Update articol:
UPDATE

Harta județelor în care s-a impus obligativitatea purtării măştii de protecţie (vezi măsurile impuse în fiecare judeţ)

Tot mai multe autorități locale, în special în județele care se confruntă cu focare de infecție cu coronavirus, au luat decizia ca masca de protecție să devină obligatorie inclusiv în spațiile deschise aglomerate. Până acum în 36 judeţe s-a impus obligativitatea purtării măştii de protecţie, dar numărul acestora este foarte probabil să crească. 

*ACTUALIZARE

  • 36. Caraş Severin

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, întrunit la solicitarea prefectului Cristian Gâfu, a decis că  masca va deveni obligatorie de marți, 4 august, și în spații deschise, în anumite condiții:  

“Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere
nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi: piețe agroalimentare, târguri, expoziţii, târguri de produse tradiţionale şi vânzare de alte bunuri, piețe de vechituri, zone de așteptare (stații de autobuz, de autocar, peroane, gări şi autogări şi altele asemenea), în punctele de trecere a frontierei, la serbări publice, pelerinaje, ceremonii religioase, evenimente sportive, alte evenimente publice.

De asemenea, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât
să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, la obiectivele turistice şi alte spaţii publice deschise, numai în situaţia în care nu se poate respecta distanţarea fizică în conformitate cu prevederile legale.

În piețele agroalimentare, comercianții vor purta mănuși și măști de protecție.

Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfășoară activități fizice intense
și/sau în condiții de muncă solicitantă (temperatură ridicată, umiditate crescută), sportivii care se află pe terenul de sport.

Pe perioada desfășurării evenimentelor sportive se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție de către stafful tehnic și tot personalul care participă la evenimente.

Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă asigură implementarea prevederilor
prezentei Hotărâri şi împreună cu administratorii / proprietarii spaţiilor publice deschise au obligaţia de a afişa la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de  protecţie în spaţiile respective.

Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către toate instituţiile cu
atribuţii de control în acest sens, conform competențelor legale.
Prevederile prezentei Hotărâri devin obligatorii pe perioada stării de alertă,
începând cu data de 04 august 2020”.

Și în privința funcționării teraselor și a sălilor cu jocuri de noroc s-au decis modificări. „De asemenea, deoarece s-a constatat o aglomerare de persoane după orele 23.00 în spaţii publice deschise, respectiv: terase, cluburi, baruri şi altele asemenea, precum şi la operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, existând riscul de răspândire comunitară intensă a virusului SARS-CoV-2, prin Hotărârea CJSU nr. 19, din 03 august 2020 se solicită Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă aprobarea pentru judeţul Caraş-Severin a următoarelor măsuri: interzicerea comercializării şi consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate (terase, cluburi, baruri şi altele asemenea) dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi / sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în intervalul orar 24.00 – 6.00; interzicerea desfăşurării activităţii cu publicul pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, în intervalul orar 24.00 – 6.00.”

  • 35. Olt

Masca de protecţie a devenit obligatorie în aer liber şi în judeţul Olt din 6 august, potrivit Olt TV. Astfel, masca trebuie purtată în toate zonele aglomerate, cum sunt piețele, târgurile, dar și în stațiile de autobuz și de tren. Vor fi controale ample în tot județul, iar cei care nu respectă această măsură de protecție vor primi amenzi cuprinse între 500 și 2.500 de lei.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt a adoptat o hotărâre în acest sens. Astfel, purtatul măştii de protecţie devine obligatoriu în aer liber și în Olt, în toate zonele aglomerate. Iată care sunt acestea:

1. Municipiul Slatina si comunele arondate:
– Piața Agroalimentara ”ZAHANA”
– Piața ”ECATERINA TEODOROIU”
– Piata ”FRAȚII BUZEȘTI”
– Piața BASARABI

2. Municipiul Caracal și comunele arondate:
– Zona Pieței Agroalimentare – Strada Antonius Caracalla

3. Orașul Balș și comunele arondate:
– Târgul săptămânal din orașul Balș
– Piața săptămânală din orașul Balș
– Târgul săptămânal Iancu Jianu

4. Orașul Corabia și comunele arondate:
– zona Pieței Agroalimentare din orașul Corabia
– zona Pieței Agroalimentare, pe raza comunei Vădăstrița

5. Orașul Potcoava și comunele arondate:
– Piața Agroalimentară Tufeni, cunoscută ca fostul târg

Nu sunt obligați să poarte mască de protecție copiii care nu au împlinit vârsta de 5 ani, precum și persoanele ce desfășoară activități fizice intense sau în condiții de muncă solicitante, la temperaturi ridicate și umiditate crescută. 

  • 34. Neamţ

De miercuri, 5 august, ora 6:00, s-a instituit obligativitatea purtării măștii de protecție, în aer liber, pe raza județului Neamț de către toate persoanele cu vârsta de peste 5 ani.

Prefectul George Lazăr a mai declarat că nu se impune masca în parc, în ștrand, pe stradă sau alte zone de agrement, doar în zonele precizate mai sus, potrivit DIGI 24.

Sunt exceptați de la această măsură lucrătorii care depun muncă fizică intensă în spații unde temperaturile sunt foarte mari sau umiditatea este foarte mare. În acest moment nu se ia în calcul închiderea teraselor sau fixarea unui program orar. Pentru nerespectarea acestei măsuri, amenzile sunt între 500 și 2.500 de lei.

*ACTUALIZARE

Purtarea măștii de protecție devine obligatorie în spațiile deschise aglomerate și în județele Tulcea, Mureș și Bistrița-Năsăud. 

33. Tulcea

Autorităţile au impus obligativitatea purtării măştilor de protecţie, începând de vineri, în toate zonele aglomerate din judeţul Tulcea, inclusiv în cele de promenadă şi în locurile de îmbarcare şi debarcare a pasagerilor în navele care fac legătura între municipiu şi satele izolate ale Deltei Dunării.

32. Mureș

În județul Mureș, masca devine obligatorie pentru toate persoanele prezente în zonele de așteptare exterioare ale unitățile spitalicești publice și private, ambulatorii de specialitate, farmaciilor, etc, precum și în spațiile de așteptare situate în exteriorul unor entități publice și private care asigură servicii pentru populație (instituții publice, entități tip hypermarket, supermarket, bănci, companii de telefonie, etc), în stațiile de autobuz, autogări și peroane, precum și în spațiile publice deschise aferente obiectivelor turistice de pe teritoriul județului Mureș, începând cu data de 08.08.2020, ora 00.00.

31. Bistrița-Năsăud

În județul Bistrița-Năsăud, purtarea măștii devine obligatorie în spații publice deschise în care există aglomerări de persoane, respectiv piețe, târguri, oboare, potrivit publicației Timp Online, citata de digi24.ro. Totodată, masca de protecție devine obligatorie și în zonele de îmbarcare și de așteptare (stații de autobuz, gări și autogări, platforme industriale).

