Update articol:

EURO INSOL: Timp de 10 ani, CET Govora a susținut USG/Ciech Soda România și Oltchim, livrînd abur industrial sub prețul de cost, chiar și sub prețul reglementat de ANRE

Timp de 10 ani, CET Govora a susținut USG/Ciech Soda România și Oltchim în procesul de producție, această fiind permanent defavorizată, livrînd abur industrial sub prețul de cost, chiar și sub prețul reglementat de ANRE, susține Euro Insol, în calitatea să de administrator judiciar a CET Govora, în urma unor informații apărute recent în presă cu privire la majorarea de către CET Govora a prețului aburului industrial livrat către cei doi parteneri Chiech Soda România SA și Chimcomplex SA Borzești (Oltchim SA). 

CIECH Soda România (CSR) a anunțat, recent, că este forțată să demareze procesul de oprire a producției la uzina sa din Râmnicu Vâlcea, începând cu 18 septembrie 2019, din cauza creșterilor de preţ la aburul industrial de la CET Govora.  În cazul unei opriri pe termen lung, compania precizerază va fi nevoită să înceteze contractele de muncă pentru majoritatea angajaților săi. 

Euro Insol explică:

“1. Din derularea contractului cu USG/Ciech Soda România, în perioada 2007 – mai 2016, respectiv intrarea în insolvență a termocentralei, CET Govora a înregistrat o pierdere de 289.345.889 lei (67.594.128 euro) reprezentând diferența între costul de producție și prețul de contract.

2. Din derularea contractului cu Oltchim S.A, în perioada 2007 – primele 6 luni ale anului 2016, CET Govora a înregistrat o pierdere de 103.287.481 lei (23.903.748 euro) reprezentând diferența între costul de producție și prețul de contract. La pierderea suferită de CET Govora din derularea contractului cu Oltchim se adaugă și suma de 136.899.919 lei, suma înscrisă la masă credală odată cu insolvență Oltchim, diminuată prin confirmarea planului de reorganizare al Oltchim, la valoarea de 41.263.662 lei.

CIECH Soda România ar putea opri producţia la singura fabrică de sodă din țară, din cauza creșterilor de preţ la aburul industrial de la CET Govora 

 

3. Astfel, timp de 10 ani, CET Govora a susținut USG/Ciech Soda România și Oltchim în procesul de producție, această fiind permanent defavorizată, livrănd abur industrial sub prețul de cost, chiar și sub prețul reglementat de ANRE, înregistrând până la intrarea în insolvență pierderi din aceste contracte de peste 90 milioane euro.

4. Astăzi, CET Govora folosește echipamente (cazane, turbine, mori, instalații) care au o vechime de peste 30 de ani fiind uzate fizic și moral.

5. Pierderea cauzată din relațiile contractuale cu Chiech Sodă România SĂ și Oltchim SĂ a fost de natură a pune în imposibilitate CET Govora de a susține financiar modernizarea instalațiilor în vederea conformării acestora la obligațiile de mediu, fapt ce se reflectă în prețul actual al aburului industrial.

6. Preluarea în anul 2015 de la Complexul Energetic Oltenia a carierelor Panga, Berbesti Vest și Alunu a condus la necesitatea realizării unui plan amplu de investiții pentru rezolvarea problemelor transferate odată cu activitatea de minerit. Având în vedere faptul că utilajele de mare capacitate și circuitele de transport erau într-o stare avansată de  uzură fizică și morală, CET Govora a fost nevoită să facă cheltuieli de aproximativ 150 milioane lei (30 milioane de euro), exceptând cheltuielile salariale și cu utilitățile, pentru aducerea acestora la paramentrii normali de funcționare, bani ce ar fi putut fi folosiți pentru invesții și creșterea randamentului centralei.

7. După preluarea carierelor, s-a produs o scăderea treptată a cantității de cărbune ce a putut fi exploatat, generată în principal de următoarele cauze:

  • alunecările de teren – factor cu acțiune permanentă, specific județului Vâlcea, care s-a manifestat anual, culminând cu alunecarea de la Carieră Panga din luna ianuarie 2018, ce a condus la diminuarea producției de cărbune de la 500 tone în anul 2017, respectiv la 213.000 tone în anul 2018;
  • exproprierile de teren, pentru avansul fronturilor de lucru, neefectuate la timp – din cauza numărului mare de dosare de expropiere nefinalizate, precum și a diverselor cauze care au împiedicat finalizarea, au condus încă din anii 2014 – 2016 la imposibilitatea respectării în totalitate a tehnologiilor de lucru, conform programelor anuale de exploatare;
  • epuizarea progresivă a rezervei de cărbune, în special din carierele Panga și Berbesti Vest, conducând la condiții defavorabile exploatării prin creșterea raportului steril – cărbune la peste 10 la 1 începând cu anul 2017, fapt ce a dus la creșterea prețului de producție al cărbunelui.
  • alunecarea de teren din dată de 23 mai 2019 din cauza precipitațiilor abundente, ce a produs scoaterea din funcțiune a excavatorului E 01 situat în orizontul productiv al carierei Alunu.  În urmă acestui eveniment s-a redus producția de cărbune a carierelor din cadrul  CET Govora cu aproximativ 51%, adică 650.000 tone anual;

8. Evoluția prețului certificatelor EUÂ (CO2) a fost extrem de abruptă începând cu anul 2018. Dacă în anii 2016 – 2017 s-au înregistrat valori aproximativ asemănătoare, în jurul a 5 euro/EUÂ, la sfârșitul anului 2018 valoarea acestora a ajuns la 23 Euro/EUÂ, respectiv 30 Euro/EUÂ în 2019.

9. Emisiile de CO2 rezultate din întreagă activitatea a anului 2018 au fost de 1,2 milioane tone, ceea ce a obligat societatea să returneze Autorității Competențe de Mediu (ANPM) până la 30 aplilie 2019 cantitatea de 1,2 milioane certificate EUÂ, echivalentul  a 26 milioane Euro (adică aproximativ 123 milioane lei).

10. Costurile conformării aferente anului 2018 au avut impact negativ asupra societății afectând derularea programelor privind investițiile de mediu, retehnologizarilor și a programelor de mentenanță, necesare menținerii capacităților de producție, în condițiile în care acestea au reprezentat aproximativ 40% din cifra de afaceri a societății.

11. CET Govora este obligată să realizeze invesții pentru conformarea la mediu în vederea continuării activității. Pentru conformarea depozitului de zgura și cenușă, condiție obligatorie pentru obținerea Autorizație Integrate de Mediu pentru Cazanul 7, este necesar să se realizeze investiții în  valoare de aproximativ 23,2 milioane lei în următorii 2 ani, astfel încât să fie asigurată capacitatea de depozitare pentru continuarea activității centralei.

12. De asemenea, CET Govora are în derulare o investiție de aprox. 22 milioane de euro pentru desulfurarea cazanelor 5 și 6, investiție necesară conformării la cerințele de mediu.

13. Evenimentul produs în dată de 23.05.2019 în urmă căruia a fost scos din funcțiune excavatorul E 01 situat în orizontul productiv al carierei Alunu, declarat că și eveniment de forță majoră, conform Avizului nr. 416/06.06.2019, emis de Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, a dus la creșterea substanțială a costurilor de producție a cărbunelui extras din carierele proprii, că urmare a diminuării cu peste 51% a producției de cărbune.

14. Cu toate că CET Govora avea posibilitatea să denunțe contractele pe care le avea în derulare imediat după apariția cazului de forță majoră, furnizorul de energie termică și electrică a făcut toate eforturile pentru continuarea livrării aburului și energiei electrice către Chiech Sodă România Sodă și Chimcomplex, în scopul continuării relațiilor comerciale și implicit pentru salvarea Platformei Chimice Râmnicu Vâlcea.

15. Deși costurile de producție au crescut considerabil, afectând întreagă activitate a CET Govora, prețurile actuale la aburul industrial au fost menținute până în dată de 18.09.2019, perioada în care CET Govora a invitat în repetate rânduri partenerii contractuali în scopul identificării celei mai bune soluții în ceea ce privește schemă de funcționare și prețurile pentru aburul industrial care rezultă din această, pentru continuarea relațiilor comerciale și după dată de 18.09.2019, dând astfel dovadă de deschidere și disponibilitate pentru purtarea unui dialog constructiv și transparent cu partenerii comerciali.

16. Pentru a-și onora obligațiile contractuale asumate în relațiile cu USG/Chiech Sodă România  și Chimcomplex, CET Govora a importat în perioada iunie-august 2019 o cantitate 37.962 de tone de huilă, suportând astfel o cheltuiala suplimentară de 16,335 milioane lei. De asemenea a contractat de la Complexul Energetic Oltenia 175.000 de tone de lignit la o valore totală de 21,65 milioane lei.  Mai mult, tot pentru a-și respectă angajamentele față de partenerii contractuali, CET Govora a consumat o cantitate suplimentară de 35.667 mii Nmc de Gaze naturale de la Romgaz în valoare de 43,64 milioane lei.

17. CET Govora a făcut eforturi importante în a livra partenerilor comerciali abur industrial conform contractelor în vigoare, atât în ceea ce privește cantitatea cât și prețul. Menținerea prețului contractual actual la aburul industrial pune CET Govora în imposibilitate de plata și în stare de faliment. Acesta este motivul pentru care CET Govora a invitat reprezentanții Chicomplex și Chiech Sodă România la o renergociere a contractului, în condiții de renatbilitate  minimă și pentru CET Govora.

18. Cet Govora a pus la dispoziția reprezentanților Chicomplex și Chiech Sodă România modul de fundamentare al prețului precum și propunerile CET Govora de continuare a relațiilor contractuale cu cei doi parteneri. De asemenea, administratorul judiciar a prezentat în cadrul rapoartelor lunare depuse la judecătorul-sindic și comunicate creditorilor situația reală a activității CET Govora, cu mențiunea că aceste rapoarte sunt publice și pot fi accesate de orice persoană interesată.

19. Încă de la deschiderea procedurii insolvenței CET Govora din dată de 09.05.2016, administratorul judiciar Euro Insol a implementat toate măsurile necesare funcționarii CET Govora, astfel încât să asigure coexistența partenerilor de pe Platforma Chimică Rm. Vâlcea. Avem convingerea că relațiile contractuale cu Ciech Sodă România precum și cu Chimcomplex Borzești – Sucursala Rm. Vâlcea vor continuă și după dată de 18.09.2019, atâta timp cât toate părțile implicate participa la negocieri cu bună-credință”.

BVB | Știri BVB