Categories: EnergieGaze naturale

Ion Sterian: “Prin finalizarea primei faze a Proiectului BRUA, Transgaz și-a îndeplinit obligațiile față de UE în ceea ce privește creșterea nivelului de interconectare a României”

Prin finalizarea primei faze a Proiectului BRUA, proiect inclus pe lista actualizată a proiectelor de interes comun ale Uniunii Europene, Transgaz și-a îndeplinit misiunea de a crește și dezvolta nivelul de securitate energetică a României, și-a îndeplinit obligațiile față de Uniunea Europeană în ceea ce privește creșterea nivelului de interconectare a României, a declarat Ion Sterian, Directorul General al SNTGN Transgaz SA, la ceremonia care a marcat finalizarea obiectivului de investiții BRUA – faza 1.

Domnia sa a spus: “Interconectorul BRUA reprezintă o etapă esențială în dezvoltarea Sistemului Național de Transport gaze naturale. Odată cu punerea lui în funcțiune, România se conectează la culoarele regionale de transport și va putea să-și asigure aprovizionarea cu gaze naturale din noi surse, ceea ce va satisface într-o măsură mai mare cererea existentă pe piața internă și va conduce la un nivel mai ridicat de predictibilitate și securitate energetică pentru consumatorul român. În același timp, BRUA va însemna și o cale de acces la piețele europene pentru viitoarea producție de gaze naturale extrase de România din Marea Neagră.

În urma finalizării execuției conductei BRUA a rezultat o lungime de 484 km. Valoarea bugetată a proiectului a fost de 479 milioane euro iar valoarea de realizare a proiectului de 423 milioane euro. Transgaz a reușit implementarea proiectului BRUA faza 1 cu o economie de 11% față de valoarea bugetată inițial, în principal ca urmare a încheierii contractelor prin proceduri de achiziție transparente, într-un mediu concurențial, fapt ce a condus la atribuirea contractelor sub valoarea estimată. Cu titlu de exemplu, doar din achiziția de material tubular, Transgaz a înregistrat o economie de 40 milioane EUR comparativ cu valoarea estimată de lansare a licitației.

Totodată, prin asigurarea managementului proiectului cu personal din cadrul Transgaz, personal cu înaltă expertiză profesională, management bazat pe principii de eficiență și bune practici de guvernanță corporativă, compania a înregistrat economii semnificative la categoria cheltuieli de management.

Valoarea pe km ( inclusiv cu stațiile de comprimare) este de 4 mil.lei/km ceea ce în echivalent euro înseamnă  875 mii euro/km. Valoare pe km (doar pentru fir conductă cu obiectele speciale aferente) este de 3 mil lei/km, echivalent în euro, 633 mii euro/km.

Vreau să subliniez faptul că ne-am îndeplinit și obligațiile asumate față de Comisia Europeană prin lucrările de dezvoltare ale interconectării SNT – T1 și reverse-flow Isaccea, în speță lucrările de modernizare și dezvoltare ale Stației de Comprimare de la Siliștea, lucrări care și ele făceau parte Proiectele de Interes Comun (PCI) ale Uniunii Europene, așa cum este și proiectul BRUA-faza 1. Sunt mândru de această reușită și vreau să felicit pe această cale toți angajații Transgaz și toți constructorii implicați în proiect, pentru că știu că pentru implementarea sa au fost necesare importante realizări inginerești. Transgaz s-a ridicat întotdeauna și se va ridica și pe viitor la înălțimea misiunilor încredințate! Mai vreau să subliniez un lucru foarte important: BRUA nu este o autostradă fără descărcări.

Gazoductul va face parte din SNT și va permite dezvoltarea Sistemului Național de Transport Gaze (SNT), crescând astfel calitatea vieții cetățenilor și oferind noi oportunități de dezvoltare comunităților locale, care vor deveni mai atrăgătoare pentru investitori odată ce vor avea acces la rețeaua de gaze naturale. BRUA faza 1 va fi parte integrantă din Sistemul Național de Transport gaze naturale, un factor de securitate energetică și un motor de dezvoltare economică națională.

Gazele naturale vor ajunge în Europa prin gazoductul TAP din terminalele de gaz natural lichefiat din nordul Greciei, și mai departe, prin Coridorul Vertical Grecia-Bulgaria-România, asigurând capacități de transport bidirecțional de 1,5 miliarde mc/an în/din direcția Bulgaria și 1,75 mld.mc/an în/din direcția Ungaria. Iată de ce trebuie să avem încredere în proiectul BRUA faza 1! Odată cu finalizarea gazoductului Tuzla-Podișor, vom putea prelua în SNT și gazele provenite din exploatările off-shore din Marea Neagră.

Gazoductul BRUA reprezintă un motiv de mândrie națională și de continuitate a tradiției pe care România o are în domeniul energetic. Este un proiect la care, au luat parte toți factorii de decizie și execuție implicați, și care prin seriozitate, profesionalism, responsabilitate, printr-o mobilizare exemplară a tuturor resurselor angrenate, asigurarea unui management eficient, competitiv pe întreg parcursul proiectului, a reușit să depășească toate constrângerile și provocările întâlnite și să fie realizat cu succes la termenul asumat, chiar și în contextul actual marcat de pandemia COVID 19.

Nu a fost deloc ușor, dar forța și determinarea de a contribui la dezvoltarea economică a țării noastre și de a lăsa generațiilor viitoare o moștenire în acest domeniu, ne-au ajutat să ducem la bun sfârșit această misiune și nu ne vom oprim aici pentru că avem în față un program de dezvoltare a infrastructurii de transport a gazelor naturale din România pe următorii 10 ani cuprinzând proiecte de investiții estimate la peste 4 miliarde euro.

Acest comportament pro-activ și responsabil, alături de performanța managerială care deja caracterizează toate lucrările întreprinse de companie, va duce pe viitor la creșterea valorii acțiunilor companiei și la consolidarea profilul public și investițional al societății. Transgaz va continua să investească în proiecte cu valoare adăugată mare, în conformitate cu angajamentele asumate față de acționari, față de statul român, față de Comisia Europeană și față de partenerii institutionali externi.”

Președintele României, Excelența Sa Domnul Klaus Werner Iohannis și Prim-Ministrul României, domnul Ludovic Orban, au participat la ceremonia care a marcat finalizarea proiectului BRUA – faza 1, respectiv a conductei în lungime de 479 kilometri și a celor 3 stații de comprimare. Din delegația oficială au mai făcut parte domnul Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne, domnul Virgil Daniel Popescu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și domnul Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial.

Locația a fost aleasă simbolic, având în vedere faptul că Stația de Comprimare Gaze Naturale de la Jupa a fost primul obiectiv de investiții aferent proiectului BRUA – faza 1 care a fost finalizat, inaugurarea Stației având loc pe 30 septembrie 2019.

TRANSGAZ a început lucrările la cele 3 stații de comprimare aferente proiectului în data de 14 aprilie 2018. Ulterior, stațiile de comprimare au fost puse în funcțiune în septembrie 2019 (STC Jupa), octombrie 2019 (STC Podișor) și august 2020 (STC Bibești). Lucrările la gazoduct au început în data de 4 iunie 2018 și au fost finalizate la 22 noiembrie 2020.

Președintele României, Excelența Sa Domnul Klaus Werner Iohannis, a declarat: “În primul rând, felicitări! Felicit compania Transgaz și conducerea acesteia pentru finalizarea primei faze a celui mai ambițios proiect din domeniul energiei. Atenție! Cel mai ambițios proiect din domeniul energiei. Este gazoductul BRUA, proiect realizat în bună măsură și cu fonduri europene. Este o realizare deosebită, cu o încărcătură simbolică și prin faptul că pentru că marchează în pragul zilei naționale îndeplinirea unui obiectiv extrem de important pentru România. Anul trecut cu ocazia inaugurării unei alte stații de comprimare din cadrul proiectului BRUA am decorat compania Transgaz pentru rezultatele sale.

Vizita de astăzi reprezintă încă o confirmare a ceea ce am spus anul trecut. Și anume că Transgaz este o companie matură, aflată pe drumul dezvoltării la scară regională și capabilă de rezultate valoroase.

BRUA nu este însă singurul proiect de dezvoltare finalizat în decursul acestui an de către Transgaz. Doresc să menționez și gazoductul Ungheni-Chișinău, un alt proiect major de investiții, strategic pentru România și pentru Republica Moldova, proiect prin care ne bucurăm să fim încă o dată aproape de românii de peste Prut. Iată că România își dovedește capacitatea de a valorifica în mod corect poziția geostrategică, mixul energetic diversificat și resursa umană calificată.

Vă felicit, Domnule Director, pe dumneavoastră și întreaga echipă Transgaz! Vă doresc mult succes în continuare și aștept vești la fel de bune și despre alte inițiative care să apropie România de statutul de hub energetic regional.

Dezvoltarea Sistemului Național de Transport de gaze pe coridorul BRUA este o etapă esențială a întăririi securității energetice atât a țării noastre, cât și a Uniunii Europene, dar și a securității energetice în regiunea Mării Negre. Astfel, prin interconectarea BRUA pe Coridorul Vertical, prin materializările exploatărilor offshore din Marea Neagră, care sperăm să debuteze cât mai curând, România are atuuri veritabile pentru a deveni un important jucător în regiune pe piața gazelor. În acest sens, am convingerea fermă că fondurile investite în infrastructura de transport de gaze vor genera mai mult decât o poziționare competitivă a României pe piețe de profil sau o reafirmare a credibilității țării noastre ca partener etalon în creșterea securității energetice în întreaga regiune.

Aprovizionarea cu gaze naturale din noi surse va satisface mai bine cererea pe piața internă și va conduce la un nivel sporit de predictibilitate și securitate în aprovizionare pentru consumatorii din România. Să nu uităm că, în România, deși suntem al doilea mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, jumătate din gospodării se încălzesc în continuare cu lemne de foc, utilizând instalații învechite, neperformante, care afectează sănătatea și poluează mediul. Programul Național de Racordare la Sistemul de Distribuție al Gazelor Naturale inițiat de guvernul liberal în vara acestui an are ca obiectiv tocmai rezolvarea acestor probleme. Conectarea comunităților din România în ritm accelerat la resursele de gaze naturale reprezintă o prioritate guvernamentală asumată, care se materializează pe zi ce trece. Românii trebuie să beneficieze cu adevărat de resursele pe care țara noastră le are, care trebuie să fie exploatate inteligent, corect și eficient. În același timp doresc să încurajez, în contextul provocărilor asociate Pactului Green Deal, și orientarea spre investiții în capacități de transport pentru combustibilul viitorului: hidrogenul.

Iohannis: România are atuuri veritabile pentru a deveni un important jucător în regiune pe piaţa gazelor (video)

Suntem aproape de finalul unui an greu, marcat puternic de efectele pandemiei de COVID-19. Criza încă nu a luat sfârșit, însă avem speranță că dacă rămânem hotărâți în eforturile noastre de până acum, vom depăși totul cu bine. Astăzi suntem aici pentru a marca finalizarea unei investiții strategice în infrastructura de transport de gaze naturale. Am certitudinea că în perioada viitoare vom saluta împreună și alte reușite.

Planul Național de Investiții și Relansare Economică lansat de guvernul liberal în această vară, Planul Național de Redresare și Reziliență aflat deja în consultare publică sau Acordul de Parteneriat pentru fondurile structurale și de coeziune sunt documente pragmatice al căror numitor comun îl reprezintă investițiile.

După 30 de ani de promisiuni, România de astăzi este nu doar mai bine condusă, chiar în condiții dificile, dar are o viziune clară despre dezvoltare economică, accesul la fondurile europene și proiectele de investiții concrete.