*ACTUALIZARE

30. Harghita: Masca de protecţie, obligatorie în toate spaţiile publice aglomerate, începând de săptămâna viitoare

Purtarea măştii de protecţie devine obligatorie, începând de marţi, în toate zonele aglomerate din judeţul Harghita, măsura fiind adoptată vineri de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) în vederea limitării extinderii noului coronavirus, potrivit Agerpres.

Potrivit hotărârii CJSU, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie pentru toate persoanele prezente în pieţele agroalimentare permanente sau temporare, închise sau deschise, în târgurile de animale sau de produse tradiţionale, bâlciuri, zone adiacente instituţiilor publice şi agenţilor economici unde se pot crea aglomerări de persoane, zone pietonale intens frecventate, începând cu data de 11 august, ora 06,00.

De asemenea, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie la toate evenimentele, de orice natură, unde sunt create condiţii de aglomerare de persoane, desfăşurate atât în interior, cât şi în exterior, începând cu aceeaşi dată.

“Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă vor stabili prin hotărâri proprii, adoptate până pe 10 august, zonele de pe raza fiecărei unităţi administrativ teritoriale pentru care va fi instituită obligativitatea purtării măşti de protecţie. Se va avea în vedere delimitarea clară a perimetrelor pentru care se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie. Zonele pietonale şi celelalte zone frecventate de către populaţie, unde va fi instituită obligativitatea purtării măşti de protecţie, vor fi semnalizate corespunzător şi aduse la cunoştinţa populaţiei prin orice mijloace de informare, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale”, se arată în hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Harghita.

Sunt exceptaţi de la obligativitatea purtării măştii de protecţie copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

29. Bacău

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis pe 4 august ca masca va fi obligatorie in judetul Bacau in toate zonele aglomerate: 

Art. 1. (1) Începând cu data de 05.08.2020, orele 00:00, pe întreg
teritoriul județului Bacău se instituie obligativitatea purtării măstilor de
protecție, ca măsură de prevenire și limitare a răspândirii virusului SARS CoV2:
– în piețe, târguri și oboare organizate în localitățile din județul Bacău,
pe toată durata de funcționare a acestora;
– în zonele de așteptare pentru călători/pasageri: stații de
autobuz/microbuz, peroane stațiil/gări căi ferate și autogări,
terminal/parcarea Aeroportului Internațional “George Enescu” Bacău;
– curți și perimetre adiacente ale lăcașurilor de cult, pe toată perioada
desfășurării slujbelor/serviciilor religioase a acestora (biserici, mănăstiri, case
de rugăciuni);
– spații exterioare apartinând instituțiilor și autorităților , publice și
private;
– locurile unde se desfășoară spectacole în aer liber;
– oriunde se formează aglomerări de persoane pe domeniul public și nu
poate fi respectată distanțarea fizică;
– în zone de promenadă: parcuri de agrement, parcuri de distracții,
piațete;
(2) Fac excepție de la aplicarea măsurii de la alin. 1) copii cu vârstă
mai mica de 5 ani, persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea
de oxigenare, dovedite prin documente medicale justificative, dar și
persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă
solicitante;
(3) Fiecare Unitate Administrativ-Teritorială va stabili și va informa
permanent populația, după caz, despre toate locurile și destinațiile prevăzute
și clasificate la punctul (1), inclusiv intervalul orar pentru care se aplică
măsura obligatorie de purtare a măștii de protecție facială în zonele de
promenadă.
Art. 2. Administratorii / proprietarii spațiilor și clădirilor menționate în
art. 1, pct. (1) al prezentei hotărâri vor afișa la loc vizibil informații privind
obligativitatea purtării măștilor de protecție.
Art. 3. Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției
(CJCCI) Bacău va transmite, zilnic, până la ora 20:00, datele actualizate
privind pacienții pozitivi, asimptomatici, respectiv persoanele aflate în
carantină sau în izolare la domiciliu, către toți cei îndeptățiți să aibă acces la
aceste informații, respectiv Inspectoratul de Poliție Județean Bacău,
Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău, Inspectoratului pentru Situații de
Urgență al județului Bacău, Unităților Administrativ-Teritoriale (U.A.T.) din
județul Bacău.
Art. 4. U.A.T.-urile vor informa pacienții pozitivi asimptomatici
externați, respectiv persoanele carantinate sau izolate la domiciliu, că în
momentul în care solicită servicii din partea furnizorilor de utilități sunt
obligați ca, atunci când își declină identitatea, să facă precizarea că sunt
pozitivi asimtomatici, respectiv sunt izolate sau carantinate la domiciliu, astfel
încât reprezentanții echipelor de intervenție (apă, canal, gaze, electricitate,
internet/telefonie) să ia măsuri sanitare de protecție.
Art. 5 U.A.T.-urile vor monitoriza și vor oferi sprijin persoanelor aflate
în carantină sau în izolare la domiciliu, conform art. 14 din Legea nr.
136/2020, unde se prevede că “autoritățile publice locale au obligația de a
asigura pentru persoanele aflate în carantină sau în izolare la domiciliu sau în
locația declarată de aceștia necesarul de hrană ori după caz și tratament, în
funcție de vârstă și starea de sănătate a persoanelor, precum și livrarea
acestora dacă persoanele se află în imposibilitatea de a-și asigura procurarea
hranei ori, după caz, a tratamentului; prin hotărârea Guvernului se vor stabili
limitele maximale pentru aceste cheltuieli, care vor fi suportate din bugetul
Ministerului Sănătății, prin U.A.T.-uri”.
Art. 6. Autoritățile administrației publice locale vor efectua periodic
acțiuni de dezinfecție în scările de bloc și spațiile de folosință comună.
Art. 7. Comunicarea deciziilor de carantinare și izolare impuse de
Direcția de Sănătate Publică Bacău se va face prin grija U.A.T.-urilor, iar după
exprimarea acordului explicit a persoanelor în cauză, acestea se vor înainta
către Direcția de Sănătate Publică Bacău.
Art. 8. (1) Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul Inspectoratului
pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene„ al județului Bacău, va
transmite prezenta hotărâre, Instituției Prefectului – județul Bacău, tuturor
Unităților Administrativ – Teritoriale ale județului Bacău, Consiliului Județean
Bacău, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de urgență și tuturor
instituțiilor interesate.
(2) Instituția Prefectului – Județul Bacău și Inspectoratul pentru Situații
de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE„ al Județului Bacău vor asigura postarea
prezentei hotărâri pe site-ul instituțiilor, după aprobarea acesteia de către
președintele C.J.S.U. Bacău.

 

28. Bihor

Masca de protecție devine obligatorie din 5 august 2020, începând cu ora 06.00, în Bihor și în aer liber, în toate zonele aglomerate, în piețe, în stațiile de autobuz, gări și autogări. Și în zonele de așteptare pentru accesul la obiectivele turistice, masca devine obligatorie. La fel și în cazul evenimentelor care se desfășoară în aer liber, masca trebuie purtată pe toată durata acestora.

„Începând cu data de 5 august 2020, ora 06.00, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, potrivit normelor legale în vigoare în spațiile publice deschise de tip piețe, piețe augro-alimentare, târguri și expoziții pe întreaga durată a programului de funcționare a acestora. Totodată, masca este obligatorie în zonele de așteptare a mijloacelor de transport în comun, de tip stații de autobuz, stații și peroane de tramvai, stații și peroane CFR, autogări și altele asemenea; în zonele de așteptare pentru accesul la obiectivele turistice, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje pe întreaga durată a programului de funcționare a acestora”, se arată în decizia Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bihor.

27. Cluj

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Cluj a decis, miercuri seara, obligativitatea purtării măştii de protecţie pe întreg teritoriul judeţului la adunările publice organizate în spaţii publice deschise, de către toate persoanele cu vârsta de peste 5 ani.

*ACTUALIZARE

26. Vaslui 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vaslui întrunit în ședință extraordinară a adoptat Hotărârea nr. 16 prin care începând cu data de 04.08.2020, ora 00:00, este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât nasul și gura să fie acoperite, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise de pe teritoriul județului Vaslui, în grupuri de mai mult de 3 persoane care nu sunt membri ai aceleiași familii, spații cum ar fi: piețe agro-alimentare, târguri, zonele de așteptare ( stații de autobuz, peroane, etc.), zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, pe toată perioada de funcționare a acestor activități.

 

Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, cu avizul Direcției de Sănătate Publică Vaslui, în funcție de specificul activităților desfășurate pe raza unităților administrativ teritoriale, vor putea stabili și alte spații publice deschise pentru care să se aplice măsura obligativității purtării măștii de protecție, cu delimitarea exactă a spațiului și cu precizarea intervalului orar.

Totodată, începând cu data de 04 august 2020, în intervalul orar 23:00 – 06:00, se interzice comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și al băuturilor alcoolice și nealcoolice.
În afara intervalului menționat, operatorii economici care desfășoară aceste activități au obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul locurilor pe scaune, precum și a oricăror activități care presupun interacțiunea fizică între clienți, inclusiv dansul.
De asemenea, se interzice desfășurarea activității cu publicul pentru operatorii economici, din domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 23:00-06:00, începând cu data de 04 august 2020, ora 00:00.

 

 

25. ILFOV

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează cetățenii cu privire la Hotărârea nr. 8 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov privind măsurile adoptate în ședința extraordinară din 03.08.2020 în vederea prevenirii și limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 în județul Ilfov, măsuri ce vor fi aplicate începând cu data de 04.08.2020, ora 12:00, pe toată raza administrativ-teritorială a judeţului Ilfov:

 

► Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele prezente în spațiile publice deschise cum ar fi piețe, târguri, oboare, expoziții, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, pe întreaga durată a programului de funcționare a acestora;

► Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele prezente în zonele de așteptare a mijloacelor de transport în comun (stații de autobuz, peroane CFR și autogări);

► Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți angajații operatorilor economici, la intrarea și ieșirea din schimburi;

► Administratorii/proprietarii spațiilor publice/private menționate anterior afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile respective;

► Conducătorii instituțiilor/entităților publice din județul Ilfov vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

24. Covasna

Purtarea măştilor de protecţie devine obligatorie, începând de marţi, şi în pieţele, staţiile de autobuz şi alte zone publice deschise aglomerate din judeţul Covasna, iar terasele şi sălile de jocuri vor fi închise după ora 23,00 măsurile fiind dispuse luni de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna, pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.

“În condiţiile manifestării unei tendinţe crescătoare a ratei de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei la nivel naţional, în scopul protejării populaţiei judeţului Covasna, se dispun următoarele măsuri cu aplicabilitatea acestora începând cu data de 04.08.2020: se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţii închise şi spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare. Spaţiile şi intervalele orare vor fi stabilite la propunerea direcţiilor de sănătate publică judeţene, în baza hotărârilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, care vor lua în considerare probabilitatea prezenţei concomitente a unui număr mare de persoane în spaţiile şi în intervalele orare respective, unde se constată dificultăţi în asigurarea distanţei fizice de protecţie sanitară stabilite în condiţiile legii (…) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin (1) persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescută, precum şi copii cu vârsta mai mică de 5 ani”, se arată în hotărârea postată pe site-ul Prefecturii Covasna.

Prin decizia CJSU, se interzice comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate, dispuse în exteriorul clădirii unde se desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în intervalul orar 23.00-06.00, iar în afara intervalului menţionat operatorii economici care desfăşoară aceste activităţi au obligaţia să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienţi la numărul locurilor pe scaune, precum şi respectarea măsurilor de protecţie individuală şi igienă.

Prin hotărârea CJSU se interzice desfăşurarea activităţii cu publicul pentru operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc în intervalul orar 23.00-6.00

23. Bucureşti 

Comandamentul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă reunit luni după-amiază, la Prefectura Bucuresti, a decis noi restricţii în Bucureşti pentru a limita răspândirea noului coronavirus în condiţiile în care Capitala are cele mai multe cazuri active de COVID-19, potrivit Romania TV. 

Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă a decis ca masca de protecţie să fie obligatorie în zona pietonală a Centrului Vechi din Bucureşti, în pieţe,  gări şi în staţiile de transport în comun, dar şi în alte zone aglomerate.

22. Dolj 

Purtarea măștii de protecție în spațiile publice deschise a devenit obligatorie, de sâmbătă, și în județul Dolj, în urma unei decizii a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Măștile trebuie să acopere gură și nasul și trebuie purtate în piețe, târguri, în zonele de așteptare pentru pasageri, dar și în zonele pietonale intens circulate.

“Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dolj a adoptat astăzi, 01.08.2020, o hotărâre cu privire la măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Astfel, devine obligatorie purtarea măștii de protecție, să acopere gură și nasul, pentru toate persoanele prezente în spațiile publice deschise”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Prefectura Dolj.

Astfel, este obligatorie purtarea măștii în piețele și târgurile organizate în localitățile din județul Dolj, pe toată durata de funcționare a acestora, în zonele de așteptare pentru pasageri (stații de autobuz/microbuz și tramvai, peroane ale stațiilor/ gărilor C.F și autogarilor, zona adiacentă a Aeroportului Internațional Craiova cuprinsă între terminalul aeroportului și drumul național DN 65, inclusiv în parcarea aeroportului), indiferent de intervalul orar, dar și în zonele pietonale intens circulate din municipiul Craiova, în intervalul orar 20.00-02.00, în zona Centrului Vechi, în perimetrul delimitat de străzile Calea Unirii, A.I.Cuza, Mihail Kogălniceanu și Arieș, inclusiv pe sectoarele străzilor nominalizate aferente perimetrului delimitat.

