Update articol:
Proiectul "Pactul Pentru Fiscalitate" a fost lansat oficial astăzi

Pactul pentru Fiscalitate – România pierde 475 de euro în fiecare secundă, din cauza sistemului de colectare ineficient și lipsei unei politici de prevenție și descurajare

Mircea Coșea: “Pactul Fiscal trebuie să fie o adevărată reformă a economiei și societății românești”

Mircea Coșea: “Interesul național –  este cel mai important element de prioritate în dezvoltare”

 

Proiectul ”Pactul Pentru Fiscalitate” a fost lansat oficial astăzi, la Biblioteca Centrală Universitară. Răzvan Orășanu, co-inițiator al Pactului Pentru Fiscalitate/președintele Asociației “Ține de Noi”, a declarat cu această ocazie că acest proiect trebuie să fie un vehicul de stabilitate, normalitate și dialog.

Profesorul Mircea Coșea a spus că Pactul Fiscal este una dintre cele mai importante reforme pe care România le face: “Proiectul are câteva principii importante care dau garanția că fiscalitatea trebuie să fie un element de stabilitate, de progres.

Într-o economie de piață, statul nu mai poate interveni cu măsuri arbitrare, ci prin inhibitori firești. Pactul Fiscal pleacă de la ideea că trebuie să avem stabilitate. Există o lipsă totală de viziune a dezvoltării pentru următoarele luni. Autoritățile iau măsuri punctuale, pompieristice”.

“Interesul național –  este cel mai important element de prioritate în dezvoltare”, a mai declarat Mircea Coșea.

Potrivit inițiatorilor acestui proiect, România pierde 475 de euro în fiecare secundă. Adică 15 MILIARDE DE EURO/AN. Cauzele sunt sistemul de colectare ineficient și lipsa unei politici unitare și solide de prevenție, descurajare și combatere a problemei:

Dezvoltarea reală a României depinde, în primul rând, de revitalizarea și eficientizarea politicilor, sistemelor și strategiilor educaționale si academice, de sănătate, și, nu în ultimul rând, de cele demografice. Succesul și coerența reformelor în aceste domenii vitale depind într-o mare măsură de nivelul investițiilor publice și private, dar și de modalitatea în care sumele alocate urmează să fie cheltuite.

O politică fiscală sănătoasă trebuie să respecte câteva principii fundamentale:

A. Eficientizarea, prin simplificare si optimizare, a legislației fiscale în scopul creșterii calității mediului de afaceri, stimulării antreprenoriatului, a dezvoltării economice și, implicit, a creșterii nivelului de trai al cetățeanului român;
B. Restrângerea treptată, până la eliminare, a excepțiilor fiscale și transparentizarea, tot prin simplificare a procedurilor de aplicare si verificare;
C. Stimularea investițiilor și atragerea de investiții directe în economie;
D. Depolitizarea, reprofesionalizarea, informatizarea și interconectarea ANAF;
E. Toleranță zero la evaziune fiscală și criminalitate economică.

Evaziunea este o frână serioasă pentru dezvoltarea României noastre, creând un cerc vicios pervers, care face adevăratele măsuri de relaxare şi stimulare fiscală să rămână simple intenţii pe o coală de hârtie. Suma pierdută este uriaşă -, reprezintă cam jumătate din bugetul de stat al României!

În cei peste 30 de ani de la Revoluție, legislația fiscală a evoluat haotic, fără a se baza pe o strategie coerentă de dezvoltare durabilă.

Extrem de frecventele modificări ale legislației fiscale, apărute atât ca urmare a schimbării guvernelor, cât și a miniștrilor, secretarilor de stat, modificări care afectează direct investitorii prin lipsă de predictibilitate și continuitate administrativă, dar și prin costuri administrative de implementare. 

România are nevoie de o legislație fiscală stabilă și modernă care, pe de-o parte, să stimuleze atragerea de investiții și păstrarea investițiilor existente, şi, pe de altă parte, să crească gradul de conformare și să contribuie la reducerea evaziunii și criminalității economice, în general. 

Aceste obiective pot fi obținute doar prin consens, prin acordul exprimat și asumat de către principalii actori ai scenei politice, economice, academice și sociale, folosind și sprijinul societății civile. 

NOI, inițiatorii, îi invităm să adere și să semneze alături de noi PACTUL PENTRU FISCALITATE pe reprezentanți ai instituțiilor statului (Președinție, Guvern, Administrație, Parlament etc), ai partidelor politice parlamentare sau neparlamentare, ai organizațiilor sindicale, patronale sau non-guvernamentale și ai mediului de afaceri (organizații, companii și antreprenori).

PRIN SEMNAREA SIMBOLICĂ A PACTULUI PENTRU FISCALITATE ȘI ASUMAREA PRINCIPIILOR SALE, NOI, INIȚIATORII ȘI SUSȚINĂTORII, NE ANGAJĂM:

1.  să solicităm, să încurajăm și să acționăm în sensul așezării sarcinii fiscale în mod echitabil și fără tratamente preferențiale, excepționale sau tendențioase;
2. să solicităm, să încurajăm și să  acționăm în sensul adoptării unei legislații fiscale clare, ușor de înțeles și de aplicat atât de către contribuabil, cât și de către inspectorii fiscali. În legislația fiscală se va clarifica și respecta principiul “in dubio contra fiscum”, eliminându-se astfel interpretările subiective în defavoarea contribuabilului (în situațiile interpretabile și neclare, principiul “in dubio contra fiscum” impune o interpretare exclusiv în favoarea contribuabilului).
3. să solicităm, să încurajăm și să acționăm pentru asigurarea stabilității în timp a legislației fiscale. Modificările vor fi adoptate doar după o consultare reală și utilă a mediului de afaceri și vor fi adoptate exclusiv prin lege, nu prin Ordonanțe de Urgență ale Guvernului;
4. să solicităm, să încurajăm şi să acționăm în direcția păstrării la un nivel rezonabil și adecvat prezentului a impozitelor pe profit, venit, a impozitelor pe consum și a impozitelor şi taxelor locale;
5. să solicităm, să încurajăm şi să acționăm pentru creșterea calității serviciilor de administrare fiscală prin: ­informatizare; ­ pregătire profesională continuă; ­politici salariale adecvate și depolitizarea administrării fiscale; ­creșterea rolului activ, de îndrumare și prevenție, al organelor fiscale; ­eliminarea din legislație a prevederilor care pot da naștere la abuzuri îndreptate împotriva contribuabilului de bună credință; ­instituirea unui sistem juridic de responsabilizare a aparatului de inspecție fiscală; ­simplificarea procedurilor și acordarea automată a drepturilor contribuabilului;
6. să manifestăm toleranță zero la evaziune prin: ­legislație care să elimine cauzele care generează evaziune; ­administrare fiscală eficientă; ­educația civică cu privire la efectele nocive ale evaziunii și metode de combatere a acesteia.
7. să solicităm, să încurajăm și să participăm cu bună credință la consultările pe marginea redactării Legislației Fiscale, având în vedere DOAR interesul economic național și nu interese restrânse de grup”. 

Pe 23 iunie va avea loc o conferinţă comună cu Comisia pentru buget-finanţe din Camera Deputaţilor, când urmează să fie parafată şi adoptarea unor principii comune, a anunţat Adrian Măniuţiu, managing partner EM360.

 

BVB | Știri BVB