Cred cu tărie că aceasta este șansa României, o șansă pe care nu avem voie să o irosim și când spun <<nu avem>>, mă refer deopotrivă la decidenți politici, manageri de companii și salariați, funcționari și cetățeni în general. România Normală nu poate fi decât rezultatul unui efort comun de redresare, precum și al unei voințe comune de a avansa cât mai rapid pe direcții sănătoase pentru dezvoltarea țării noastre”.

Domnul Ludovic Orban, Prim-Ministrul României, cu prilejul evenimentului, a declarat: “Mă bucur că putem să marcăm finalizarea unei investiții extrem de importante nu numai pentru România, ci unei investiții extrem de importante pentru Europa. Se știe că proiectul gazoductului BRUA – care vine de la inițialele Bulgaria – România – Ungaria – Austria – are rolul de a diversifica sursele de aprovizionare cu gaz natural ale Uniunii Europene, în special cu legarea la conducta TAP care aduce gaz din Azerbaidjan. De asemenea, există mai multe conexiuni posibile care pot să permită această diversificare a surselor de aprovizionare cu gaz natural de care are atâta nevoie România. De asemenea, gazoductul BRUA este extrem de important, alături de alte investiții care urmează să fie realizate și pentru fructificarea optimă a zăcămintelor de gaz natural de care dispune România. Este o investiție mare. Inițial, fusese prevăzută investiția, evaluată, la aproape 480 milioane de euro. S-a văzut ce înseamnă procedurile de achiziție derulate corect și s-a văzut ce înseamnă un control strict, un management foarte bun al acestui proiect, din costul final, care este 423 de milioane de euro care este cam cu peste 11% mai mic decât costul inițial. Acest proiect a beneficiat de finanțare europeană nerambursabilă în valoare de aproape 180 milioane de euro din cadrul Connecting Europe Facilities, restul finanțărilor fiind asigurate de Transgaz prin intermediul unor credite obținute în condiții foarte bune, care au fost negociate cu Banca Europeană de Investiții și cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.

Sigur, asta este prima fază a BRUA. Sigur că noi ne-am îndeplinit obligațiile asumate față de partenerii europeni. Pentru finalizarea BRUA mai sunt necesare, evident, și câteva lucruri care nu depind de noi, depind de partenerii bulgari și partenerii ungari și suntem încredințați, că până la urmă, o politică ce este stabilită la nivel european va fi pusă în practică de toți partenerii noștri de la nivel european.

Aș vrea să menționez cu această ocazie proiecte extrem de importante pe care le dezvoltă Transgaz. Știți foarte bine că am lansat un Plan Național de Dezvoltare, care este, practic, Planul care reușește să adune toate programele de care beneficiază România. Planul Național de Reconstrucție și Reziliență, finanțarea din bugetul multianual al Uniunii Europene, celelalte tipuri de finanțări de care beneficiază România, de asemenea, finanțările pe care le avem din partea unor parteneri instituționali precum BERD, BEI, Banca Mondială, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și așa mai departe.

Primul obiectiv de investiții care va fi realizat în următoarea perioadă este asigurarea legăturii dintre BRUA și zăcămintele de gaz natural de la Marea Neagră prin intermediului gazoductului Podișor-Tuzla, care practic face legătura între zăcământul de gaz natural de la Marea Neagră și gazoductul BRUA pentru o valorificare superioară a acestor zăcăminte de gaz. De asemenea, sunt în curs de derulare, sau urmează să înceapă foarte multe magistrale de gaz natural. Aici, de exemplu, suntem la Jupa. Se realizează studiul de fezabilitate pentru legătura între Jupa-Caransebeș-Herculane-Orșova până la Prunișor, care va realiza o conductă prin care se va permite conectarea la gazul natural a foarte multor localități din Caraș-Severin și din Mehedinți. Se lucrează la conducta Onești-Gherăești. Se lucrează la conducta Craiova-Segarcea-Calafat, deja cred că este terminat Craiova-Segarcea. Se lucrează la magistrala din nord care va face legătura între Vatra Dornei-Borșa-Vișeu de Sus. Peste tot aproape se construiesc astfel de tronsoane de magistrale care au rolul de a permite accesul la această resursă de care dispune România pentru cât mai mulți români. Gazul românesc trebuie să ajungă în casele românilor și trebuie să crească calitatea vieții pentru fiecare dintre români și noi garantăm lucrul ăsta, pentru că în afară de investițiile Transgaz deja am alocat peste un miliard de euro: 234 de milioane de euro din actualul exercițiu financiar și 800 de milioane de euro din viitorul exercițiu financiar pentru înființare de distribuții de gaz în localitățile care nu beneficiază de conectarea la rețeaua de gaz. De asemenea, susținem, atât din fonduri europene cât și din fonduri de modernizare investiții extrem de importante de utilizare a gazului natural în producerea, în sistem de cogenerare cu randament de peste 95%, producerea de energie electrică și energie termică. Se știe că sistemul de termie din România a suferit enorm în ultimii 20 și ceva de ani, că are nevoie de investiții masive, că trebuie să introducem randamente foarte mari, trebuie să aducem eficiență, trebuie să reducem pierderile, atât pierderile pe rețele, cât și pierderile din clădiri. De asemenea, avem finanțări extrem de importante inclusiv pentru izolarea termică a clădirilor.

Închei prin a spune că vom căuta să susținem acele proiecte care valorifică această resursă pe care o avem – gazul natural, într-un mod superior. Să nu uităm că am avut o industrie petrochimică dezvoltată și care poate să fie reclădită bizuindu-ne pe această resursă importantă.

Felicitări domnule Director General! Felicitări echipei Transgaz și tuturor companiilor care au fost implicate în realizarea acestui proiect și sunt convins că în anii care vor veni acest proiect se va multiplica și va aduce noi și noi beneficii pentru români!

Stanciu Ancuta

Ancuţa-Carolina Stanciu - redactor şef al FinancialIntelligence.ro Ancuţa-Carolina Stanciu, membru fondator și redactor șef al publicaţiei, are 20 de ani experiență în jurnalism economic, fiind în ultimii 8 ani redactor şef al cotidianului financiar “Bursa". A fost coordonator şi organizator a numeroase conferinţe, dedicate unor domenii de interes public. Ancuţa Stanciu a participat la numeroase conferinţe şi dezbateri pe teme economice, atât în ţară, cât şi în străinătate. Recent, a fost contributor la volumul “Transporturi şi infrastructură”, din cadrul seriei de "Caiete documentare-Club România". După absolvirea Şcolii Superioare de Jurnalism, Ancuţa Stanciu a finalizat programul Reuters Foundation “Economic and Political Reporting from Southeast Europe” (Londra), în 2005, iar în 2007 a absolvit masterul “Managementul proiectelor” la SNSPA. În anul 2009, Ancuţa Stanciu a urmat cursurile Colegiului Naţional de Apărare.

Articole recente

70% din angajații Transgaz, de acord să se vaccineze anti-Covid; Ion Sterian se va vaccina pentru a oferi exemplu angajaților

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA, ca urmare a deciziei conducerii generale a…

8 ore ago

Franţa, Marea Britanie şi Germania cer Iranului să renunţe la producerea de uraniu metalic

Franţa, Marea Britanie şi Germania au cerut sâmbătă Iranului să renunţe la producerea de uraniu…

8 ore ago

Transelectrica, după incidentul din 8 ianuarie: Obiectivele strategice pentru perioada următoare vizează realizarea unor proiecte de investiții importante pentru consolidarea rețelei electrice de transport

Obiectivele strategice ale Transelectrica pentru perioada următoare vizează realizarea unor proiecte de investiții importante pentru…

9 ore ago

Traian Băsescu s-a imunizat împotriva COVID 19

Traian Băsescu, fost Președinte al României, s-a imunizat împotriva COVID 19, arata o postare pe…

10 ore ago

Pfizer anunţă că are un “plan” pentru a limita întârzieri de livrare a vaccinurilor Covid

Grupul american Pfizer, asociat cu laboratorul german BioNTech, a anunţat sâmbătă un "plan" care trebuie…

10 ore ago