Update articol:

Profit net de 5,8 milioane de lei în primele 9 luni ale anului 2019 pentru Patria Bank

Patria Bank a înregistrat în trimestrul trei un profit operațional de 12 mil lei și profit net de 3 mil lei, iar primele 9 luni din 2019 au generat un rezultat operațional pozitiv de 18,8 mil lei și profit net de 5,8 mil lei, într-o dinamică pozitivă față de perioada similară din 2018 (când s-a înregistrat o pierdere de 3,5 mil lei și o pierdere nete de 19,8 mil lei), potrivit unui comunicat al băncii.

Dinamica pozitivă a veniturilor bancare a fost bazată în principal pe creșterea veniturilor din dobânzi susținută de creșterea activității de creditare în special pe segmentul de clienți persoane juridice și pe o diversificare a structurii veniturilor din comisioane.

Astfel, față de aceeași perioada a anului 2018, în primele 9 luni din 2019 venitul net bancar a înregistrat o evoluție pozitivă cu 11% (creșterea veniturilor nete din dobânzi cu 16,5% și a veniturilor nete din comisioane cu 17,5%) pe fondul continuării acțiunilor menite să consolideze o structura bilanțieră optimă (îmbunătățirea indicatorului „credite brute/depozite” – de la 57% la 31 decembrie 2018 la 65% la 30 septembrie 2019 și o creșterea ponderii creditelor nete în total active – de la 45% la 31 decembrie 2018 la 51% la 30 septembrie 2019).

De asemenea, baza de costuri operaționale a înregistrat o scădere cu 11,6% (dacă se exclude impactul din creșterea contribuției la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare de 3,9 mil lei).

În plus, eforturile de consolidare a modelului de afaceri pe segmentele target, concretizate în obținerea de rezultate operaționale lunare net pozitive pe baza elementelor recurente (un element cheie pentru consolidarea profitabilității), creează premise bune de creștere pentru perioada următoare.

Programul de optimizare a rețelei de sucursale bancare și a structurii organizatorice prevăzut pentru anul 2019 și desfășurat în prima jumătatea anului 2019 (cu obiectivul de optimizare a bazei de costuri în directă corelație cu asigurarea unui model de afaceri viabil și a unei structuri interne corespunzătoare acestuia) începe să producă efecte, baza de costuri operaționale din trimestrul 3 fiind cu 13% mai mică decât cea din trimestrul 2.

În luna septembrie 2019 Banca a desfășurat o operațiune de consolidare a bazei de capital (sub formă unor instrumente de Fonduri Proprii de Nivel 2) prin lansarea și încheierea(înainte de termenul maxim prevăzut) a unei emisiuni de obligațiuni negarantate, neconvertibile și subordonate în valoare de 5 milioane EUR. În prezent sunt în desfășurare formalitățile pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor pe piață reglementată administrată de Bursă de Valori București.

Luna septembrie 2019 a marcat lansarea noii platforme de internet și mobile banking. 

Pentru perioada următoare, Banca are în vedere continuarea strategiei de eficientizare a proceselor și de optimizare a costurilor operaționale prin implementarea mai multor proiecte strategice: implementarea unei noi funcționalități la nivelul platformei Internet Banking și Mobile Banking dedicată atât clienților persoane fizice cât și persoane juridice, digitalizarea anumitor fluxuri și operațiuni atât cu impact la nivelul interacțiunii clienților cu Banca, cât și la nivelul proceselor interne.

BVB | Știri BVB

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) (06/12/2021)

Structura actionariat la data de 30.11.2021

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (06/12/2021)

Decizia Consiliului de Administratie cu privire la majorarea capitalului social

ELECTROARGES SA (ELGS) (06/12/2021)

Notificari Alfred Karcher SE & Co. KG

TERAPLAST SA (TRP) (06/12/2021)

Decizia CA privind demararea programului de rascumparare actiuni proprii

CEMACON SA (CEON) (06/12/2021)

Schimbare in Managementul societatii