Update articol:
În primele nouă luni din 2018

 Profit net de 1,23 miliarde de euro, pentru Erste Group, în urcare cu 24,4%

www.erstegroup.com www.erstegroup.com
Contextul operaţional se anunţă favorabil expansiunii creditării, estimează Erste

Erste Group a raportat astăzi că rezultatul net atribuibil proprietarilor societăţii mamă a crescut la 1.228,3 milioane euro, în primele nouă luni ale anului, fiind cu 24,4% peste nivelul din perioada similară a anului trecut. Rezultatul a venit pe fondul unor creșteri de venituri.

Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG, a declarat: „Suntem mulţumiţi că performanţa operaţională solidă şi profitul net din primele nouă luni ale acestui an au fost determinate de o serie de evoluţii sănătoase: toate pieţele în care activăm se bucură de o creştere economică robustă; am înregistrat rezultate foarte bune în activitatea de creditare a companiilor şi a persoanelor fizice, dar şi în atragerea de depozite, majorându-ne portofoliul total de credite (+ 6,3% de la începutul anului) şi volumul de depozite (+ 5,9% de la începutul anului). În plus, ne-am intensificat oferta de servicii digitale şi am îmbunătăţit experienţa clienţilor cu ajutorul lui George, platforma noastră digitală paneuropeană utilizată de peste 3 milioane de clienţi din 4 pieţe. Ţările din regiunea ECE se bucură în prezent de un context economic foarte bun, astfel că rata creditelor neperformante a continuat să scadă la 3,5%. Gradul de acoperire a creditelor neperformante rămâne ridicat, la 70,7%. Pe de altă parte, costurile de risc sunt incredibil de mici și ar trebui să le tratăm ca un dar de care nu ne vom putea bucura însă pentru totdeauna. Aceasta face cu atât mai importantă îmbunătăţirea rezultatului operaţional, determinată de o creştere susţinută a veniturilor principale – veniturile nete din dobânzi şi cele din taxe şi comisioane au crescut cu 4,4% şi respectiv 5,1%. La fel de important pentru viitorul nostru este nivelul ridicat al capitalizării: luând în considerare profitul net pentru trimestrul al treilea şi impactul pozitiv de aproximativ 30 de puncte de bază care rezultă din aprobarea unui nou model de risc operaţional, indicele capitalului comun de rang 1 (Basel 3 implementat integral) este de 13,2%. Bazându-ne pe acest set solid de rezultate, ne îmbunătăţim perspectivele pentru întregul an 2018 şi vizăm o rată a capitalului tangibil de peste 12%”.

Potrivit comunicatului băncii, venitul net din dobânzi a crescut, în perioada analizată, – în principal în Republica Cehă şi în România – la 3.372,0 mil. EUR (+4,4%; 3.229,3 mil. EUR). Venitul net din taxe şi comisioane s-a majorat la 1.430,7 mil. EUR (+5,1%; 1.361,9 mil. EUR), în principal susţinut de venituri semnificativ mai mari din comisioanele de brokeraj – aferente în principal produselor de asigurări – dar şi din serviciile de plată, administrarea de active şi creditare. În timp ce venitul net din tranzacţionare a scăzut la -50,4 mil. EUR (139,3 mil. EUR), poziţia „câştiguri/pierderi din active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere” s-a îmbunătăţit la 165,8 mil. EUR (12,1 mil. EUR).

Venitul operaţional a crescut la 5.096,2 mil. EUR (+3,2%; 4.936,9 mil. EUR).

Creşterea cheltuielilor administrative generale până la 3.102,3 mil. EUR (+2,9%; 3.013,6 mil. EUR) s-a datorat în principal unor cheltuieli de personal mai mari, în valoare de 1.830,5 mil. EUR (+4,8%; 1.747,2 mil. EUR). Deprecierea şi amortizarea au avansat uşor (+2,7%). Cheltuielile administrative au rămas aproape neschimbate (-0,4%). Indicatorul „alte cheltuieli administrative” a inclus aproape toate contribuţiile pentru schemele de garantare a depozitelor estimate pentru 2018, în valoare de 84,2 mil. EUR (74,7 mil. EUR).

Per total, profitul operaţional a crescut la 1.993,9 mil. EUR (+3,7%; 1.923,4 mil. EUR).

Raportul cost/venit s-a îmbunătăţit uşor la 60,9% (61,0%). Rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la 102,2 mil. EUR, sau, ajustat pentru alocarea netă a provizioanelor pentru angajamente şi garanţii acordate, la -9 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienţi (alocări nete de 71,5 mil. EUR, respectiv 7 puncte de bază), datorită eliberării nete de provizioane pe fondul calității mai bune a activelor. Aceasta s-a datorat îmbunătăţirii semnificative a alocărilor nete către provizioanele de risc pentru activitatea de creditare pe aproape toate segmentele, în special în Croaţia şi Austria. Rata creditelor neperformante pe baza împrumuturilor brute către clienţi s-a îmbunătăţit din nou la 3,5% (4,0%), iar rata de acoperire a creditelor neperformante a crescut la 70,7% (68,8%).

Poziţia „alte rezultate operaţionale” s-a situat la -237,0 mil. EUR (-296,6 mil. EUR), incluzând cheltuielile cu contribuţiile anuale la fondurile de rezoluţie, în valoare de 70,4 mil. EUR (65,6 mil. EUR). Taxele pe operaţiunile bancare şi financiare au crescut la 88,1 mil. EUR (82,1 mil. EUR), incluzând aici taxele bancare din Ungaria în valoare de 13,8 mil. EUR (12,6 mil. EUR) raportate anticipat pentru întreg anul 2018. Alte taxe au scăzut la 6,4 mil. EUR (31,3 mil. EUR). În perioada comparativă, poziţia „alte rezultate operaţionale” a inclus provizioane de 45,0 mil. EUR pentru pierderile din credite acordate consumatorilor ca urmare a deciziilor curţii supreme referitoare la ratele negative ale dobânzii de referinţă din Austria. Taxa pe participaţiile minoritare a crescut la 285,8 mil. EUR (+4,8%; 272,6 mil. EUR).

Capitalul total excluzând elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 17,4 mld. EUR (17,3 mld. EUR).

Trecerea la noul standard de raportare financiară IFRS 9 începând cu 1 ianuarie 2018 a dus la o scădere de 0,7 mld. EUR a capitalului total. După aplicarea deducerilor şi filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parţial) s-a situat la 14,7 mld. EUR (14,7 mld. EUR). Fondurile proprii totale (Basel 3 implementat parţial) s-au situat la 20,1 mld. EUR (20,3 mld. EUR). Profitul preliminar aferent primului semestru este inclus în cifrele de mai sus, însă profitul aferent trimestrului al treilea nu este inclus. Datorită eliberărilor nete de provizioane în trimestrul al treilea, nu au fost deduse costuri de risc. Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piaţă şi operaţionale, Basel 3 implementat parţial) au crescut la 117,0 mld. EUR (110,0 mld. EUR). Capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parţial) s-a situat la 12,5% (13,4%), iar indicele de capital total (Basel 3 implementat parţial) la 17,2% (18,5%). Activele totale au crescut la 234,8 mld. EUR (+6,4%; 220,7 mld. EUR). Numerarul şi echivalentele de numerar au scăzut la 15,2 mld. EUR (21,8 mld. EUR), în timp ce creditele şi avansurile către instituţiile de credit s-au majorat la 20,0 mld. EUR (9,1 mld. EUR). Portofoliul net de credite şi avansuri către clienţi a crescut la 148,3 mld. EUR (+6,3%; 139,5 mld. EUR). În privinţa pasivelor, depozitele de la bănci s-au majorat la 19,1 mld. EUR (16,3 mld. EUR), iar depozitele de la clienţi au continuat să crească – mai ales în Austria, Republica Cehă şi Slovacia – şi au ajuns la 159,8 mld. EUR (+5,9%; 151,0 mld. EUR). Rata credite/depozite s-a situat la 92,8% (92,4%).

PERSPECTIVE

Erste preconiezează: “Contextul operaţional se anunţă favorabil expansiunii creditării. Estimările privind creşterea reală a PIB în 2018 se situează între circa 3% şi 4% pentru toate pieţele principale din Europa Centrală şi de Est, inclusiv Austria. Aceasta ar urma să fie susţinută în principal de cererea internă solidă, în timp ce majorarea salariilor şi scăderea ratei şomajului ar trebui să sprijine activitatea economică din ECE. Este de aşteptat ca disciplina fiscală să se menţină la nivelul întregii regiuni. Perspective de business. Erste Group are ca obiectiv în 2018 o rată a capitalului tangibil (ROTE) de peste 12% (pe baza capitalului tangibil mediu în 2018). Ipotezele de bază sunt: venituri în creştere (presupunând o creştere de peste 5% a portofoliului net de credite şi creşteri ale dobânzilor în Republica Cehă şi România); cheltuieli în stagnare şi costuri de risc la minime istorice. Riscuri privind perspectivele. Impactul privind evoluţia ratelor de dobândă alta decât cea estimată; riscurile politice sau măsurile de reglementare împotriva băncilor; riscurile geopolitice şi cele economice globale“.

 

 

BVB | Știri BVB

ROMCAB SA (MCAB) (29/11/2023)

Suspendare provizorie sentinta faliment actionar majoritar

SAFETECH INNOVATIONS (SAFE) (29/11/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGEA 21/22.12.2023

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (29/11/2023)

Electrica a atras o noua finantare de 17,4 mil. euro prin Fondul de Modernizare

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (29/11/2023)

Depunere Oferta publica de cumparare actiuni EVER