Update articol:

IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE – al patrulea program de sprijin guvernamental acordat sectorului IMM

Legea Societăților Comerciale 30/1991 Sursa Pixabay

FNGCIMM își diversifică oferta de garantare, în vederea susținerii accesului la finanțare a IMM-urilor, precum și a întreprinderilor afiliate, prin participarea în cadrul noului program guvernamental IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE, care va fi operaționalizat în perioada imediat următoare, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Finanţelor. Această nouă inițiativa de sprijin vine ca răspuns la necesitatea intervenției guvernamentale în piață, prin instrumente anticiclice adecvate a fi folosite în contextul actual.

Programul guvernamental își propune stimularea accesării finanțărilor de tip leasing financiar în vederea  achiziționării de active noi sau second-hand pentru desfășurarea activității companiilor, în special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie în procesele de producție.

Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE reprezintă un instrument flexibil și eficient, prin care vor fi acordate facilități de garantare de către stat sub formă punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de bunuri noi sau second-hand, necesare în derularea activității IMM-urilor, precum și a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați.

Garanțiile vor fi acordate de către FNGCIMM și vor fi garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației și în procent de maximum 60% din valoarea finanțării pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane utilizate în scop comercial în cadrul unei operațiuni de leasing financiar.

Conform programului, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități va fi de 5.000.000 lei, iar perioada și modalitatea de rambursare a finanțărilor, vor fi stabilite de finanțatori, conform normelor interne ale acestora.

Durata maximă a perioadei de leasing va fi de 72 de luni, cu posibilitatea acordarii unei perioade de grație cuprinsă între 3 și 12 luni iar avansul achitat de utilizator este de 0%, și, în funcție de solicitarea beneficiarului, poate ajunge până la maximum 20%  din valoarea de achiziție a bunului finanțat (exclusiv TVA).

Sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii precum și întreprinderile afiliate, din toate sectoarele de activitate, cu excepția următoarelor: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activitaţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool cu excepția vinului și berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

Se pot acordă facilități de natură subvenției de dobânda în procent de până la 50% pentru finanțarile garantate în cadrul programului, precum și garanții de stat în condițiile subvenționării în procent de 100% a comisionului de administrare și a comisionului de risc. Facilitățile prevăzute în cadrul programului se acordă în baza unei scheme de ajutor de minimis.

”Programul guvernamental IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE, este al doilea program pentru IMM-uri devenit funcțional, din cele patru programe derulate de Ministerul Finațelor Publice prin FNGCIMM IFN SĂ, în cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică lansat de Guvernul României. Este un plan de investiții fără precedent care are că obiectiv înlocuirea măsurilor de subvenționare cu cele de stimulare. Este exact ceea ce are nevoie economia românească, un plan vizionar de RECONSTRUCȚIE și stimulare a competitivității economiei, bazat pe investiții care să ducă la bunăstare și consum. (exact opusul planului promovat în perioada 2017-2019 „wageledgrowth”)

În starea de urgență, Guvernul a răspuns prompt și a sprijinit IMM-urile prin programele  guvernamentale care au susținut șomajul tehnic, amânarea obligațiilor fiscale și a ratelor bancare și facilitarea accesului la capital financiar prin – IMM INVEST. Complementar programului IMM Invest, cel mai de succes program de finanțare cu garanții de stat din istoria României, care a trecut deja în etapă a IV a de implementare și se apropie cu pași repezi de epuizarea plafonului de 15 miliarde lei, Guvernul a operționalizat Programul guvernamental IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE,  iar saptamâna viitoare pentru a completă tabloul Guvernul va operaționaliza: deblocarea accesului la creditul comercial (obținerea de produse/servicii cu plata la termen), principalul canal de finanțare al firmelor din România, respectiv IMM Factoring cu regres (schemă de garantare de către stat a creditului commercial) și IMM Scontare cu garantarea de către stat.

IMM Invest (accesul la capital financiar), IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE,  IMM Factoring cu regres (schemă de garantare de către stat a creditului commercial), IMM Scontarea cu garantarea de către stat (accesul la creditul furnizor), pot deveni pilonii de relansare a economiei românești și reprezintă răspunsul FNGCIMM la necesitățile crizei actuale, care a adus multe provocări, dar și multe oportunități de resetare a setorului IMM și de deschidere a sistemului bancar către finanțarea economiei”, a declarat Dumitru Nancu, Directorul General al FNGCIMM.

 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SĂ-IFN) este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc, înființată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanțări, prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum și creării și susținerii de locuri de muncă, funcționând că o societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic statul român, sub supravegherea prudențială a Băncii Naționale a României.

Garanția FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar și se emite la solicitarea instituțiilor finanțatoare partenere, pentru finanțări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanțator.
FNGCIMM SĂ – IFN colaborează cu 27 instituții financiare în baza unor convenții de lucru. Garanția FNGCIMM SĂ – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plata a finanțatorului, însoțită de documentația completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM – IFN asigura o acoperire teritorială națională, iar în baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli și principii europene.

BVB | Știri BVB

CEMACON SA (CEON) (21/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (21/01/2022)

Informare material AGOA din data de 25/28.02.2022

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (21/01/2022)

Incetare contract de munca ofiter de conformitate

BRK Dow Turbo Long 34750 (BKDOWTLD2) (21/01/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 21 si 25 Ianuarie 2022

AEROSTAR S.A. (ARS) (21/01/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014