Update articol:

Mihaela Stoica, Certinvest: ”Piața de creștere pentru IMM-uri reduce dependența de împrumuturile bancare”

investiții recurente în fonduri

Cu prilejul conferinței “Cum finanțăm afacerile?” personalități din domeniul financiar-bancar au subliniat faptul că aproximativ doar două din zece IMM-uri din România sunt bancabile, în condițiile în care IMM-urile reprezintă aproximativ 50% din economia națională.

 Doar 600.000 de companii își depun anual bilanțul la Ministerul Finanțelor, iar 40% sunt companii cu capital negativ, ceea ce arată faptul că datoriile sunt mai mari decât valoarea patrimoniului.

Cu titlu de noutate, în luna decembrie a anului 2019, Comisia Europeană a emis un regulament de directă aplicare la nivel de Uniune începând cu luna ianuarie 2020, act legislativ ce are ca obiect susținerea finanțării IMM-urilor prin intermediul pieței de capital, dintr-o nouă perspectivă, prin evidențierea avantajelor noului segment de piață, respectiv piața de creștere pentru IMM-uri.

Ce este piața de creștere pentru IMM-uri?

Piața de creștere pentru IMM-uri a fost definită în cadrul Legii nr.126 privind piețele de instrumente financiare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) încă din anul 2018 ca urmare a alinierii la cerințele legislative europene specifice MiFID II, ca fiind o subcategorie a unui sistem multilateral de tranzacționare (SMT) pentru a facilita accesul la capital a acestor companii și pentru a susține dezvoltarea în continuare a piețelor de specialitate orientate către nevoile emitenților de tip IMM.

Noul regulament european aduce măsuri simplificate de directă aplicare în ceea ce privește admiterea pe un astfel de segment de piața și acordă o atenție specială impactului privind serviciile financiare specifice finanțării IMM-urilor.

IMM-urile care doresc să mobilizeze capital în cadrul locurilor de tranzacționare se confruntă cu costuri punctuale și permanente ridicate legate de divulgarea informațiilor și de conformare la cerințele legislative specifice emitenților care, de cele mai multe ori, descurajează să solicite admiterea la tranzacționare. În plus, acțiunile emise de IMM-uri în locurile de tranzacționare tind să fie afectate de o lichiditate mai redusă și de o volatilitate sporită, crescând astfel costul capitalului și făcând ca această sursă de finanțare să fie prea oneroasă.

Prin urmare, este important ca acest segment de piață să fie evidențiat în cadrul Bursei de Valori pentru a facilita accesul IMM-urilor la sursele de finanțare oferite de piața de capital.

Este de subliniat faptul că piața AeRO a Bursei de Valori București este un segment de piață dedicat IMM-urilor și start-up-urilor și nu este autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ca fiind piață de creștere pentru IMM-uri, în conformitate cu noile prevederi legislative UE.

În cazul pieței de creștere pentru IMM-uri se recomandă ca cel puțin 50% dintre emitenții ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare în cadrul respectivului segment de piață să fie IMM-uri la momentul înregistrării și, ulterior. De asemenea, sunt necesare a fi stabilite criterii corespunzătoare pentru admiterea inițială și menținerea instrumentelor la cota bursei.

Actul legislativ european vine în sprijinul IMM-urilor în vederea reducerii dependenței de împrumuturile bancare prin diversificarea surselor de finanțare bazate pe piață, pentru toate tipurile de IMM-uri și promovarea emiterii de obligațiuni garantate/negarantate și de acțiuni de către acestea pe piețele publice, prin intermediul piețelor de creștere pentru IMM-uri, ca o nouă categorie de loc de tranzacționare.

Piața de creștere pentru IMM-uri include companii cu o capitalizare medie a pieței mai mică de 200 de milioane EUR pe baza cotațiilor de la sfârșitul anului pentru ultimii trei ani calendaristici și cu acțiuni care au fost admise la tranzacționare mai puțin de trei ani.

Acest nou regulament vine în sprijinul IMM-urilor cu reduceri cheie atât în ceea ce privește aplicarea cerințelor de conformare la regulamentul privind abuzul de piață, cât și cele specifice regulamentului privind prospectul, prin simplificarea procesului de accesare a acestui nou segment de piață, respectiv prin reducerea costurilor și a sarcinilor administrative cu care se confruntă emitenții de instrumente financiare admise la tranzacționare pe un astfel de sector de piață, indiferent de capitalizarea bursieră a acestora.

Succesul unei piețe de creștere pentru IMM-uri nu ar trebui măsurat doar prin numărul de societăți cotate pe aceste piețe, ci prin rata de creștere realizată de acestea.

Reducerea birocrației aferente procesului de admitere pe un astfel de sector de piață este o parte esențială a acestui proces, dar este necesară și îmbunătățirea comunicării cu IMM-urile cu privire la opțiunile de finanțare de care pot dispune.

Piețele de creștere pentru IMM-uri nu ar trebui să fie percepute ca o ultimă etapă în dezvoltarea emitenților și ar trebui să le permită societăților de succes să crească și să se transfere la un moment dat pe piețele reglementate, pentru a putea beneficia de o mai mare lichiditate și de un grup mai cuprinzător de investitori.

Listarea la bursă pentru IMM-uri poate oferi un impuls semnificativ, beneficiile listării conducând spre o dependență redusă de finanțarea bancară, un grad mai mare de diversificare a investitorilor, acces mai ușor la capitalurile proprii și finanțarea datoriei și un profil public mai ridicat prin recunoașterea autenticității mărcii.

Rolul principal al Bursei de Valori în viața unei companii listate se evidențiază prin beneficiile unei imagini îmbunătâțite, publicitate permanentă și gratuită, evidențierea practicilor în materie de guvernanță corporativă, vizibilitate crescută în fața clienților, a partenerilor de afaceri și a întregii comunități din care face parte.

Companiile listate pot accesa capitalul necesar mult mai ușor, fără a crește gradul de îndatorare, având soluții de atragere de capital fie prin emisiunea de noi acțiuni sau obligațiuni atât garantate cât și negarantate, fie prin conversia unei părți din datorie în acțiuni, proces prin care creditorii pot deveni acționari ai companiei.

Riscul de a pierde controlul asupra companiei este controlabil, există metode de a preveni astfel de situații, de exemplu, prin listarea unui pachet minoritar de acțiuni la bursă. Astfel că, atâta timp cât antreprenorul păstrează o majoritate confortabilă a acțiunilor și a drepturilor de vot și nu este dispus să vândă mai mult, atunci nu există risc de a pierde controlul asupra companiei.

Din perspectiva noutăților legislative putem afirma faptul că IMM-urile nu mai sunt companii prea mici pentru Bursa de Valori, sectorul de piață de creștere pentru IMM-uri este sectorul de piața care se adresează companiilor care doresc să crească.

Așadar … vânt din pupa !

 O să revin în atenția Dvs. cu o analiză la nivel de UE în ceea ce privește acest sector de piață și dinamica listării IMM-urilor după alinierea țărilor UE la noile cerințe legislative privind pachetul legislativ european MIFID II.

Mihaela Stoica, Director Conformitate Certinvest

BVB | Știri BVB

VRANCART SA (VNC) (18/08/2022)

Intalnire investitori si analisti - Sem 1 2022

CONPET SA (COTE) (18/08/2022)

Hotararea AGOA 18.08.2022

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (18/08/2022)

Listare produse structurate pe pietele regionale

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (18/08/2022)

Teleconferinta Investitori de Retail - Rezultate Financiare Semestrul I, 2022

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (18/08/2022)

Convocare AGA O & E 22.09.2022(23.09.2022)