Update articol:

Impact va emite obligațiuni de 6 milioane de euro, la o dobândă în intervalul 5,9% – 6,4%, prin plasament privat

Impact Developer& Contractor (IMP) va emite obligațiuni de 6 milioane de euro, la o dobândă în intervalul 5,9% – 6,4%, prin plasament privat, arată un anunț transmis Bursei de Valori București.

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2020 s-au aprobat, printre altele, emisiunea de obligatiuni si admiterea acestora la tranzactionare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori Bucuresti.

Consiliul de Administrație al Impact a decis cu privire la caracteristicile emisiunii:

a) Tip de obligatiuni: nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate, neconvertibile

b) Tip oferta: plasament privat (o oferta adresata (i) investitorilor calificati si (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati pe stat membru UE)

c) Perioada de subscriere: durata de derulare a Ofertei de doua saptamani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor Documentului de Oferta, cu data de incepere stabilita prin consultare cu intermediarul ofertei, SSIF Tradeville SA;

d) Valoarea ofertei: 6.000.000 EUR, cu posibilitatea majorării la 15.000.000 EUR

e) Numar de obligatiuni emise: maximum 30.000

f) Moneda: EUR

g) Valoare nominala: 500 EUR/obligatiune

h) Pret de oferta: 500 EUR/obligatiune

i) Scadenta finala: 72 de luni de la Data de Emisiune (data decontării de către Depozitarul Central a tranzacțiilor aferente plasamentului privat)

j) Plata principalului: integral, la Data Scadenței

k) Modalitate de rambursare a principalului: integral, la Scadența Finală (Data Scadenței)

l) Rata cuponului: rata nominală fixă pe durata de viață a Obligațiunilor, plătibilă semestrial la Data Cuponului, se va stabili prin metoda licitației în baza ordinelor de subscriere înregistrate în Ofertă, și se va situa în intervalul 5,9% – 6,4%

m) Periodicitate plată cupon: semestrial

n) Registrul obligatarilor: va fi tinut de Emitent și/sau Depozitarul Central, conform prevederilor contractului de prestări servicii de registru, încheiat între Emitent si Depozitarul Central S.A.

o) Destinatia fondurilor: derularea activității curente a Emitentului, conform celor prevăzute in Documentul de Ofertă

p) Metoda de alocare: conform celor stabilite in Documentul de Ofertă;

q) Orice alte detalii necesare investitorilor pentru subscrierea de Obligatiuni sunt incluse in documentul de prezentare elaborat de IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. si aprobat de catre Consiliul de Administratie.

BVBStiri BVB

ROMCARBON SA (ROCE) (07/05/2021)

Contracte cu valoare peste 10% din cifra de afaceri

E-mini S&P 500 TURBO SHORT 0.01/4,400/4,300 (EBSPTS46) (07/05/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 10 si 11 Mai 2021

E-mini S&P 500 TURBO SHORT 0.01/4,400/4,300 (EBSPTS46) (07/05/2021)

Suspendare tranzactionare - 17:12 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera