Update articol:

 Profit net preliminat la Romgaz pentru anul 2020: 1,25 miliarde lei (2019: profit net 1,09 miliarde lei), în creștere cu 15,14%

  • În anul 2020, în  urma unei inspecții economico-financiare, s-a concluzionat că Romgaz nu a calculat corect nivelul dividendelor acordate și trebuie să plătească dividende suplimentare în valoare de 34.852 mii lei, din care dividendele cuvenite acționarului majoritar sunt în valoare de 24.284 mii lei, suma la care se adaugă penalități de întârziere de 938 mii lei; Societatea nu a fost de acord cu concluziile raportului de inspecție, în prezent fiind în curs o acțiune în justiție.

  • Grupul estimează că în 2020 a vândut cu 10,1% mai puține gaze naturale şi a produs cu 58,9% mai multă energie electrică.

 

În anul 2020, Romgaz estimează o cifra de afaceri consolidată în valoare de 4,1 miliarde lei, comparativ cu 5,1 miliarde lei realizată în anul 2019, potrivit informaţiilor transmise BVB.

Diminuarea cifrei de afaceri provine din diminuarea cu 24,48% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale, atât a celor din producția Romgaz, cât și a celor achiziționate în vederea revânzării și din asocieri. În schimb, veniturile consolidate din servicii de înmagazinare au crescut cu 13,32% iar cele din vânzarea de energie electrică cu 29,9%.

Potrivit Romgaz, performanțele preliminare ale Grupului Romgaz în anul încheiat la 31 decembrie 2020 au fost influențate de factorii de mai jos:

*  Producția de gaze naturale estimată pentru anul 2020 a fost de 4.519,7 mil.mc, cu 757,2 mil.mc mai mică decât producția realizată în anul anterior (-14,35%) că urmare a situației speciale generate de pandemia COVID-19 în economia românească; în trimestrul al patrulea (T4) al anului curent se observă o revenire puternică a producției față de T3 (creștere estimată de 38,84%), afirmație confirmată și de nivelul similar al producției cu cel din T4 al anului precedent (scădere estimată de doar 0,41%). Față de producția bugetată, producția realizată a fost mai mare cu 4,7%.

*  Cifra de afaceri preliminată pentru anul 2020: 4,07 miliarde lei (2019: 5,08 miliarde lei), în scădere cu 19,79% (din punct de vedere cantitativ, cantitatea vândută de gaze naturale este cu 10,1% mai mică). Pentru T4 2020 se estimează o creștere cu 59,5% a cifrei de afaceri comparativ cu T3 mai ales că urmare a unei cantități de gaze naturale vândute mai mari cu 86,4%. La nivel de Grup, în activitatea de înmagazinare se observă o creștere cu 13,32% a cifrei de afaceri susținută de creșterea cu 92,6% a serviciilor de extracție (+20,7 milioane lei) și cu 6,2% (+16,4 milioane lei) a serviciilor de rezervare de capacitate. Cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică a crescut cu 29,9% față de anul anterior (+43,6 milioane lei) la o producție mai mare cu 58,9%.

*   Profit net preliminat pentru anul 2020: 1,25 miliarde lei (2019: profit net 1,09 miliarde lei), în creștere cu 15,14%.

*  În T4 a înregistrat un Profit Net estimat de 312,70 milioane lei, în creștere cu 121,6% față de T3 2020.

*  Diminuarea cu 146,0 milioane lei (42,59%) a cheltuielilor cu redevență petrolieră (195,9 milioane lei în 2020, față de 342,9 milioane lei în 2019), că urmare a diminuării prețului de referință utilizat în calculul acesteia;

*  Diminuarea cu 302,0 milioane lei (42,12%) a impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute că urmare a dereglementarii prețurilor din sectorul gazelor naturale, că urmare a diminuării prețului de vânzare al gazelor în medie cu 16% și a unei cantități vândute mai mici cu 10,1%;

*Având în vedere condițiile actuale de piață, Grupul a considerat că există indicii de depreciere a activelor utilizate în producția de gaze naturale. Drept urmare, a fost realizat un test de depreciere a acestor active care nu a dus la înregistrarea de deprecieri suplimentare. În anul 2020 Grupul a înregistrat doar deprecieri pentru active specifice, că urmare a abandonării unor sonde care nu au identificat resurse de gaze. Astfel, cheltuielile cu amortizarea și deprecierea netă au scăzut cu 880,9 milioane lei (-64,86%) față de anul precedent.

