Update articol:
RAPORT ANRE PRIVIND STAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT PENTRU ANUL 2019:

“Numărul în scădere de consumatori alimentați determină diminuarea eficienței Sistemului de alimentare centralizată cu energie termică; pierderile substanțiale din rețelele de transport și distribuție atrag după sine prețuri de furnizare mari”

Investițiile planificate de către operatori la nivelul anului 2019 s-au ridicat la 3,315 miliarde de lei, din care s-au realizat până la sfârșitul anului 2019 investiţii de 1,49 miliarde de lei 

Volumul redus de investiții și reparații în infrastructura Sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) conduce la lipsa continuității în furnizarea energiei termice și la nerespectarea parametrilor de calitate a agentului termic furnizat, potrivit unui raport ANRE privind starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pe anul 2019.  

Conform documentului, pierderile de căldură/apă și numărul avariilor tehnice înregistrează un nivel ridicat în raport cu SACET-uri similare ca dimensiune din alte țări europene, iar numărul în scadere de consumatori alimentați determină diminuarea eficienței SACET (Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică).

De asemenea, pierderile substanțiale din rețelele de transport și distribuție (a se vedea diferența dintre energia termică produsă și/sau cumpărată 14.080.217 MWh și energia termică vândută 9.887.516 MWh) atrag după sine prețuri de furnizare mari, potrivit ANRE.

Raportul ANRE mai spune că numărul mic de centrale în cogenerare existent relevă necesitatea unei informări adecvate la nivelul Unităţilor Administrativ Teritoriale (UAT) cu privire la avantajele acestor centrale și a utilizării surselor financiare puse la dispoziție de Guvern prin Programul Termoficare în acest scop: “Utilizarea la scară mai largă a tehnologiilor de cogenerare şi a sistemelor centralizate de producere a energiei termice aduc beneficii nete de mediu, datorită conversiei mărite a energiei, a utilizării energiei termice reziduale şi a surselor regenerabile de energie. Cogenerarea şi sistemele centralizate pot servi, de asemenea, ca instrumente flexibile pentru construirea unor sisteme electrice şi termice ce vor juca un rol esenţial în obţinerea unor reţele integrate sustenabile în viitor. Astfel, aceste tehnologii pot fi o parte importantă a strategiei privind reducerea emisiilor şi securitatea energetică. De aici rezultă necesitatea unei informări adecvate la nivelul UAT cu privire la avantajele acestor centrale și a utilizarii surselor financiare puse la dispoziție de Guvern prin Programul Termoficare în acest scop”.

Din datele şi informaţiile obţinute de ANRE în procesul de monitorizare, s-au mai evidenţiat situaţii critice în unele localităţi, care reflectă neconformităţi în îndeplinirea atribuţiilor legale de asigurare a serviciului public de alimentare cu energie termică de către autorităţile administraţiei publice locale.

Printre acestea amintim:
Valori semnificative de creanţe/datorii aferente prestării serviciului public de alimentare cu energie termică;
– Desfiinţarea/dispariţia serviciului public de alimentare cu energie termică;
– Neasigurarea preluării bazei de date privind serviciul prestat, la încetarea contractului de delegare.

Potrivit raportului ANRE, până în prezent, Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 (lege specială) nu a fost modificată/completată în consens cu Legea nr. 51/2006, astfel încât, în legislație, nu există prevederi exprese referitoare la atribuţia/competenţa ANRE de avizare a preţurilor/tarifelor locale aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

În conformitate cu prevederile art.V, alin (4) din Legea nr. 225/2016, până la elaborarea şi aprobarea prin Ordin al preşedintelui ANRE a reglementărilor prevăzute de dispoziţiile art. 14 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile prevederile din reglementările tehnice şi comerciale emise de ANRSC în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică.

La sfârșitul anului 2019 erau activi 46 de operatori ai sistemelor de alimentare centralizată de energie termică din 51 de localități, aflate în 29 de județe. În cursul anului 2019 un număr de 4 operatori și-au încetat activitatea, respectiv: RAGCL Pașcani, S.C. Termic Calor Serv. SRL Alexandria, S.C. Termoficare SA Petroșani, SC Termo-Întorsura Întorsura Buzăului.

La nivelul anului 2019, din datele raportate de operatorii SACET a rezultat o capacitate termică total instalată în centrale aparţinând SACET de 7.737,22 MW, din care 4.058,02 MW reprezintă capacitatea de producere în cogenerare și 3.679,20 MW capacitatea termică de producere separată a energiei termice. Aceste date nu cuprind capacităţile de producere energie termică ale producătorilor independenţi de la care operatorii SACET au cumpărat energie termică în anul 2019.

Cea mai mare capacitate termică instalată în centrale proprii SACET se află în regiunea de Vest, de 1.481,87 MW, urmată de regiunea Sud –Vest, 1.451,14
MW. La polul opus se află regiunile Centru cu 348 MW și București – Ilfov, cu 377,20 MW.

 

Sistemul SACET cuprinde 15 centrale de cogenerare (CET) și 633 centrale termice proprii (CT), dintre care 81 CT de zonă, 290 CT de cvartal și 262 CT de bloc/de scară.

La nivel național, din datele raportate la ANRE a rezultat că la sfarșitul anului 2019, serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat însuma un total de 110.069 branșamente termice existente (branșamente termice de apă fierbinte din sistemul de transport, branșamente termice de încălzire, de apă caldă de consum și de abur), din care 100.326 în funcțiune.

Urmare a centralizării datelor din raportările transmise de către operatori, la nivel național se înregistrează un număr total de consumatori alimentaţi din SACET de 1.156.202, din care 13.520 sunt operatori economici, 2.361 instituții publice și 1.140.321 consumatori reprezintă locuințele (apartamente și/sau case).
Din cele 55 de sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, 16 sunt de dimensiuni mari, cu peste 10.000 de consumatori, 21 sunt de dimensiuni medii, având 1.000 – 10.000 de consumatori, iar 13 sunt mici, cu până în 1.000 de consumatori.

