Update articol:
INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE

Dumitru Nancu, FNGCIMM: ”Programul IMM Invest, cel mai de succes program de finanțare cu garanții de stat din istoria României – 15.129 credite în valoare de aproximativ 12 miliarde lei, aprobate în aproximativ 4 luni

*FNGCIMM a înregistrat un profit net de 51.713 mii lei în semestrului I 2020, în creștere cu 12% față de perioada similară a anului trecut, cu o variație de +194% BVC realizat față de BVC planificat

*Soldul creditelor acordate de tot sistemul bancar sectorului IMM a crescut în ultimii 12 ani, cu 40 mld RON, de la 77 mld RON (2007) la 117 mld RON (2019)

Programul IMM INVEST a devenit cel mai de succes program economic guvernamental și reprezintă unul dintre pilonii de susținere ai Planului Național de Investiții și Relansare Economică, lansat de Guvernul României, la data de 1 iulie 2020. Prin facilitățile aduse de IMM Invest, s-au acordat 12.047.312.990 lei în aproximativ 4 luni, ceea ce înseamnă o creștere de 40 de ori, ne-a spus Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Financial Intelligence.

”În baza acestor cifre, pot să vă spun cu toată încrederea că IMM Invest este cel mai de succes program de finanțare cu garanții de stat din istoria României. La data de 21 august 2020, în cadrul Programului IMM INVEST au fost aprobate 15.129 credite în valoare de aproximativ 12.047.312.990 de lei. În procesul de analiză a celor 21 de bănci se găsesc 29.976 IMM-uri eligible. Datorită interesului manifestat atât de IMM-uri cât și de partenerii bancari, Guvernul a aprobat creșterea plafonului de garantare de la 15 miliarde la 20 de miliarde lei, pentru anul 2020. Chiar și cu această alocare suplimentară, 12 bănci au suprasubscris cele 5 miliarde lei, solicitând aproximativ 8 miliarde de lei” a adăugat Nancu.

Potrivit șefului FNGCIMM, în contextul pandemiei, FNGCIMM a evoluat spectaculos înregistrând un important reviriment în activitatea de garantare în semestrul I al anului 2020. Fondul a acordat de patru ori mai multe garanții din surse proprii, cu o valoare aproape dublă față de perioada similară a anului 2019. O creștere foarte importantă s-a înregistrat și la garanțiile acordate din surse în administrare. Acest trend crescător a continuat și în trimestrul II al anului 2020, când activitatea de garantare a FNGCIMM s-a dublat din perspectiva numărului de garanții acordate și aproape s-a triplat din punct de vedere al valorii garanțiilor acordate față de trimestrul I.

Reporter: Cum a evoluat activitatea FNGCIMM în acest an special, marcat de pandemia de COVID, comparativ cu anii precedenți?

Dumitru Nancu: FNGCIMM, instituția specializată a statului pentru acordarea de garanții, și-a asumat în această perioadă dificilă, rolul de liant între mediul de afaceri, și sistemul bancar, calibrându-și mecanismele de garantare și întreaga capacitate operațională, pentru a interveni în economie cu cele mai adecvate și eficiente măsuri pentru diminuarea efectelor economice induse de pandemie.

În ceea ce privește activitatea curentă, evoluția activității de garantare a fost mult superioară comparativ cu anii anteriori. FNGCIMM a înregistrat un important reviriment în activitatea de garantare în semestrul I al anului 2020, reușind să acorde de patru ori mai multe garanții din surse proprii, cu o valoare aproape dublă față de perioada similară a anului 2019. O creștere foarte importantă s-a înregistrat, de asemenea, la garanțiile acordate din surse în administrare.

Acest trend crescător a continuat și în trimestrul II al anului 2020, când activitatea de garantare a FNGCIMM s-a dublat din perspectiva numărului de garanții acordate și aproape s-a triplat din punct de vedere al valorii garanțiilor acordate față de trimestrul I. Astfel că în contextul pandemiei, FNGCIMM a evoluat spectaculos, iar acest fapt se datorează, atât unor factori care țin atât de mediul intern, cât și de contextul extern.

Avantajul de a cunoaște bine instituția și activitatea de garantare care are un specific aparte, mi-au permis încă din primul moment al preluării conducerii executive a FNGCIMM, în ianuarie 2020, să mobilizez echipa Fondului pentru a relua inițiativele și de a reactiva produse pe care le-am conceput și lansat în mandatul anterior în perioada 2016 – 2017, care nu au fost suficient valorificate până la momentul când am revenit în instituție. Un astfel de exemplu este produsul OPTIMM, un instrument propriu de garantare a creditelor pentru capital de lucru de valori mici, foarte necesar IMM-urilor.  

Împreună cu Consiliul de Administrație al FMGCIMM am propus guvernului și am operaționalizat în aproximativ patru luni, cinci noi programe pentru a răspunde cât mai adecvat la provocările economice induse de criza sanitară COVID 19: IMM Invest (accesul IMM la capital financiar), IMM Leasing de echipamente și utilaje (asigură accesul la creditul furnizor), IMM Factor (schemă de garantare de către stat a creditului comercial), Facilitatea de amânare a obligațiilor de plată a dobânzilor aferente creditelor (OUG 37/2020) și Nouă Casă (facilitate pentru persoanele fizice și pentru deblocarea creditului ipotecar).

Programul IMM INVEST a devenit cel mai de succes program economic guvernamental și reprezintă unul dintre pilonii de susținere ai Planului Național de Investiții și Relansare Economică, lansat de Guvernul României, la data de 1 iulie 2020.

Derularea Programului IMM INVEST presupune și implementarea unei scheme de ajutor de stat, astfel că pentru prima dată de la înființare, FNGCIMM a primit de la Ministerul Finanțelor Publice atribuțiile de administrare a schemei de ajutor de stat prin care IMM-urile finanțate în cadrul programului, beneficiază de un grant care acoperă costurile de finanțare, în limita sumei de 800.000 Euro/IMM.

Dacă ne referim la plafonul total al garanțiilor ce pot fi acordate în anul 2020, acesta este de 20 miliarde de lei. Schema de ajutor de stat, prin care se acoperă costurile finanțării și garantării, de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, pentru o perioadă fixă de 8 luni de la semnarea contractului de credit, a fost, de asemenea, suplimentată, corespunzător cu majorarea plafonului de garantare și  este de  1,106 milioane lei.

Reporter: A înregistrat FNGCIMM profit în primul semestru din acest an?

Dumitru Nancu: FNGCIMM a înregistrat profit în primul semestru al acestui an, în condițiile în care  a fost necesară implementarea de urgență a unor măsuri organizatorice fără precedent, pentru a face față afluxului enorm de solicitări de garantare, pentru operaționalizarea noilor programe și pentru conformarea la cerințele legale privind criza sanitară generată de Covid-19. Cu toate acestea, profitul net al Semestrului  I 2020 a fost superior țintei stabilite în buget, cu o variație de +194% BVC realizat față de BVC planificat, înregistrând un profit net de 51.713 mii lei față de 17.610 mii lei bugetat și în creștere cu 12% față de perioada similară a anului trecut.

Reporter: Care programe ale FNGCIMM au mers cel mai bine?

Dumitru Nancu: Analiza rezultatelor programelor FNGCIMM pe cele două trimestre ale anului 2020 arată că în trimestrul I am avut o evoluție bună pe acordarea garanțiilor în cadrul programului Start-Up Nation (depășire a bugetului cu 50%). O dinamică pozitivă a înregistrat și programul OPTIMM și garanțiile acordate din surse în administrare atrase de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care au ajuns la 8% din total venituri FNGCIMM, dublu față de ținta bugetară. Tot în trimestrul I am înregistrat o creștere a veniturilor din programul Prima casă.

În trimestrul II au intrat în implementare primele două programe guvernamentale: IMM INVEST ROMÂNIA și Facilitatea de amânare a obligațiilor de plata a dobânzilor aferente creditelor (OUG 37/2020), care au contribuit semnificativ, atât în ceea ce privește numărul de garanții acordate, cât și ca valoare. Și în trimestul II, garanțiile acordate din surse în administrare au avut o evoluție pozitivă, însă am înregistrat o scădere semnificativă a volumului de garanții acordate pe Prima casă, astfel că până la înlocuirea și operaționalizarea noului program ”Nouă casă”, activitatea de garantare s-a limitat doar la acordări din promisiuni de garantare și de garanții intrate pe fluxul de analiză, până la 6.04.2020.

