Update articol:

Nuclearelectrica declanşează procedura de selecţie a conducerii executive

Consiliul de Administrație al SN Nuclearelectrica SA (SNN) a aprobat, astăzi,  declanșarea procedurii de selecție a Directorului general, a doi Directori Generali Adjuncți și a Directorului Financiar în conformitate cu prevederile art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și mandatarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru derularea procedurii de selecție, asistat de un expert în resurse umane.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNN din data de 28.09.2018, a fost numită conducerea administrativă a SNN în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, pentru un mandat de 4 ani, organizarea procedurii competitive de selecție pentru conducerea executivă fiind unul dintre obiectivele prioritare din scrisoarea de așteptări. Procedura de selecție a conducerii executive se poate derula, potrivit prevederilor legale, doar după finalizarea procedurii de selecție a conducerii administrative.

În cadrul aceleiași ședințe a Consiliului de Administrație au fost aprobate și criteriile de eligibilitate pentru conducerea executivă a SNN precum și anunțul privind selecția care urmează să fie publicată în presă.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/01/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGA 15(16).02.2023

ROMCARBON SA (ROCE) (27/01/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) pentru S2, 2022