât la reducerea valorii activului total și a activului net, cât și la înregistrarea de pierderi în contul de profit și pierdere al SIF Muntenia datorită reevaluării la valoarea justă prin contul de profit și pierdere a unei părți importante din instrumentele financiare deținute. Chiar printr-o diversificare prudentă a titlurilor deținute în portofoliu, componenta de risc general al pieței nu poate fi combătută. Aceasta este cea mai importantă sursă de risc şi variabilitate în ceea ce priveşte valoarea portofoliului SIF Muntenia”.

Societatea de Investiţii Financiare Muntenia (SIF4) a înregistrat în primul semestru al acestui an un profit net de 34,09 milioane lei, de circa 2,6 ori lei mai mare faţă de cel din perioada similară a anului trecut, conform rapotului semestrial.

Potrivit companiei, participațiile în acțiuni, mai ales cele în acțiuni listate pe piețe organizate și sisteme alternative de tranzacționare, au rămas, în continuare, cele mai importante, atât din punct de vedere al valorii cât și al veniturilor în portofoliul SIF Muntenia: ”Principala evoluție care s-a manifestat în structura portofoliului în semestrul I 2018 a fost continuarea procesului de investire, mai ales în subportofoliul acțiuni (cumpărările de acțiuni cotate au fost în sumă de 18,02 milioane lei, iar vânzările de acțiuni de 3,2 milioane  lei)”. Principalele tranzacții de cumpărare au fost pe emitenții Banca Transilvania (TLV), Petrom (SNP) şi Romgaz (SNG).

Raportul mai arată: „Încasările din vânzări de acțiuni cotate au fost de 3,23 mil lei (s-a vândut integral participația la Alumil Rom Industry S.A, parțial Conpet S.A și parțial Primcom S.A, în urma participării la oferta publică de cumpărare derulată de emitent)”.

În plus, au fost încasate dividende în sumă de 30,83 milioane lei, iar din diminuări de participații de la societăți nelistate a fost încasată suma de 11,84 milioane lei, menționează SIF4, în raportul citat.

Subportofoliul titluri de participare la O.P.C.V.M./ A.O.P.C. a suferit modificări, fiind răscumpărate titluri de participare la O.P.C.V.M. în valoare de 19,27 milioane lei și achiziționate titluri de 22 milioane lei.

La 30 iunie 2018, SIF Muntenia avea datorii totale de 113,407 milioane lei și capitaluri proprii de 1,24 miliarde lei.

SIF4 arată:”Cauzele principale ce au dus la o creștere cu 18,7 milioane lei a datoriilor la finele semestrului I 2018 comparativ cu finele anului 2017 sunt: · Plata sumei de 4,19 milioane lei la majorarea de capital social al societății CI-CO S.A București, care fusese constituită ca datorie în anul 2017, · Scăderea impozitului amânat cu 2,86 milioane lei, a impozitului curent cu 1,36 milioane lei și a impozitului pe dividende cu 0,74 milioane lei, · Înregistrarea ca datorie a sumei de 27,5 milioane lei reprezentând dividende de distribuit în baza hotărârii nr.2 a A.G.O.A. din data de 27 aprilie 2018, prin care s-a decis distribuirea de dividende din profitul aferent anului 2017. În semestrul I 2018 au fost plătite dividende (inclusiv impozitul pe dividende aferent) către acționarii SIF Muntenia în valoare de 1,42 milioane lei”.

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni