Update articol:

Fondul BOF, Allianz-Ţiriac Pensii Private şi Broadhurst vor AGA la SIF Oltenia, pentru derularea unui nou program de răscumpărare

BUSINESS CAPITAL FOR ROMÂNIA – OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A., ALLIANZ – ȚIRIAC Pensii Private SAFPP, BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, ROMARTA S.A., METEX BIG S.A. și CLAIRMONT HOLDINGS LTD, care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,24% din capitalul social al SIF Oltenia, au solicitat astăzi convocarea unei Adunari Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru aprobarea derulării unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni.

Ordinea de zi propusă este următoarea: 

1. Aprobarea derularii unui program de răscumparare de către Societate a propriilor acţiuni, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, în următoarele condiţii:  

(i) dimensiunea programului – răscumpărarea a 26.108.000 acțiuni proprii, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 5,000104% din capitalul social actual;

(ii) prețul de dobândire a acțiunilor – prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/acțiune, iar prețul maxim va fi 3,00 lei/acțiune;

(iii) durata programului – până la dată de 31.03.2021;

(iv) plata acțiunilor răscumpărate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu execeptia rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2019, în acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată;

(v) destinația programului – reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate;

  1. Aprobarea mandatarii Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitățîi de dobândire a propriilor acțiuni.
  2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al societății de la 52.214.914,3 lei la 50.000.000 lei, prin anularea unui număr de 22.149.143 acțiuni proprii dobândite de Societate în urma derulării în perioada 22.07.2020 – 04.08.2020 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii, în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală a acționarilor Societății”.

Cererea de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi supusă spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., urmând că hotărârea adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.

Anul trecut, în octombrie, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA – OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A. (fond controlat de Erste și Florin Pogonaru) și BROADHURST INVESTMENTS LIMITED care dețin împreună 5,58% din SIF Oltenia, au solicitat companiei convocarea acționarilor, pentru aprobarea derulării unui program de răscumpărare, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Ulterior, în noiembrie, acționarii SIF Oltenia (SIF5) au aprobat, în Adunarea Generală un program de răscumpărare de 6,61% din acțiuni, potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București. 

 

Acționarii SIF Oltenia au aprobat programul de răscumpărare, propus de BOF și Broadhurst

 

BVBStiri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (23/09/2020)

Convocator AGEA si AGOA din data de 13 noiembrie 2020

PATRIA BANK S.A. (PBK) (23/09/2020)

Hotarare CA 22.09.2020 - Oferta Obligatiuni Subordonate PBK28E

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (23/09/2020)

Tranzactii parti afiliate - SDTS si EFSA

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (23/09/2020)

Actualizare privind Comitetul Reprezentantilor al Fondul Proprietatea S.A.

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (23/09/2020)

Informatii investitori - Adresa ASF nr. VPI 9859/23.09.2020