21. Mehedinţi 

Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele prezente în spațiile publice deschis din Mehedinţi. 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi a luat următoarea hotărâre:  

Art. 1. (1) În aplicarea art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele prezente în spațiile publice deschise, începând cu data prezentei hotărâri, până pe data de 16.08.2020, astfel:
– în intervalul orar de funcționare, începând cu ora 07:00 în toate piețele și târgurile deschise pe raza unităților administrativ-teritoriale din județul Mehedinți, indiferent de forma de proprietate;
– în intervalul orar de funcționare, începând cu ora 07:00 în toate stațiile de autobuz, peroane și alte asemenea, precum și la o distanță de minim 20 m de acestea;
– începând cu data de 07.08.2020, în intervalul orar 10:00-20:00 pentru obiectivul turistic aflat pe DN 57, în golful Mraconia din localitatea Dubova “Chipul lui Decebal” pe o distanță de 100 m de o parte și de alta a acestuia;
– în intervalul orar de funcționare, pe ambarcațiunile de agrement, în special cele din zona Clisurii Dunării;
– în zona de așteptare, la intrarea în sediile instituțiilor/operatorilor economici/unităților sanitare publice și private, la începutul și sfârșitul programului de lucru și la schimburile de tură;
– în zona de așteptare, la intrarea în sediile instituțiilor/operatorilor economici/unităților sanitare publice și private, în intervalul orar de funcționare, de către cetățenii care solicită informații/servicii din partea acestora.
Art. 2. (1) Comitetele Locale pentru Situații de Urgență de pe raza județului Mehedinți vor stabili, prin hotărâri proprii, adoptate până la data de 03.08.2020, arterele pietonale și celelalte zone intens frecventate de persoane de pe raza fiecărei unități administrativ-teritoriale, unde va fi instituită obligativitatea purtării măștii de protecție, altele decât cele enumerate la art. 1.
(2) Arterele pietonale și celelalte zone intens frecventate de persoane de pe raza fiecărei unități administrativ – teritoriale stabilite prin hotărâri ale Comitetele Locale pentru Situații de Urgență prevăzute la alin. (1) se vor transmite de îndată, după adoptare, la Secretariatul Tehnic Permanent alComitetului Județean pentru Situații de Urgență și vor constitui anexe la prezenta hotărâre.
Art. 3. Autoritățile publice locale vor înștiința toți administratorii/proprietarii de spații publice deschise de tipul celor enumerate la art. 1 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție.
Art. 4. Autoritățile publice locale/administratorii/proprietarii ce dețin spații publice deschise de tipul celor enumerate la art. 1, vor aduce la cunoștința populației prin orice mijloace de informare și vor afișa la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecției în spațiile respective și
intervalele orare stabilite.
Art. 5. Sunt exceptați de la obligativitatea purtării măștii de protecție următoarele categorii de persoane:
a) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitantă, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescută;
b) copiii cu vârstă mai mică de 5 ani.
Art. 6. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre se urmărește de către instituțiile prevăzute la art. 67 din Legea nr. 55/2020.
Art. 7. Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Mehedinți va aduce la cunoștință prezenta hotărâre membrilor CJSU și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență de la nivelul județului Mehedinți.
Emisă, 01.08.2020, în municipiul Drobeta Turnu Severin”.

20. Maramures

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârea nr. 32/2020, prin care au fost stabilite măsuri suplimentare de protecție pentru prevenirea și limitarea infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul județului Maramureș.

Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere gura și nasul, a devenit  obligatorie, atât pentru locuitorii județului, cât și pentru cei aflați în tranzit, începând cu data de 1 august a.c., în următoarele spații publice deschise: piețe agroalimentare, târguri, expoziții, târguri de produse tradiționale, vânzarea de produse și alte bunuri în aer liber, zone de așteptare (stații de autobuz, stații de troleibuz, peroane, inclusiv la societățile de transport persoane private), zone în care se desfășoară evenimente publice, pelerinaje, obiective turistice (Cimitirul Vesel din Săpânța, Calea Ferată Forestieră Mocănița de la Vișeu de Sus), activități cu caracter religios în aer liber, în perimetrul piscinelor amplasate în aer liber.

”Sunt exceptate de la această măsură copiii care nu au împlinit vârsta de 5 ani și persoanele care desfășoară activități fizice intense sau condiții de muncă solicitante, la temperaturi ridicate și umiditate crescută.

În toate spațiile publice deschise se va respecta distanța fizică de protecție sanitară, de 2 metri, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Agenții economici care desfășoară activitate la terase (restaurante, baruri, cafenele, etc), inclusiv jocuri de noroc și cazinouri vor avea program de funcționare zilnic până la orele 24.00, iar unitățile respective vor rămâne închise până la ora 06.00 dimineața.

19. Hunedoara: Masca de protecţie devine obligatorie în spaţii publice deschise

Purtarea măştii de protecţie a devenit obligatorie, de sâmbătă după-amiază, în spaţii publice deschise de pe teritoriul judeţului Hunedoara, în condiţiile în care autorităţile au constatat o tendinţă crescătoare a ratei de infectare cu noul coronavirus, a informat Instituţia Prefectului.

Decizia a fost luată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, condus de prefectul Vasilică Potecă, şi impune obligativitatea purtării măştii de protecţie de către toate persoanele prezente în spaţii publice deschise din târguri, pieţe, locuri de pelerinaj sau slujbe religioase. De asemenea, masca trebuie purtată la evenimente cultural-artistice şi sportive, în gări, autogări şi staţii de autobuz.

“În condiţiile manifestării unei tendinţe crescătoare a ratei de infectare cu virusul SARS-Cov-2 în rândul populaţiei judeţului Hunedoara, începând cu data de 01.08.2020, ora 18,00, pe perioada stării de alertă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toate persoanele aflate pe teritoriul judeţului Hunedoara, prezente în spaţii publice deschise din: târguri, pieţe, locuri de pelerinaj/slujbe religioase, evenimente cultural-artistice/sportive (pentru public), gări/autogări, staţii de autobuz”, se arată în Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

 

18. Timiş: Purtarea măştii de protecţie devine obligatorie şi în spaţiile publice deschise din judeţ

Purtarea măştii de protecţie, în contextul pandemiei COVID-19, devine obligatorie şi în spaţiile publice deschise de pe raza judeţului Timiş, în baza unei hotărâri a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit, sâmbătă, în şedinţă extraordinară.

 

*ACTUALIZARE

17. Sibiu: CJSU a decis ca din 3 august să se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie şi în spaţii deschise

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Sibiu a decis ca, începând cu data de 3 august, să instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie şi în spaţiile deschise aglomerate, ca măsură de prevenire şi limitare a răspândirii SARS-CoV-2, informează Prefectura Sibiu.

Măsura se va aplica, conform Hotărârii adoptate de CSJU Sibiu, în şedinţa extraordinară care a avut loc vineri, pentru toate persoanele, inclusiv pentru copiii care au împlinit vârsta de 5 ani.

Măsura se aplică în următoarele locuri:

– pieţele agroalimentare cu program zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 15,00 – 18,00 şi permanent sâmbăta şi duminica;

– pieţele agroalimentare cu program săptămânal – în ziua desfăşurării, pe întreaga perioadă;

– pieţele volante/pieţele mixte – pe întreaga durată a desfăşurării;

– târguri generale/specializate – pe întreaga durată a desfăşurării;

– bâlciuri/festivaluri tematice – pe întreaga durată a desfăşurării;

– staţiile de autobuz, peroanele din staţiile de cale ferată, autogări, Aeroportul Internaţional Sibiu zona de parcare, staţiile de îmbarcare transport pe cablu (Bâlea Cascadă, Bâlea Lac şi Păltiniş) pe perioada staţionării şi îmbarcării;

– pe perioada desfăşurării ceremoniilor funerare;

– Grădina Zoologică Sibiu – în zonele cu potenţial de aglomerare (casa de bilete, zona chioşcurilor şi tarabelor, zona lacului de agrement), în zilele de sâmbătă şi duminică;

– parcuri – în zonele de socializare (mese pentru jocul de şah – Parcul Astra, etc.);

– evenimente culturale organizate în spaţii deschise atât pentru participanţii la eveniment, conform legislaţiei în vigoare, cât şi pentru persoanele aflate în trecere care aleg să staţioneze temporar în apropierea zonei delimitate a evenimentului.

Prefectul Mircea Creţu a arătat că prin această măsură se doreşte a se trage un semnal de alarmă tuturor cetăţenilor.

“Deşi la nivelul judeţului Sibiu nu ne confruntăm cu o creştere alarmantă, totuşi numărul de cazuri creşte de la o zi la alta, motiv pentru care noi toţi trebuie să fim responsabili şi preventivi, astfel că trebuie să respectăm cu stricteţe toate măsurile de prevenire date de autorităţi. Este important să conştientizăm că prezenţa virusului SARS-CoV-2 în vieţile noastre poate genera o serie de efecte nedorite, iar pentru a preveni răspândirea acestuia trebuie să acţionăm responsabil. Prin hotărârea luată în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, dorim să tragem un semnal de alarmă tuturor cetăţenilor asupra faptului că ne aflăm în stare de alertă, iar respectarea măsurilor de protecţie individuală poate duce la diminuarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în comunitate. Judeţul Sibiu este iubit de noi, dar şi de turişti, motiv pentru care o atitudine preventivă are scopul doar de a proteja comunitatea sibiană. Dragi cetăţeni, vă doresc multă sănătate şi vă rog să vă protejaţi!”, a declarat Mircea Creţu, citat în comunicatul transmis de către Instituţia Prefectului.

Responsabilitatea aplicării măsurilor adoptate în hotărâre revine instituţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, se precizează în comunicat. 

16. Prefectura Botoşani anunţă vineri, într-un comunicat de presă, că purtarea măştii devine obligatorie din 1 august în pieţe, târguri, staţii de autobuz, tramvai, tren.

De asemenea, masca va fi obligatorie în unele zone pietonale, în intervalul orar 18,00-22,00. Aceste zone sunt prezentate în hotărârea CJSU Botoşani.

***

1. Argeş, primul judeţ în care purtarea măştii devine obligatorie pe stradă

Măștile de protecție au devenit obligatorii în județul Argeș, începând de miercuri dimineță, în timp ce terasele au program limitat până la ora 23, a arătat prefectul judeţului în urma unei ședințe în care au fost discutate măsurile ce trebuie a fi luate în condițiile în care doar în județ s-au înregistrat aproape 1.500 de cazuri în două săptămâni.

Amenzile vor fi orientate spre maximum pentru a descuraja orice posibilă încălcare a legii.

2. Vrancea: Purtarea măştilor de protecţie devine obligatorie în spaţiile deschise din judeţ

Purtarea măştilor de protecţie devine obligatorie în spaţiile deschise din judeţul Vrancea, după ce Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Vrancea a adoptat o hotărâre în acest sens, potrivit prefectului Gheorghiţă Berbece.

“Joi, în cadrul şedinţei CJSU Vrancea, s-a adoptat o hotărâre prin care se impune, printre altele, şi purtarea corectă a măştilor de protecţie în exterior, în zonele aglomerate, în spaţii clar definite şi stabilite de către fiecare UAT în parte. Mai concret, primarii, în Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă vor întocmi o listă a spaţiilor în aer liber unde purtarea măştilor în aer liber este obligatorie şi vor aduce la cunoştinţa comunităţii această măsură, prin afişarea la loc vizibil”, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prefectul Gheorghiţă Berbece.

Primarii au termen până pe 3 august pentru a transmite lista spaţiilor în care purtarea măştilor în aer liber este obligatorie.

Conform hotărârii CJSU Vrancea, măştile vor fi purtate obligatoriu în pieţele agroalimentare, oboare, târguri, talciocuri, pieţe, piaţete, grădini publice, parcuri, zone de agrement, în staţiile de aşteptare pentru transportul în comun, staţiile CFR, pe peroane şi în autogări. De asemenea, măştile vor fi purtate obligatoriu şi în parcările magazinelor şi spaţiilor comerciale, supermarket-uri şi hipermarket-uri, precum şi în curţi ale lăcaşurilor de cult şi la procesiunile religioase, respectiv înmormântări sau pelerinaje.

În Vrancea, au fost raportate, vineri, 14 cazuri noi de îmbolnăvire cu noul coronavirus, numărul total al cazurilor de COVID-19 din judeţ ajungând la 1.702. Numărul pacienţilor internaţi în spital este de 158, dintre care şapte la secţia ATI, patru la Focşani şi trei la Adjud.

Potrivit prefectului, în judeţ nu există la acest moment focare de COVID-19 care să impună carantinarea unor localităţi sau comunităţi.

“Nu avem deocamdată localităţi pentru care să impunem carantinarea întregii localităţi. Municipiul Focşani este cel mai expus. Aici avem cel mai mare număr de cazuri şi e firesc. Prin dinamica activităţilor profesionale şi de divertisment, de petrecere a timpului liber, cetăţenii sunt predispuşi la îmbolnăvire, mai ales atunci când nu respectă măsurile de protecţie”, a mai afirmat prefectul Gheorghiţă Berbece.

 

3. Arad

 

Măsurile au fost anunțate de Prefectura Arad și majoritatea intră în vigoare de la 1 august. Astfel, cea mai importantă decizie este instituirea obligativitățîi purtării măștii de protecție de către toate persoanele, începând cu vârstă de 5 ani, în piețele agroalimentare, permanente sau temporare, închise sau deschise, precum și în spațiile de tipul targurilor de animale sau de produse tradiționale, balciuri, oboare, piețe/târguri săptămânale etc., în incinta aeroportului, stațiilor CFR, autogarilor, în stațiile mijloacelor de transport în comun, pe toată perioada stării de alertă.De asemenea, purtarea măștii va fi obligatorie la toate evenimentele unde există aglomerări de persoane, desfășurate atât în interior, cât și în exterior.

Decizia CJSU da posibilitatea comitetelor locale pentru situații de urgență să stabilească, prin hotărâri proprii adoptate până în 3 august, zonele intens circulate, de pe rază fiecărei localități, unde va fi instituită obligativitatea purtării măștii de protecție.

CJSU a mai decis că instituțiile publice să adopte un program de lucru și moduri de desfășurare a activităților astfel încât să fie respectată distanțarea fizică a persoanelor și limitarea accesului publicului în clădiri.

Administratorii piețelor și comercianțîi vor trebui să monitorizeze permanent spațiile comerciale, pentru a se asigura că vânzătorii și cumpărătorii respectă măsurile de prevenție.

Totodată, companiile mari sau operatorii economici din zonele industriale vor avea obligația, pe lângă asigurarea triajului epidemiologic și verificarea respectării purtării măștii de către angajați, să verifice dacă măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 sunt respectate și în autobuzele sau microbuzele care îi transporta pe lucrători la locul de muncă sau acasă. În situația în care se constată că operatorii economici care asigura transportul nu respectă măsurile de prevenire a transmiterii virusului, angajatorii au obligația de a sesiza autoritățile.

 

4. Gorj

Având în vedere creșterea numărului de cazuri de infectare cu Covid-19 în județul Gorj, autoritățile au impus obligativitatea purtării măștii în zonele aglomerate.

Având în vedere creșterea numărului de cazuri confirmate cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului Gorj în ultimele 10 zile, DSP a propus, astăzi, 31 iulie 2020, în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, instituirea obligativității purtării măștilor de protecție și păstrarea distanțării pentru toate persoanele prezente în următoarele spații publice deschise:

– piețe;
– parcările din apropierea piețelor;
– stațiile mijloacelor de transport în comun;
– zonele de promenadă – zona de centru și parcurile din municipiul Tg-Jiu și din orașele/comunele din județul Gorj.

Sunt exceptate de la măsura obligativității purtării măștilor de protecție în zonele menționate, următoarele categorii de persoane:

– persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditate crescută;
– copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

Propunerea Direcției de Sănătate Publică Gorj a fost votată în unanimitate.

Totodată, în cadrul aceleiași ședințe a fost adoptată suspendarea de târguri/bâlciuri cu ocazia sărbătorilor religioase.

Măsurile adoptate astăzi în ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență intră în vigoare începând cu data de 01 august 2020.

5. Măștile, obligatorii în pieţele şi târgurile din Satu Mare

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare a adoptat vineri o hotărâre prin care măştile de protecţie devin obligatorii în spaţii deschise, respectiv în pieţele şi târgurile din judeţ, informează Instituţia Prefectului într-un comunicat.

 

Prefectura Satu Mare a mai anunţat, de asemenea, că începând cu data de 1 august, intră în vigoare Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 37 din 28 iulie prin care se interzice comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate (terase), în intervalul orar 23.00-06.00. În afara acestui interval, operatorii economici care desfăşoară aceste activităţi, au obligaţia să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienţi la numărul locurilor pe scaune, precum şi a oricăror activităţi care presupun interacţiunea fizică între clienţi, inclusiv dansul. 

6. Masca, obligatorie pe stradă în toate localitățile din județul Iași

Masca devine obligatorie în toate spațiile deschis, inclusiv pe stradă, din 1 până în 14 august, în toate localitățile din județul Iași, potrivit deciziei de joi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU).

Decizia ca masca să fie obligatorie în spațiile deschise a fost luată joi seară de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Decizia CJSU vine după ce, joi, la Iași, au fost confirmate 45 de cazuri, iar miercuri, 26.

O măsură asemănătoare fusese luată săptămâna trecută, doar pentru orașul Iași, însă masca era obligatorie doar în stațiile pentru mijloacele de transport în comun sau în piețe.

„Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași a decis ca, în intervalul 1 – 14 august 2020, să se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție pentru toate persoanele, prezente în spațiile publice deschise, de pe întreg teritoriul județului Iași”, a anunțat Prefectura Iași.

Sunt exceptați de la această măsură persoanele care fac activități fizice intense sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) și copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

„În urma analizei făcute de autoritățile publice cu atribuții în domeniu, care monitorizează indicatorii ce descriu cel mai bine evoluția răspândirii infecției cu SARS COV2 la nivelul județului Iași, s-a considerat necesară adoptarea acestei decizii mai ferme și fără echivoc, astfel încât să putem sprijini mediul sanitar în efortul său de a gestiona epidemia de COVID-19. E o măsură pe care o luăm pentru o perioadă limitată de timp, perioadă la capătul căreia sperăm să vedem efecte în îmbunătățirea indicatorilor monitorizați”, a declarat prefectul Marian Grigoraș.

Cei care nu vor purta masca riscă o amendă între 500 și 2.500 de lei.

7. Galaţi

Grupul tehnic al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați a adoptat miercuri o hotărâre prin care de la 1 august se impune obligativitatea purtării măștii de protecție pentru toate persoanele de peste 5 ani în spațiile aglomerate, închise sau deschise, începând din 1 august, informează Mediafax. Se exceptează de la această măsură persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescută.

De asemenea, administratorii firmelor care organizează evenimente private (nunți, botezuri, aniversări și alte asemenea) vor reduce programul până la ora 22:00 în cursul săptămânii și până la 23:00 în zilele de sâmbătă și duminică. 

În plus, toate activitățile cu caracter religios se vor desfășura acum numai în aer liber, cu obligativitatea purtării măștii și a distanțării fizice, în condițiile în care de la 16 iunie, odată cu prelungirea stării de alertă, era permisă desfășurarea slujbelor și în lăcașurile de cult, cu menținerea unor măsuri de siguranță.

„Se dispune modificarea excepției de la regulile de distanțare fizică existente la nivelul plajelor neamenajate și a celor amenajate, piscinelor și ștrandurilor, în sensul în care distanța mai mică de 2 m între persoane/șezlonguri este permisă numai pentru soți și copii însoțiți de adulți (părinți, bunici)”, se arată în comunicatul Prefecturii Galați.

