Update articol:

Ministerul Economiei a numit noi membri în Consiliul de Administraţie al Uzinei Automecanice Moreni

Ca urmare a expirarii mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al Uzinei Automecanice Moreni SA, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită în data de 07.04.2021, a hotărât numirea temporară a unor noi membri pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei.

Criteriul de selecție avut în vedere a fost expertiza profesională a candidaților corelată cu nevoile și strategia de dezvoltare a companiei. Profilele au fost selecționate din baza de CV-uri primită ca urmare a apelului făcut de către MEAT asociațiilor profesionale sau de ramură.

Astfel, noii membri ai CA Uzina Mecanică Moreni SA sunt:

  1. Daniel Sava – prezintă competențe în domeniul financiar, având deopotrivă experiență în cunoașterea și evaluarea pieței de profil prin activitatea de finanțare a clienților corporate, cât și de restructurare a companiilor din industrie. Este licențiat în economie și certificat Chartered Financial Analyst Association (atestare internationala de analist financiar).
  2. Patricia Vasile – cu expertiză de auditor senior în companii de consultanță financiară și audit, recunoscute internațional, a coordonat procese de audit pentru companii importante din industria energetică, minieră și a metalelor, precum și pentru companii din pharma și FMCG. Este certificată ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, în prezent cea mai importantă organizație mondială a profesioniștilor contabili) și în curs de certificare CECCAR și ASPAAS (Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar – autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar).
  3. Mihai Rus – cu experiență de project management pentru procese de dezvoltare și lansare proiecte de inginerie, inginer de calitate și auditor de proces pentru linii de fabricație în industria automotive, având experiență în companii internaționale private din industria de profil.

 

Obiectivele aferente perioadei de mandat constau în:

  1. asigurarea prezentării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs, în termenii și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, cu luarea în considerare a perspectivelor de dezvoltare pe care le are societatea;
  2. urmărirea procedurilor de închidere a exercițiului financiar 2020, respectiv a asigurării procesului de raportare financiară pentru anul 2020 și a raportărilor financiare semestriale aferente 2021.
  3. promovarea unui proiect de act constitutiv actualizat potrivit ghidului ce va fi înaintat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

 

Fiecare administrator va prezenta la finalul mandatului un Raport de activitate privind modul de îndeplinire a responsabilităților și a gradului de îndeplinire a obiectivelor. Raportul va include și opinia administratorului în legătură cu posibilitățile de dezvoltare ale societății pe linii de afaceri, cu indicarea avantajului competitiv pe care societatea îl prezintă, respectiv opinia referitoare la necesitatea implementării unui plan de restructurare/ reorganizare.

Membrii înlocuiți sunt: Viorel Adam, Adriean Budoiu și Mihai Niță.

Indemnizația brută lunară fixă a membrilor consiliului s-a menținut, potrivit Hotărarii AGA 4/20.06.2018 și este în valoare de 2.700 lei.

Societatea Uzina Mecanică Moreni SA este o companie deținută de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în procent de 86.62%, al cărei obiect de activitate este fabricarea de vehicule militare de luptă precum și subansamble și piese de schimb. Are un număr de 310 de angajați, iar în anul 2020 a înregistrat o cifră de afaceri de  13,7 mil lei și o pierdere estimată de 7,4 mil lei.

 

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni