Update articol:

Planul de reorganizare al Romcab SA a fost depus în data de 20 noiembrie 2020, la Tribunalul Specializat Mureș şi va fi supus aprobării creditorilor în 18 decembrie

  • Romcab: “O cifră de afaceri în continuă creștere, de la 38 mil. EUR în 2017 la 61 mil. EUR în 2018, urmată de o creștere până la 97 mil. EUR în 2019, respectiv până la 134 mil. EUR la 30.09.2020”

  • Romcab: “Din punct de vedere al producției vândute, ROMCAB S.A. a reușit ca la data de 30.09.2020 să atingă un volum comparabil de vânzări cu cel din ultimul an anterior perioadei de insolvență, țintind că până la finele anului 2020 să obțină o cifră de afaceri de min. 150 mil. EUR”

  • Potrivit Romcab, compania “va obține venituri stabile din producția vândută de 180 mil. EUR/an în cei trei ani ai perioadei de reorganizare”

 

Planul de reorganizare al societății Romcab SA, conceput, redactat, asumat și propus de către administratorul special al debitoarei, Zoltan Prosszer, a fost depus în data de 20 noiembrie 2020, la Tribunalul Specializat Mureș, respectiv transmis la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, potrivit unui anunţ Romcab transmis BVB. ROMCAB S.A. se află în insolvență şi este reprezentată în mod legal prin administrator special Zoltan Prosszer și sub supravegherea administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL.

Potrivit anunţului, ROMCAB S.A. își desfășoară activitatea în concordanță cu regulile impuse de prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, fiind la acest moment în perioada de observație, etapă premergătoare procedurii de reorganizare judiciară.

Compania a transmis: “De la data deschiderii procedurii și până în prezent, în pofida tuturor dificultăților întâmpinate, ROMCAB S.A. a funcționat și funcționează după principiul “business as usual”, rămânând un jucător pe piață economică, având posibilitatea de a-și păstra clientela, brandul și patrimoniul, conform raportărilor făcute și comunicate pieței de capital, reușind totodată să își îmbunătățească semnificativ poziția pe piață, serios afectată de intrarea în insolvență, respectiv să-și recâștige o parte dintre clienți și să atingă, astfel, o cifra de afaceri în continuă creștere, de la 38 mil. EUR în 2017 la 61 mil. EUR în 2018, urmată de o creștere până la 97 mil. EUR în 2019, respectiv până la 134 mil. EUR la 30.09.2020.

Din punct de vedere al producției vândute, ROMCAB S.A. a reușit ca la data de 30.09.2020 să atingă un volum comparabil de vânzări cu cel din ultimul an anterior perioadei de insolvență, țintind că până la finele anului 2020 să obțină o cifră de afaceri de min. 150 mil. EUR.

Conform estimărilor avute în vedere la dată elaborării planului de reorganizare, ROMCAB S.A. va obține venituri stabile din producția vândută de 180 mil. EUR/an în cei trei ani ai perioadei de reorganizare, cu o valoare medie a EBITDA de 2,4%, având în permanenţă comenzi asigurate la nivelul cifrei de afaceri realizate în anul 2020 cu un avans de 3 – 6 luni.

Din punct de vedere al capitalului uman, compania a reușit să-și redobândească și să-și consolideze poziția de angajator semnificativ, angajând în cursul anului 2020 nu mai puțîn de 500 persoane, numărul mediu actual al angajaților cifrându-se la aproape 600.  

În ceea ce privește conținutul planului de reorganizare, facem precizarea că acesta este rezultatul numeroaselor discuții purtate cu toate categoriile de creditori, respectiv creditori care beneficiază de o cauza de preferință, creditori bugetari, salariați și creditori chirografari, majoritatea dintre aceștia exprimându-și deja susținerea față de aprobarea acestuia cu ocazia Adunării Creditorilor ce va avea loc în data de 18.12.2020.

Planul de reorganizare al societății Romcab S.A. înregistrat sub nr. 13834/20.11.2020, conceput, redactat, asumat și propus de către administratorul special al debitoarei, Zoltan Prosszer, este singurul plan înregistrat la grefă Tribunalului Specializat Mureș, în termenul legal, dispus de către judecătorul sindic, iar în situația puțin probabilă, dar extrem nefericită, a neaprobarii acestuia de către creditori, se va dispune soluția ireversibilă a trecerii la faliment.

În prima faza, anterior depunerii planului de reorganizare, Romcab S.A. a cerut acordul expres al creditorilor pentru a realiza următoarele:

  • Repunerea pe rol a limitelor de către asigurători și reluarea, astfel, a colaborării cu toți creditorii chirografari în condiții “business as usual”;
  • Acceptarea de către creditorii garantați a unui calendar de plăţi care să exceadă perioadei de reorganizare de trei ani, în baza art. 133. alin. (3) din Legea nr. 85/2014 și replata într-un termen de până la 10 ani a întregii sume;

În mod cu totul surprinzător, propunerile de mai sus nu au fost însă acceptate, de nici una dintre cele două categorii de creditori.

În acest context, în urma numeroaselor discuții purtate, respectiv a neacceptării de către creditori a soluțiilor de mai sus, planul de reorganizare propune plata creanțelor, în conformitate cu limitările de timp impuse de prevederile Legii nr. 85/2014.

Menționăm că, în ceea ce privește creditorii bugetari și salariați, planul de reorganizare prevede plata a 100% din creanțele acestora, însă doar în condițiile în care planul de reorganizare va fi aprobat de către grupa creditorilor garantați, acesta condiție fiind impusă în mod expres de prevederile art. 139 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Sursele alternative avute în vedere pentru acoperirea plăților asumate conform programului propus în cuprinsul planului de reorganizare sunt: creditul client conform scrisorii de intenție anexată planului de reorganizare, vânzarea unor active care nu mai sunt necesare în procesul de fabricație, sale & leaseback pe toate activele companiei, creditul furnizor, aportul la capital din partea acționarului majoritar pe fondul litigiului cu Agenția Națională de Administrare Fiscală soluționat favorabil de către Înalta Curte de Casație și Justiție în cursul acestui an, atragere de investitori, emisiuni de acțiuni și obligațiuni convertibile în acțiuni, respectiv contractare de finanțări.

Având în vedere litigiile izvorâte din abuzurile comise de către Valtecia Development SRL, aflate pe rolul instanțelor de judecată, eveniment comunicat pieței de capital, planul de reorganizare prevede inclusiv relocarea unității de producție de pe platforma situată în Tg. Mureș, Str. Voinicenilor nr. 35 pe amplasamentul din loc. Acatări, jud. Mureș, prin construirea unei noi hale de producție pe lângă cea existența, urmată de refinanțarea acesteia după finalizare.

Ulterior votului exprimat de către Adunarea Creditorilor în dată de 18.12.2020, în termen de 15 zile acesta va fi supus confirmării din partea judecătorului, etapă ulterioară fiind executarea propriu-zisă a acestuia în următorii trei ani, conform prevederilor legale în vigoare.

Nu în ultimul rând, precizăm faptul că analizele de piață citate, de altfel, în cuprinsul planului de reorganizare, elaborate de societăți britanice de cercetare cum sunt Argus Media (ce a preluat Integer Research), respectiv Plimsoll Publishing, arată perspective pozitive pentru industria de profil și pentru piețele pe care Romcab S.A. acționează.

În plus, urmare a executării planului de reorganizare, poziția gradului de îndatorare a companiei va fi extrem de favorabilă.

În concluzie, la acest moment Romcab S.A. așteaptă cu mare încredere două evenimente importante în perioada imediat următoare:

–       Votul pozitiv al tuturor creditorilor pentru Planul de reorganizare al societății Romcab S.A., înregistrat sub nr. 13834/20.11.2020, conceput, redactat, asumat și propus de către administratorul special al debitoarei, Zoltan Prosszer, eveniment programat pentru dată de 18 Decembrie 2020, ora 10:00, conform prevederilor art. 137 – 138 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

–       Hotărârea judecătorului sindic de confirmare a Planului de reorganizare al societății Romcab S.A., înregistrat sub nr. 13834/20.11.2020, conceput, redactat, asumat și propus de către administratorul special al debitoarei, Zoltan Prosszer, în termen de 15 zile de la dată depunerii procesului verbal de aprobare a planului, conform prevederilor art. 139 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență”.

BVBStiri BVB

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (18/10/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 11-15 octombrie 2021

EB TURBO SHORT 0.10/67.50/65.10 (EBWTITS22) (18/10/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 18 si 19 Octombrie 2021

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (18/10/2021)

Incheiere act aditional la contractul cu Arobs Transilvania Software SA

EB TURBO SHORT 0.10/67.50/65.10 (EBWTITS22) (18/10/2021)

Suspendare tranzactionare - 09:45 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera