Update articol:

Eurodeputații vor să oprească defrișările

Protejarea și gestionarea durabilă a pădurilor sunt esențiale pentru a combate schimbările climatice. Iată ce dorește Parlamentul European.

Parlamentul a votat o serie de rapoarte prin care invită Comisia Europeană să depună mai multe eforturi pentru a promova gestionarea durabilă a pădurilor în Uniunea Europeană și pentru a proteja pădurile din străinătate prin eliminarea produselor care contribuie la defrișare din lanțurile de aprovizionare ale Uniunii. Votul are loc înainte de prezentarea strategiei forestiere a Comisiei, care urmează să aibă loc la începutul lui 2021.

Rapoartele evidențiază faptul că gestionarea durabilă a pădurilor și reducerea defrișărilor au legătură cu atingerea obiectivelor din Pactul verde europeanStrategia „De la fermă la consumator” și Strategia în domeniul biodiversității.

De ce sunt importante pădurile?

Pădurile au o valoare socială, economică și de mediu importantă. Pădurile ocupă 43% din suprafața terestră din Uniune, iar 80 % din biodiversitatea terestră se regăsește în păduri. Dacă sunt sănătoase, pădurile sunt esențiale pentru a combate schimbările climatice la nivel mondial , deoarece captează dioxidul de carbon din atmosferă. Pădurile din Uniune absorb echivalentul a 8,9% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană în fiecare an. În calitate de rezervoare de carbon, ele sunt importante pentru a atinge obiectivele Uniunii legate de neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon. Prin urmare, trebuie neapărat să protejăm atât pădurile, cât și comunitățile care depind de ele.

Care sunt cauzele defrișărilor?

Defrișările au loc într-un ritm alarmant în întreaga lume și duc la eliberarea de gaze cu efect de seră și la pierderea biodiversității. Se estimează că peste jumătate dintre pădurile tropicale din lume au fost distruse începând cu anii ’60.

Există o legătură clară între defrișare și cererea internațională de produse a căror extracție sau producție contribuie la defrișări și la degradare la nivel mondial. Uniunea este un mare importator de astfel de produse. Prin urmare, poate contribui la reducerea defrișărilor la nivel mondial prin strategia sa comercială.

Exploatarea ilegală a pădurilor agravează problema. În pofida legislației Uniunii, cum ar fi Aplicarea reglementărilor forestiere, guvernarea și schimburile comerciale (FLEGT), este în continuare o cauză importantă a defrișărilor care au loc în Uniune și la nivel mondial.

Schimbările climatice și pierderea biodiversității generează secete, inundații și incendii mai puternice, care conduc la și mai multe defrișări și exacerbează astfel schimbările climatice. Amploarea incendiilor forestiere din zona Amazonului din 2019 a evidențiat faptul că este nevoie de acțiuni la nivel internațional.

Cum putem combate defrișările

Gestionarea durabilă a pădurilor duce la un echilibru între impactul economic și social al silviculturii și obiectivele de mediu care îmbunătățesc starea pădurilor și cresc capacitatea lor de adaptare la condițiile climatice în schimbare. Pădurile reprezintă un sector economic ecologic promițător, care are potențialul de a crea între 10 și 16 milioane de locuri de muncă noi și durabile în sectorul silviculturii la nivel mondial.

Sateliții pot fi folosiți pentru a detecta mai din timp dezastrele naturale, cum ar fi seceta și incendiile forestiere. Aceasta poate contribui la reducerea riscurilor și la o mai bună protecție a pădurilor.

Cum poate Uniunea să sprijine silvicultura durabilă și să protejeze pădurile?

În Uniune, peste 60 % din pădurile destinate producției lemnului au obținut deja certificatul de gestionare durabilă. Industria forestieră susține 500 000 de persoane în mod direct și 2,6 milioane în mod indirect, inclusiv 58 000 în România.

Data available for each country here: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/for_emp_lfs/default/table?lang=en

Parlamentul recunoaște că gestionarea durabilă a pădurilor poate contribui la atenuarea schimbărilor climatice și sprijini, în același timp, un sector economic esențial. El solicită să se pună la dispoziție mai multe fonduri prin politica agricolă comună (PAC) pentru silvicultura durabilă din Uniune.

Parlamentul dorește măsuri mai bune împotriva exploatării ilegale a pădurilor și mai multe controale la frontierele Uniunii pentru a opri lemnul produs în mod nesustenabil și produsele care contribuie la pierderea fondului forestier. Eurodeputații doresc și să se asigure că impactul acordurilor comerciale asupra stării pădurilor, a biodiversității și a drepturilor omului este evaluat în mod sistematic.

Eurodeputații au solicitat ca silvicultura durabilă să fie promovată la nivel mondial. Ei mai doresc ca sistemele de sateliți ale Uniunii, Copernicus și Galileo, să fie folosite pentru a contribui la monitorizarea defrișărilor și a incendiilor forestiere din țări din afara Uniunii. Ei solicită, de asemenea, o finanțare adecvată pentru cercetare și inovare, astfel încât pădurile să fie mai rezistente la schimbările climatice.

Parlamentul dorește obiective obligatorii de protejare și refacere a ecosistemelor forestiere, în special pentru pădurile virgine (cele care nu au avut mult de suferit în ultima perioadă în urma activităților desfășurate de oameni).

BVBStiri BVB

TERAPLAST SA (TRP) (24/09/2021)

Hotarari CA 24.09.2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/09/2021)

Infiintarea Filialei Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu-Feldioara

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (24/09/2021)

Raport consolidat - S1 2021

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/09/2021)

Informatii referitoare la desfasurarea AGA din 29 septembrie 2021

ELECTROMAGNETICA SA (ELMA) (24/09/2021)

Numire Administratori provizorii