Cei mai mulți consumatori alimentați la SACET se găsesc în București (565.108), Oradea și Comuna Sânmartin (68.832), Craiova (60.157), Timișoara (57.498), Ploiești (54.871), Constanța (49.450), Arad (29.832) și Iași (28.155).

Raportat la regiuni, cel mai mare număr de consumatori racordați la SACET sunt în regiunea București – Ilfov (565.824), urmată de regiunea Sud-Vest (120.591), iar cel mai mic în regiunea Centru (16.685).

Cel mai mare număr de locuințe alimentate din SACET se află în regiunea București/ Ilfov –561.058, iar cel mai mic se află în regiunea Centru, cu 16.326 locuințe alimentate. Aceeași situaţie se păstrează și în cazul numărului de operatori economici alimentaţi din SACET, pentru care regiunea București/Ilfov a raportat un total de 4.240, iar regiunea Centru un total de 266.

Cel mai mare număr de instituții publice alimentate din SACET a fost raportat în regiunea Vest, iar cel mai mic număr a fost înregistrat tot în regiunea Centru.
În 35 de localități, numărul de locuințe alimentate din SACET a scăzut în 2019 față de 2018, cea mai mare scădere înregistrându-se în orașul Galați (9.656), urmat de Buzău (3.222), Constanța (1.972), Arad (1.806), Cluj-Napoca (1.505), Năvodari (1.303), Iași (965). Se înregistrează scăderi semnificative ale numărului de utilizatori și în orașele mari, ori ca urmare a unei politici publice locale intenționate (vezi cazul orașului Galați), ori ca o consecință a modului în care SACET a reușit să asigure agent termic în condiții adecvate de calitate, preț și continuitate a alimentării.

În anul 2019, în 13 din cele 55 de localități au avut loc debranșări semnificative (peste 5%) ale locuințelor de la SACET. Cea mai mare rată a debranșărilor s-a înregistrat în Galați (61,87%), unde autoritatea locală a sprijinit financiar trecerea consumatorilor de energie termică de la SACET la utilizarea centralelor termice individuale.

 

În același timp, în 28 din cele 55 de localități cu SACET s-au înregistrat rebranșări ale locuințelor la sistemul centralizat, în general de valori mici.

Pe regiuni, se observă că regiunea cu cele mai multe debranșări este cea de Sud – Est, principalul motiv fiind numărul mare de debranșări raportate în Galați – 9.656, în Buzău – 3.222, precum și cele din Constanța – 1.972 și Năvodari – 1.303, iar regiunea cu cele mai multe rebranșări este Regiunea de Vest, unde s-au raportat 92 de rebranșări în Brad și 4 în Deva.

SITUAȚIA INVESTIȚIILOR REALIZATE ÎN INFRASTRUCTURA SACET ÎN
ANUL 2019

În regiunea Sud-Est a fost raportată cea mai mare valoare totală a investiților
planificate, din care, până în sfârşitul anului 2019, s-a realizat un procent de 19%. Dintre operatorii din această regiune, Utilități Publice Cernavodă a reabilitat rețelele termice, iar RADET Constanța a eficientizat unele puncte termice.
În București, RADET Bucuresti a raportat ca realizat, până la sfârşitul anului 2019, un procent de 50% din valoarea totală a investiției planificate. În regiunea Centru, până la sfârşitul anului 2019 a fost raportat ca realizat un procent de 80% din valoarea investiției planificate.

Referitor la investițiile aferente anului 2019, pentru regiunea Centru din datele raportate a rezultat cea mai mare valoare planificată, dar şi realizată, conform datelor agregate pe regiuni.
Dintre operatorii din această regiune, SPLT Brașov a realizat extinderea rețelei termice în vederea branșării Colegiului National „Grigore Moisil”, iar SPLT Gheorgheni a achiziționat module termice noi pentru înlocuirea celor existente și a realizat branșarea Creșei Municipale la SACET.

Sursa de finanțare pentru aceste investiții provine din bugetul local și din surse proprii.

Unii operatori SACET din regiunea Nord – Vest, cum ar fi Municipiul Vatra Dornei și
Thermonet Suceava au accesat credite pentru reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Vatra Dornei, respectiv pentru reabilitarea sistemului de transport și distribuție a energiei termice în municipiul Suceava PT Parc, PT Obcini 4, PT Zamca 4. Municipiul Vatra Dornei a apelat și la surse provenite de la bugetul de stat.

SC Termo Craiova SRL, unul din operatorii din regiunea Sud – Vest a accesat surse provenite de la bugetul de stat pentru achiziționarea de contoare dotate cu sisteme de citire și transmitere la distanță a datelor.

Pe parcursul anului 2019, ANRE a emis un număr de 9 avize tehnice privind eficiența proiectelor de investiție pentru Primăria Municipiului Oradea (6), Primăria Municipiului Brașov (1), Primăria Municipiului Giurgiu (1), Primăria Municipiului Motru (1) și un număr de 4 avize de completare a avizelor tehnice privind eficiența proiectelor de investiție pentru Primăria Municipiului Tulcea (1), Primăria Municipiului Vatra Dornei (1), Primăria Municipiului Brașov (1), Primăria
Municipiului Sibiu (1).

 

BVB | Știri BVB

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (28/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (28/06/2022)

Act aditional Contract de imprumut cf. art. 234 lit. i Reg. 5 din 2018

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (28/06/2022)

Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 19 din Reg. privind abuzul de piata

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (28/06/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20.06.2022 - 27.06.2022