Update articol:

MTIC: Grup de lucru interinstituțional în domeniul 5G, sub coordonarea Ministerului

5G

Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a constituit grupul de lucru interinstituțional în domeniul 5G, sub coordonarea Ministerului, în vederea  identificării măsurilor concrete și măsurabile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor și asigurarea securității rețelelor 5G în România,  potrivit Raportului de activitate pe 2019-2020 al Ministerului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.

MTIC a mai anunţat: “Am elaborat Proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G în vederea transpunerii în legislația primară a Memorandumului dintre Guvernele României și SUA privind dezvoltarea și securitatea rețelelor 5G.

Prin măsurile propuse se urmăreşte reducerea riscurilor la adresa securităţii naţionale şi apărării naţionale prin instituirea unui regim de autorizare a producătorilor de tehnologii, echipamente și programe software destinate utilizării în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de tip 5G.

Am co-inițiat Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice (Codul Comunicațiilor) și simplificare a proceselor de autorizare; proiectul de act normativ a intrat în etapa de consultare publică.

Am adoptat cadrul legal privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca integrator de servicii de comunicații critice destinate autorităților publice cu atribuții în managementul situaţiilor de urgenţă care facilitează accesul autorităților publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență la servicii de comunicaţii electronice critice.

Am adoptat cadrul legal pentru revizuirea termenului de la care operatorii au obligația furnizării serviciilor de comunicații electronice destinate publicului la punctele mobile, în condițiile prevăzute de art. 51^1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice”.

 

 

BVBStiri BVB

ROMCAB SA (MCAB) (26/11/2020)

Depunere plan de reorganizare

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (26/11/2020)

Link acces direct AGOA & AGEA 26.11.2020

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (26/11/2020)

Vega Ploiesti, 115 ani de performanta in industria de rafinare