Categories: Energie

Electrica Furnizare – plafon total de finanțări pe termen scurt de până la 1.500.000.000 RON, cu garanția Electrica (decizie acționarii Electrica)

Acționarii Electrica au aprobat astăzi mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al societății Electrica Furnizare SA (EFSA), pentru participarea în AGEA EFSA și pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea unui plafon total de finanțări pe termen scurt care să poată fi contractate de către EFSA în cursul exercițiului financiar 2022 de la instituții bancare (bănci comerciale sau instituții financiare internaționale – IFI) pentru finanțarea activității curente în sumă de până la 1.500.000.000 RON (care include sumele care sunt/vor fi aprobate până la dată desfășurării ședinței AGEA), cu garanția Electrica.  Valoarea garanției furnizate de Electrica este de maximum 1.650.000.000 RON (care include garanțiile care sunt/vor fi aprobate până la dată desfășurării ședinței AGEA), conform notei de fundamentare.

Acționarii au mai aprobat mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al EFSA, pentru participarea în AGEA EFSA și pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație al EFSA pentru a lua, în limita plafoanelor aprobate și cu încadrarea în nivelul de îndatorare aplicabil la dată aprobării tranzacțiilor individuale, toate măsurile în numele și pe seama EFSA, în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunilor necesare implementării celor menționate mai sus, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la, următoarele:

a) Să aprobe tranzacțiile individuale de finanțare (contractare de credite și garantare) care vor fi contractate în cadrul plafonului;

b) Să o reprezinte cu depline puteri în față băncilor, instituțiilor financiare, afiliatilor și oricăror terți;

c) Să negocieze și să accepte clauzele contractuale, care vor include, fără a se limita la, nivelul costurilor și al comisioanelor precum și rambursarea costurilor cu consultanță juridică în beneficiul băncilor, dacă este cazul (opinia juridică pe contract), cazuri de culpă, rambursare anticipată, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele.

d) Să negocieze și să accepte tipul, formă și condițiile garanțiilor;

e) Să semneze contractele de credit, contractele de garanție aferente/garanția aferentă, orice alte adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte/documente;

f) Să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va consideră necesară scopului mai sus menționat.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor bancare, ale contractelor de finanțare și/sau ale contractelor de garanție/garanțiilor aferente, în limita plafoanelor aprobate pentru credite și garanție, incluzând și nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei creditelor și a garanțiilor constituite.

Articole recente

Tanczos: Toate finanţările care vin în România de la Budapesta către asociaţii sau fundaţii maghiare sunt legale

Toate finanţările care vin de la Budapesta către asociaţii sau fundaţii maghiare prezente în România…

2 minute ago

Retailerii europeni sting lumina şi reduc programul de funcţionare pentru a economisi energia

Pe măsură ce facturile la energie cresc şi apare riscul raţionalizării, unii retaileri europeni au…

22 de minute ago

Ungaria limitează exporturile de lemn de foc din cauza crizei energetice

Guvernul ungar controlează, începând de miercuri, comerţul cu lemn de foc prin intermediul unor noi…

34 de minute ago

Ministrul Mediului: Nivelul radiaţiilor, în perioada războiului, nu a crescut niciodată nici în Ucraina, nici în România

Nivelul radiaţiilor, în perioada războiului, nu a crescut niciodată nici în Ucraina, nici în România,…

40 de minute ago

Mol a plătit banii datoraţi de Rusia Ucrainei pentru reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba

Mol, cea mai mare companie de rafinare din Ungaria, a anunţat miercuri că a plătit…

42 de minute ago

China îşi retrage promisiunea de a nu trimite trupe în Taiwan după unificare

China şi-a retras o promisiune de a nu trimite trupe sau personal administrativ în Taiwan…

o oră ago