Reporter: Cum apreciați evoluția programului IMM-invest? Câte companii au apelat la această schemă? Ce fel de credite se acordă prin IMM Invest?

Dumitru Nancu: FNGCIMM a analizat până în acest moment circa 125.000 de solicitări înregistrate pe platforma IMM INVEST, aferente cererilor depuse de 67.322 IMM-uri (un IMM poate să revină în aplicație cu o nouă cerere de înscriere pentru un nou credit sau dacă o primă solicitare este respinsă de banca selectată inițial și se dorește alegerea unui alt finanțator sau dacă documentația depusă pentru acordarea garanției nu este completă).

În ceea ce privește tipul de credite ce se acordă prin program, acestea pot fi linii de credit sau credite pentru capital de lucru, respectiv linii de credit sau credite pentru investiții. Va prezentăm mai jos, o situație sintetică a distribuirii și valorii acestor credite pe categoriile de IMM.

Evoluția  programului IMM-Invest, raportat la creditele acordate de întreg sistemul bancar, se reflectă în cifrele din graficul pe care îl regăsiți mai jos (sursă BNR): soldul creditelor acordate de tot sistemul bancar sectorului IMM a crescut în ultimii 12 ani, cu 40 mld RON, de la 77 mld RON (2007) la 117 mld RON (2019), media de creștere lunară a fost de 0,3 mld RON. Prin facilitățile aduse de IMM Invest, s-au acordat 12.047.312.990 lei în aproximativ 4 luni, ceea ce înseamnă o creștere de 40 de ori.  

În baza acestor cifre, pot să vă spun cu toată încrederea că IMM Invest este cel mai de succes program de finanțare cu garanții de stat din istoria României.

Reporter: Câte garanții a acordat FNGCIMM în cadrul acestui program?

Dumitru Nancu: La data de 21 august 2020, în cadrul Programului IMM INVEST au fost aprobate 15.129 credite în valoare de aproximativ 12.047.312.990 de lei. În procesul de analiză a celor 21 de bănci se găsesc 29.976 IMM-uri eligible. Datorită interesului manifestat atât de IMM-uri cât și de partenerii bancari, Guvernul a aprobat creșterea plafonului de garantare de la 15 miliarde la 20 de miliarde lei, pentru anul 2020. Chiar și cu această alocare suplimentară, 12 bănci au suprasubscris cele 5 miliarde lei, solicitând aproximativ 8 miliarde de lei.

Reporter: Cum apreciați dobânzile percepute de bănci?

Dumitru Nancu: Prin program sunt stabilite nivele maxime de dobândă ce pot fi aplicate de către finanțatori. Astfel pentru creditele/ liniile de credit de investiții, la rata dobânzii ROBOR la 3 luni se adaugă o marjă fixă de maximum 2,0%, iar pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru, la rata dobânzii ROBOR la 3 luni se adaugă o marjă de maximum 2,5% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării.

Reporter: Care va fi valoarea totală a programului IMM Invest?

Dumitru Nancu: Dacă ne referim la plafonul total al garanțiilor ce pot fi acordate în anul 2020, acesta este de 20 miliarde de lei. Schema de ajutor de stat, prin care se acoperă costurile finanțării și garantării, de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, pentru o perioadă fixă de 8 luni de la semnarea contractului de credit, a fost, de asemenea, suplimentată, corespunzător cu majorarea plafonului de garantare și  este de  1,106 milioane lei.

Reporter: Care considerați că sunt pericolele unui astfel de program având în vedere că se preconizează o scădere economică majoră și multe insolvențe?

Dumitru Nancu: Programul IMM INVEST ROMÂNIA a fost gândit ca un program care să permită IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 să își asigure lichiditățile pentru derularea activității și să dea un impuls băncilor pentru finanțarea companiilor mici și mijlocii.

În același timp, guvernul a adus modificări importante legii insolvenței, cum ar fi amânarea cu 60 de zile a procedurilor de deschidere, aplicare sau aprobare a planului de restructurare a companiei, posibilitatea încheierii unor convenții de plată, creșterea pragului de la care se poate solicita insolvența unei companii în această perioadă, de la 40.000 de lei la 50.000 de lei. Aceste elemente indică o abordare sistemică și stategică la nivelul guvernului în ceea ce privește intervenția statului în economie care vizează tot eco-sistemul economic în ansamblu. Scopul acestor măsuri au ca obiectiv principal protejarea societății comerciale și păstrarea locurilor de muncă.

Revenind la întrebarea dumneavoastră, considerăm că rata de default pe acest program nu va înregistra valori semnificative care să crească presiunea pe bugetul de stat, în raport cu plățile de garanții care vor fi solicitate de finanțatori. În acest sens, am avut numeroase și intense consultări cu partenerii bancari și există o înțelegere comună în ceea ce privește obiectivul acestui program, care este de a asigura capital de lucru și de investiții sectorului IMM, însă finanțările garantate se acordă pentru proiecte viabile din punct de vedere economic. Atât partenerii bancari, cât și FNGCIMM analizează cu mare atenție, în baza unor norme de prudențialitate și a unor proceduri de lucru foarte bine puse la punct, pentru a asigura un risc cât mai mic de default.

Reporter: Ce ne puteți spune despre evoluția programului Start-up Nation?

Dumitru Nancu: De la lansarea programului Start-up Nation au fost acordate un număr de 7.308 garanții, în valoare totală de 1,13 miliarde lei. În anul  2017 a fost acordat un număr de 1,128 garanții, în valoare de peste 174,7 milioane lei, în anul 2018 am înregistrat o creștere spectaculoasă cu acordări de peste  607,5 milioane lei pentru 3950 de solicitări de garantare acordate. În 2019 au fost aprobate 2230 garanții cu un volum de peste 347,7 mil lei.

Reporter: Care este volumul garanțiilor acordate beneficiarilor din administrația locală și în ce domenii?

Dumitru Nancu: În prezent, pe lângă acordările de garanții din surse proprii și din programele guvernamentale, FNGCIMM derulează și scheme de garantare în baza surselor primite în administrare de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Acestea se acordă pentru obținerea avansului de la AFIR de către beneficiarii publici care implementează proiecte pe toate măsurile acreditate prin PNDR.

Beneficiarii eligibili sunt comunele și orașele, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), Organismele de drept public – așezăminte culturale, Grupurile de Acțiune Locală (GAL), Organizațiile și Federațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI/ FOUAI), precum și Unitățile și instituțiile de învățământ de stat din sistemul național de învățământ preuniversitar.

De la începutul anului până în luna iulie 2020, FNGCIMM a semnat 321 contracte de garantare, în valoare de aproximativ  180 milioane lei și a prelungit un număr de 675 scrisori de garanție în valoare de peste 779 milioane lei.

Reporter: Când credeți că va fi demarat programul Nouă Casă?

Dumitru Nancu: Programul Nouă Casă este operațional de la dată publicării în MO a normelor de aplicare, respectiv de luni, 24 august 2020. S-au înscris 15 finanțatori, dintre care 14 sunt parteneri și în cadrul Programului Prima Casă, la care se adaugă un nou finanțator care și-a manifestat interesul de a adera la noul program și a solicitat plafon de garantare.

Reporter: Care este gradul de neperformanță la Programul Prima Casă?

Dumitru Nancu: De la data demarării programului „Prima casă”, respectiv din anul 2009 și până în prezent, au fost aprobate peste 297 mii de  promisiuni și contracte de garantare, în valoare de aproximativ 26,75 miliarde lei.

În toată această perioadă, au fost efectuate plăti de garanții în suma de 63,6 mililioane lei pentru un număr de 802 beneficiari de garanții executate de finanțatori. Astfel, rata de executare a garanțiilor în cadrul programului Prima casă, calculată ca raport între plățile efectuate și garanțiile acordate este de 0,33% exprimată ca număr de garanții plătite, respectiv de 0,29% exprimată ca valoare garanții executate.

BVB | Știri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (02/12/2021)

Notificare - detineri < 5%

MECANICA FINA SA (MECE) (02/12/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ROMCARBON SA (ROCE) (02/12/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014