Update articol:

Notă de informare a investitorilor Fondului Deschis de Investiții FDI Plus Invest

SAI Muntenia Invest SA, in calitate de administrator al Fondului Deschis de Investitii FDI Plus Invest, anunță pe această cale investitorii că raportul aferent anului 2020 al Fondului (disponibil în mod public pe site-ul SAI MUNTENIA INVEST SA, http://www.munteniainvest.ro/doc/fonduri/fdi/20210428/Raport_FDI_Plus_Invest_2020.pdf ) trebuie parcurs cu luarea în considerare și a informațiilor precizate în cadrul Raportului anual 2020 al SAI Muntenia Invest SA (disponibil în mod public pe site-ul SAI MUNTENIA INVEST SA, http://www.munteniainvest.ro/doc/Raport_SAI_Muntenia_2020.pdf), în special a celor reținute în cadrul Politicii de remunerare[1], precizate în cele ce urmează, astfel:

În anul 2020, cuantumul total al remunerațiilor SAI Muntenia Invest SA a fost:

SAI Muntenia Invest SA
Administrator al
Fondului Deschis de Investitii FDI Plus Invest

Nicușor – Marian BUICĂ
Director General

[1] Extras din Raportul anual 2020 al SAI Muntenia Invest SA
[2] remunerațiile plătite, prezentate în tabel, reprezintă cheltuielile recunoscute în anul 2020
[3] numărul de beneficiari reprezintă numărul mediu la 31.12.2020

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (28/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (28/09/2021)

Convocare AGAO 03.11.2021/ 12.11.2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (28/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (28/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

TERAPLAST SA (TRP) (28/09/2021)

Vizibilitate crescuta a actiunilor TRP la nivel regional