8. Braşov

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a decis, miercuri, obligativitatea purtării măștii de protecție în piețe și târguri, dar și pe arterele pietonale și în alte zone aglomerate. Decizia intră în vigoare de sâmbătă, 1 august, ora 6:00.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a adoptat miercuri o hotărâre privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SAR-Cov-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare.

Potrivit acesteia, masca de protecție este obligatorie „pentru toate persoanele prezente în piețele agroalimentare permanente sau temporare, închise sau deschise, precum și în spațiile de tipul târgurilor de animale sau de produse tradiționale, bâlciuri etc de pe teritoriul județului Brașov, începând cu data de 1 august, ora 6:00”.

De asemenea, măștile de protecție trebuie purtate obligatoriu la toate evenimentele, de orice natură, „unde sunt create condiții de aglomerare de persoane, desfășurate atât în interior, cât și în exterior”, dar și pe arterele pietonale intens frecventate, precum și în alte zone aglomerate.

Potrivit hotărârii, arterele pietonale vor fi stabilite de Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, iar acestea vor fi semnalizate corespunzător.

Excepție de la această regulă vor face copiii cu vâsrte de sub 5 ani.

Sancțiunile pentru nerespectarea hotărârii vor fi aplicate în conformitate cu legislația în vigoare.

9. Buzău

Masca de protecție este obligatorie de joi în toate spațiile deschise aglomerate din județul Buzău. Reunit în ședința extraordinară, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis instituirea obligativității purtării măștii de protecție pentru toate persoanele care au împlinit vârstă de 5 ani, în spațiile deschise cu un număr ridicat de persoane

Masca este obligatorie în piețe, târguri, stații de autobuz, peroane, zonele în care se organizează serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice.

Măsură este valabilă pe întreg teritoriul județului Buzău.

10. Masca devine obligatorie și în județul Prahova, în spații deschise aglomerate

Purtarea măştii de protecţie în spaţii deschise va fi obligatorie și în judeţul Prahova începând cu data de 1 august, însă deocamdată doar în anumite intervale orare, a decis, joi, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), într-o şedinţă extraordinară, potrivit Digi 24.

„Purtarea măştii, astfel încât să acopere nasul şi gura, va fi obligatorie în spaţii publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în intervalele orare: 07.00-11.00 şi 15.00-23.00. Exceptaţi de la această regulă sunt copiii cu vârsta mai mică de 5 ani”, precizează Prefectura Prahova.

Spaţiile şi intervalele orare au fost stabilite, la propunerea Direcţiei de Sănătate Publică, luând în considerare probabilitatea prezenţei concomitente a unui număr mare de persoane între orele şi în locurile unde se constată dificultăţi în asigurarea distanţei fizice de protecţie sanitară, conform legii.

„În funcţie de evoluţia situaţiei, în zilele următoare, se poate extinde intervalul orar pentru purtarea obligatorie a măştii în spaţiile deschise şi/sau limitarea programului de lucru la terase, cluburi, baruri, precum şi al altor operatori de profil”, se mai arată în comunicat. 
 

11. Masca va fi obligatorie în toate spațiile publice deschise în Dâmbovița

Masca este obligatorie, începând de joi, în toate spațiile publice deschise din județul Dâmbovița. Prefectul Aurelian Popa a declarat la Digi24 că Dâmbovița este un județ roșu, cu un număr foarte mare de infectări.

Măsura se aplică de joi, în întreg județul, a declarat Aurelian Popa.

Astfel, masca va deveni obligatorie pe tot parcursul zilei în toate spațiile publice deschise – piețe, târguri, oboare. În plus, comercianții din aceste spații vor fi obligați să poarte mănuși.

“Măsura se va aplica la nivelul întregului județ, pe tot parcursul zilei, în toate zonele aglomerate unde se desfășoară activități comerciale. Dâmbovița este județ roșu, cu un număr foarte mare de persoane contaminate”, a subliniat prefectul.Decizia a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

12.În Vâlcea masca a devenit obligatorie și în spațiile deschise aglomerate

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea a hotărât, miercuri, ca purtarea măştii de protecţie să fie obligatorie şi în spaţiile deschise aglomerate din tot judeţul, respectiv în târguri de zi, târguri săptămânale, pieţe agro-alimentare, ştranduri, piscine, gări, autogări, staţii de transport în comun etc.

“Membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, întruniţi în şedinţă extraordinară la solicitarea prefectului Tiberiu Costea în data de 28 iulie a.c., au adoptat o serie de noi măsuri suplimentare pentru gestionarea pandemiei de coronavirus (SARS-CoV-2) în judeţ în condiţiile creşterii numărului de cazuri de persoane confirmate pozitiv în ultimele săptămâni. Astfel, potrivit hotărârii adoptate (Horărârea nr.18/2020), purtarea măştii de protecţie va deveni obligatorie şi în spaţiile deschise aglomerate din tot judeţul, respectiv în târguri de zi, târguri săptămânale, pieţe agro-alimentare, ştranduri, piscine, gări, autogări, staţii de transport în comun etc.

De asemenea, în spaţiile deschise aglomerate în care se manipulează /selectează produse şi mărfuri este obligatorie şi purtarea mănuşilor de protecţie”, se precizează într-un comunicat al Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, informează Agerpres.

De asemenea, a fost stabilită şi adoptată o nouă procedură operaţională privind identificarea şi traseul pacienţilor pozitivi asimptomatici SARS-CoV-2, în conformitate cu O.M.S nr. 1321/2020 pentru aprobarea planurilor privind aplicarea măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit acesteia, confirmarea afecţiunii COVID-19 se face prin identificarea ARN SARS-CoV-2 din produsele biologice recomandate, toate persoanele diagnosticate pozitiv (simptomatice şi asimptomatice) urmând să fie transportate, prin solicitare la SNUAU – 112, la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pentru a fi evaluate prin teste biologice inflamatorii, hematologic, radiologic pulmonar/CT.

În funcţie de rezultatul acestei evaluări, se va decide internarea lor ulterioară în spitale de faza I, a II-a, suport sau în unităţi de izolare şi tratament.

“Pacienţii pozitivi asimptomatici fără modificări biologice, hematologice, radiologice şi fără factori de risc din unităţile de izolare şi tratament pot fi externaţi după 48 de ore de la internare, la cerere, după o evaluare clinică şi paraclinică efectuată de către medicul curant din unitatea sanitară, ce emite o recomandare pentru izolare la domiciliu sau la locaţia declarată de persoana izolată sau la o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare până la împlinirea celor 14 zile de la momentul internării. Transportul pacienţilor pozitivi SARS-CoV-2 se va face, atât la Secţia de Boli Infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, cât şi către celelalte spitale suport din judeţ, cu autospeciale aparţinând I.S.U. Vâlcea şi S.A.J. Vâlcea, în funcţie de capacitate. Transportul pacienţilor asimptomatici, externaţi la cerere, către domiciliu sau locaţia declarată se va efectua cu mijloace proprii, cu respectarea măsurilor de prevenire şi răspândire a COVID-19 (mască şi mănuşi) sau cu autospeciale aparţinând I.S.U. Vâlcea şi S.A.J. Vâlcea, pentru cei care nu pot să-şi asigure în mod individual transportul”, se mai spune în comunicat.

Evidenţa persoanelor pozitive externate şi a celor aflate în carantină sau izolare la domiciliu va fi ţinută, pe baza datelor primite de la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, de către primăriile pe raza cărora acestea se află, administraţiile publice locale având şi obligaţia să acorde sprijin în procurarea şi livrarea hranei şi, dacă este cazul, tratamentului, pentru acele persoane care se află în imposibilitatea de a-şi asigura procurarea lor. Cheltuielile în acest sens urmează să fie suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii. De asemenea, administraţiile publice locale trebuie să asigure dezinfecţia scărilor de bloc unde domiciliază persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Monitorizarea medicală a persoanelor asimptomatice externate, cât şi a celor aflate în carantină sau izolare la domiciliu se va face de către medicul de familie.

La solicitarea Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, pe fondul creşterii rapide a numărului de cazuri din judeţ care a dus la atingerea capacităţii maxime de internare în Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean (la data de 29.07.2020 erau internaţi 73 de pacienţi în condiţiile în care în secţia are 68 de paturi), a fost propusă includerea în reţeaua COVID şi a spitalelor din Brezoi şi Drăgăşani, pentru preluarea pacienţilor pozitivi asimptomatici.

13. Teleorman

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Teleorman întrunit în ședință extraordinară, joi, 30 iulie, a decis că începând cu data de 31 iulie  masca este obligatorie pentru toate persoanele de pe raza județului, inclusiv copii cu vârsta de peste cinci ani, chiar și în parcuri, acolo unde se formează grupuri mai mari de trei persoane.
Pe lângă masca de unică folosință se poate purta eșarfă sau a orice dispozitiv care acoperă nasul și gura confecționate din diverse materiale textile, fabricate industrial sau artizanal.

Cei care nu vor respecta aceste prevederi riscă sancțiuni contravenționale. Iată articolul care prevede noile măsuri privind purtarea măștii în Teleorman.

“Art. 2. (1) Începând cu data de 31 iulie 2020 se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție (mască de unică folosință, eșarfă sau a oricărui dispozitiv care acoperă nasul și gura confecționate din diverse materiale textile, fabricate industrial sau artizanal) de către toate persoanele de pe raza administrativ-teritorială a județului Teleorman începând cu vârsta de peste 5 ani, în spații închise și în spațiile deschise în care există aglomerări de persoane, respectiv piețe, târguri, oboare, mijloace de transport în comun, stații de autobuz, gări, autogări, parcuri, precum și în alte spații deschise unde se formează grupuri mai mari de 3 persoane.
(2) Comitetele locale pentru situații de urgență vor stabili prin hotărâre spațiile deschise prevăzute la alin. (1), hotărârea urmând să fie comunicată CJSU până la data de 31.07.2020.
Art. 3. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție conform art. 65 din Legea nr. 55/2020 și se sancționează potrivit acestei legi.”

14. Giurgiu 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu a decis că din 1 august masca de protecție trebuie purtată inclusiv în piețe, pe faleze, în gări, autogări, staţii pentru transportul în comun, parcuri și locuri de joacă.

Autoritățile au decis și interzicerea comercializării și consumului produselor alimentare şi al băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate în intervalul 23:00 – 06:00.

În afara intervalului menţionat, operatorii economici care desfăşoară aceste activităţi au obligaţia să se asigure că numărul clienților nu depășește numărul scaunelor și să limiteze activităţile care presupun interacţiunea fizică între clienţi, inclusiv dansul.

Din 1 august se interzice și desfăşurarea activităţii cu publicul pentru operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc, în intervalul 23:00 – 06:00.

15. Constanţa

În urma unei analize efectuate de reprezentanții DSP Constanța și IPJ Constanța, ca măsură care să vină în sprijinul luptei împotriva pandemiei de COVID-19, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, devine obligatorie în următoarele spații publice deschise:

  • Târguri, piețe, oboare; 

  • Stații de autobuz, peroanele gărilor;

  • Curți și perimetre exterioare ale obiectivelor și lăcașurilor de cult;

  • Spații exterioare ale instituțiilor și autorităților publice;

  • Delfinariu, precum și în locurile în care se desfășoară spectacole în exterior;

  • În orice loc unde se formează aglomerări de persoane, în exterior, pe domeniul public și nu se poate respecta distanțarea fizică recomandată de 2 metri.

  • Totodată, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în intervalul 18:00 – 24:00, în următoarele zone de promenadă: faleze, piațete, parcuri de distracții și agrement.

Decizia a fost luată, în unanimitate, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, convocat pe 30 iulie a.c., de către prefectul județului Constanța, George-Sergiu NICULESCU.

Pe ordinea de zi au fost discutate și alte subiecte aflate în strânsă legătură cu lupta autorităților de combatere a răspândirii virusului SARS-CoV-2. În acest sens, la recomandarea DSP Constanța, s-a votat, în unanimitate, introducerea în Planul Alb de organizare a sistemului sanitar județean dedicat COVID-19, a Spitalului Municipal Mangalia, cu 36 de paturi, ca unitate suport care va putea interna și trata pacienți cu noul coronavirus.

Nu în ultimul rând, membrii CJSU au discutat despre centrele de carantinare propuse de DSP Constanța, în conformitate cu Legea 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic. Astfel, taberele aparținând DJST, cu un total de 592 de locuri disponibile, au fost propuse ca centre de carantinare, proiect votat favorabil în CJSU.

„Sunt măsuri importante pe care le-am luat, cu sprijinul colegilor din CJSU, pentru limitarea efectelor pandemiei. Cetățenii trebuie să înțeleagă faptul că aceste măsuri vin în sprijinul lor, a celor dragi lor și a sănătății tuturor constănțenilor. Mi-aș fi dorit să nu fim nevoiți să luăm astfel de măsuri, pe care mulți le vor considera nepopulare, dar care sunt necesare pentru a trece cu bine peste această încercare. Nu trebuie să uităm faptul că, în ultimele luni, atât cetățenii, cât și autoritățile, au depus eforturi foarte mari în această luptă. Nu vreau să cred că totul a fost în zadar, din contră, îmi doresc ca oamenii să rămână, în continuare, responsabili”, a declarat George-Sergiu NICULESCU, prefectul județului Constanța.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/01/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGA 15(16).02.2023

ROMCARBON SA (ROCE) (27/01/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) pentru S2, 2022