Update articol:

La doar o zi după de a respins distribuirea de dividende și nu a aprobat situațiile financiare, Statul român, acţionarul majoritar al Transelectrica, vrea o nouă AGA

Printre punctele cerute de stat se numără  aprobarea distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31 decembrie 2020 şi aprobarea distribuirii de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31 decembrie 2020

Statul român, acţionarul majoritar al Transelectrica prin Secretariatul General al Guvernului, vrea o nouă AGA, după ce, ieri, în altă AGA, a respins distribuirea de dividende și nu a aprobat situațiile financiare.

Transelectrica a transmis în această seară că,  în data de 28 aprilie 2021, a fost înregistrată în Companie solicitarea acționarului Statul Român reprezentat legal prin Secretariatul General al Guvernului nr.20/10221/T.H.G./27.04.2021.

În solicitare, SGG cere o nouă AGA pentru aprobarea situaţiilor financiare separate ale Transelectrica pentru 2020,  aprobarea situaţiilor financiare consolidate pentru 2020, aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2020, aprobarea distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31 decembrie 2020, aprobarea distribuirii de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31 decembrie 2020, descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2020.

În această dimineaţă, după ce acţionarul majoritar companiei cu 58,68% din acţiuni, Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, a votat ieri împotriva aprobării situaţiilor financiare pe 2020, Transelectrica a transmis că “Situațiile financiare separate și consolidate ale CNTEE Transelectrica SA la data și pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, împreună cu Raportul Anual și Raportul Anual Consolidat au fost auditate de către Auditorul Financiar Extern al Companiei, opinia menționată de acesta în Raportul de Audit fiind fără rezerve”.

Un comunicat transmis BVB preciza: “Transelectrica informează publicul investitor asupra faptului că în data de 27 aprilie 2021 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei întrunită la ora 10.00 în București, Sector 3, str.Olteni nr.2–4 clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, a emis Hotărârea nr.1 prin care: nu a aprobat situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica SA” pentru exerctiul financiar al anului 2020, situațiile financiare consolidate ale Companiei pentru exerctiul financiar al anului 2020, repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la dată de 31.12.2020, distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, distribuirea de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2020 și nu a aprobat descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2020, stabilind data de 04 iunie 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor. (…)
În data de 24 martie 2021 Consiliul de Supraveghere al Companiei a verificat în limita atribuțiilor sale, situațiile financiare separate și consolidate ale Companiei la dată și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, a luat act de Rapoartele auditorului independent asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la dată de 31 decembrie 2020 și a verificat Raportul anual asupra situațiilor financiare individuale precum și Raportul anual asupra situațiilor financiare consolidate ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la dată de 31 decembrie 2020, în aceeași dată a luat act de Notă cu privire la repartizarea profitului net la dată de 31.12.2020.

În dată de 25 martie 2021, în conformitate cu Calendarul de Raportare Financiară asumat conform legii, Transelectrica a publicat pe site-ul Companiei materialele supuse aprobării AGOA cu privire la activitatea Companiei în anul 2020. Totodată, în dată de 26 martie 2020 a avut loc întâlnirea cu analiștii financiari, consultanți de plasament, brokeri și investitori, pentru prezentarea rezultatelor aferente anului 2020.

Așa cum a fost comunicat public către investitori, Rapoartele cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica Sa în anul 2020 și Situațiile financiare auditate la dată de 31 decembrie 2020, așa cum au fost verificate de către Consiliul de Supraveghere al Companiei, sunt disponibile începând cu dată de 25 martie 2021 la următoarea adresa: online, pe website-ul www.transelectrica.ro, secțiunea Relații Investitori / AGA, respectiv https://www.transelectrica.ro/web/tel/aga”.

Acționarii Transelectrica au respins distribuirea de dividende și nu au aprobat situațiile financiare