*  În anul 2020 Grupul nu a înregistrat evenimente deosebite în ceea ce privește încasarea creanțelor curente, astfel încât în perioada analizată a înregistrat un câștig net din ajustările cu deprecierea creanțelor de 17,6 milioane lei, față de o pierdere netă de 81,2 milioane lei în anul trecut.

*  În anul 2020 Societatea a făcut obiectul unei inspecții economico-financiare privind modul de stabilire a dividendelor conform art. 43 din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 114/2018. Concluzia acestei inspecții a fost că Societatea nu a calculat corect nivelul dividendelor acordate și trebuie să plătească dividende suplimentare în valoare de 34.852 mii lei, din care dividendele cuvenite acționarului majoritar sunt în valoare de 24.284 mii lei, suma la care se adaugă penalități de întârziere de 938 mii lei. Societatea nu a fost de acord cu concluziile raportului de inspecție, în prezent fiind în curs o acțiune în justiție. Contravaloarea dividendelor considerate că fiind cuvenite acționarului majoritar și penalitățile aferente au fost compensate din oficiu de ANAF cu alte creanțe ale Societății față de ANAF, în fapt Societatea solicitând compensarea creanțelor cu alte datorii fiscale neajunse la scadență. Având în vedere această compensare, rezultatul consolidat include o cheltuiala de 24.284 mii lei, întrucât nu există o hotărâre a acționarilor pentru acordarea de dividende suplimentare celor aprobate anterior. În ceea ce privește penalitățile de 938 mii lei, Societatea a obținut anularea acestora potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020.

*  Marjele realizate ale profitului net consolidat (30,79%) și EBIT consolidat (34,00%) sunt în creștere puternică față nivelurile înregistrate în anul 2019 (21,45% și, respectiv, 24,35%), și arată o profitabilitate ridicată a Grupului, chiar dacă cifra de afaceri a înregistrat o scădere. Rata EBITDA consolidat (45,71%) este în scădere față de anul precedent, însă se menține la un nivel ridicat.

Tarifele de înmagazinare în perioadele analizate au fost:

–          Ciclul de înmagazinare 1 aprilie 2019 – 31 martie 2020:

o    Tarif rezervare capacitate: 9,98 lei/MWh/ciclu anual;

o    Tarif injecție: 1,90 lei/MWh;

o    Tarif extracție: 1,61 lei/MWh.

–          Ciclul de înmagazinare 1 aprilie 2020 – 31 martie 2021:

o    Tarif rezervare capacitate: 7,58 lei/MWh/ciclu anual (scădere cu 24,05%);

o    Tarif injecție: 3,67 lei/MWh (creștere cu 93,16%);

o    Tarif extracție: 2,03 lei/MWh (creștere cu 26,09%).

Veniturile consolidate din înmagazinare includ veniturile din servicii facturate de Romgaz; veniturile neconsolidate din înmagazinare au scăzut cu 3,87% față de anul 2019.

Din punctul de vedere al volumelor, față de anul 2019, Grupul estimează că în 2020:

–          a vândut cu 10,1% mai puține gaze naturale;

–          a prestat servicii de extracție gaze din depozite cu 42,8% mai mari, servicii de injecție gaze în depozite cu 57,4% mai mici; 

–          a produs cu 58,9% mai multă energie electrică.

 Costul mărfurilor vândute

În anul 2020, costul mărfurilor vândute a scăzut cu 82,73% față de anul anterior, în principal că urmare a faptului că nu s-au mai achiziționat gaze din import în vederea revânzării în cursul anului 2020.

   Alte câștiguri sau pierderi

Cea mai mare parte a altor câștiguri sau pierderi este reprezentată de pierderea netă din casarea activelor imobilizate (65,7 milioane lei) reprezentând în principal sonde abandonate că urmare a faptului că nu au fost identificate resurse de gaze în urmă forajului; efectul acestor pierderi este anulat de reluarea la venituri a ajustărilor de depreciere înregistrate anterior de Grup pentru aceste active.

Pierderi/câștiguri nete din deprecierea creanțelor comerciale

Grupul calculează deprecierea creanțelor comerciale în funcție de riscul de neincasare a acestora. În anul 2020, Grupul a înregistrat un câștig net din deprecierea creanțelor de 17,6 milioane lei. Că urmare a încasării creanțelor curente de la unul dintre clienții aflați în insolvență, a fost redus riscul de neincasare avut în vedere la finalul anului 2019, ceea ce a dus la diminuarea ajustării de depreciere înregistrate pentru acest client.

Variația stocurilor

În cursul anului 2020 cantitatea de gaze extrasă din depozite a fost mai mare decât cantitatea injectată în depozite, generând astfel o variație a stocurilor nefavorabilă (pierdere), spre deosebire de anul 2019 când cantitatea injectată a fost mai mare decât cea extrasă ceea ce a generat o variație a stocurilor favorabilă (câștig). Cantitatea de gaze injectată de Societate în depozite în 2020 față de 2019 a scăzut cu 57,1%, în timp ce cantitatea extrasă a crescut cu 42,7%.

Materii prime și consumabile

Diminuarea cheltuielii cu materiile prime și consumabile se datorează în principal unui consum tehnologic mai mic cu 19,3% din punct de vedere cantitativ (-40,1% că valoare) și a diminuării cheltuielilor cu combustibilul cu 31,5% în cursul anului 2020 față de anul 2019.

Amortizare și depreciere netă

Cheltuielile cu amortizarea și deprecierea au scăzut cu 64,86% că urmare a reducerii cheltuielilor cu amortizarea cu 13,9% și a pierderilor nete din deprecierea activelor imobilizate cu 96,54%.

Având în vedere condițiile actuale de piață, Grupul a considerat că există indicii de depreciere a activelor utilizate în producția de gaze naturale. Drept urmare, a fost realizat un test de depreciere a acestor active care nu a dus la înregistrarea de deprecieri suplimentare. În anul 2020 Grupul a înregistrat doar deprecieri pentru active specifice, că urmare a abandonării unor sonde care nu au identificat resurse de gaze.

Cheltuieli de explorare

Cheltuielile de explorare înregistrate în anul 2020 în valoare de 155,57 milioane lei sunt în creștere cu 533,37% față de anul trecut.

Cheltuielile cu explorarea (prospecțiuni seismice) au crescut cu 23,4 milioane lei.

Cheltuielile de explorare includ și costul sondelor de explorare casate. În anul 2020 costul acestor investiții casate a fost de 130,7 milioane lei, comparativ cu 23,1 milioane lei în anul 2019. Aceste costuri sunt anulate în cea mai mare parte de veniturile nete din ajustările pentru depreciere.

 Alte cheltuieli

Alte cheltuieli au înregistrat o scădere cu 25,79% în anul 2020 față de anul 2019. Diminuarea de 400,21 milioane lei se datorează în principal scăderii cheltuielilor cu impozitul pe veniturile suplimentare și a cheltuielilor cu redevență.

Alte cheltuieli includ cheltuieli nete cu provizioanele de 84,0 milioane lei în anul 2020, față de un venit net de 57,2 milioane lei în anul 2019. Cele mai semnificative cheltuieli cu provizioanele se referă la:

–          consumul de certificate CO2 din cursul anului care urmează a fi achiziționate în anul 2021 (cheltuiala netă de 57,8 milioane lei, influențată de reluarea la venituri în anul 2020 a provizionului constituit în acest scop la finalul anului 2019);

–           creșterea provizionului de dezafectare a sondelor (cheltuiala netă de 24,3 milioane lei) că urmare a diminuării ratei de actualizare utilizate în calculul acestui provizion (de la 4,41% în 2019, la 2,97% în 2020); această rată se bazează pe rată de dobânda la titlurile de stat pe 10 ani.

 Alte venituri

Alte venituri au scăzut cu 22,52% în anul încheiat la 31 decembrie 2020 față de aceeași perioada a anului 2019 datorită scăderii veniturilor din penalități înregistrate pentru sume neîncasate conform termenelor contractuale sau din nerespectarea de către furnizori a termenelor de prestare.

ACTIVE IMOBILIZATE

Totalul activelor imobilizate a crescut cu 2,07% la sfârșitul anului 2020 față de sfârșitul anului 2019, cu 120,58 milioane lei, de la 5.822,04 milioane lei la 31 decembrie 2019 la 5.942,61 milioane lei la 31 decembrie 2020.

În 2020, Grupul a realizat investiții în valoare de 637,25 milioane lei, reprezentând 71,19% din nivelul bugetat.

Din creșterea netă a imobilizarilor corporale de 69,95 milioane lei, 136,04 milioane lei provine din creșterea provizionului de dezafectare a sondelor la finalul duratei de viață. Așa cum am menționat mai sus, majorarea provizionului de dezafectare este cauzată de scăderea ratei dobânzii la titlurile de stat pe 10 ani, această rată fiind utilizată că rată de actualizare în calculul provizionului.

Investițiile în asociați sunt contabilizate în situațiile financiare consolidate prin metodă punerii în echivalentă care presupune că investiția este inițial recunoscută la cost și ajustată ulterior în funcție de modificările postachizitie în cota-parte a Grupului din activele nete ale asociatului în care s-a investit. Profitul sau pierderea Grupului include cota să din profitul sau pierderea asociatului.

Creanțe privind impozitul pe profit amânat

Impozitul pe profit amânat are la baza diferențele temporare între valoarea contabila și valoarea fiscală a elementelor bilanțiere. Aceste diferențe temporare pot fi impozabile, ceea ce înseamnă că vor avea că rezultat valori impozabile la determinarea rezultatului impozabil al perioadelor viitoare, sau deductibile, ce vor avea că rezultat valori care sunt deductibile la determinarea rezultatului impozabil al perioadelor viitoare.

Majorarea creanței este generată în special de creșterea provizionului de dezafectare (creșterea creanței datorată acestui provizion este de 28,28 milioane lei) și de intrarea în faliment a unuia dintre clienții Grupului (creșterea creanței datorată acestui eveniment – 36,2 milioane lei).

ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante au crescut cu 887,4 milioane lei la dată de 31 decembrie 2020, datorită majorării numerarului, echivalentelor de numerar și altor active financiare cu 973,3 milioane lei; această creștere se datorează unui volum mai mic al investițiilor față de anul precedent, reducerii cheltuielilor în anul curent și unui nivel mai mic al dividendelor plătite acționarilor.

Stocuri

Stocurile au scăzut la sfârșitul anului 2020 față de 31 decembrie 2019 cu 21,37% că urmare a scăderii stocului de gaze în depozite (au fost extrase din depozit 367,8 milioane mc de gaze, în timp ce au fost injectate doar 225,9 milioane mc de gaze).

Creanțe comerciale și alte creanțe

Creanțele comerciale au scăzut în anul 2020 față de 31 decembrie 2019 cu 7,10% că urmare a unor prețuri mai mici practicate la finalul anului 2020 față de finalul anului 2019.

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au înregistrat la sfârșitul anului 2020 o creștere de 58,92% față de 31 decembrie 2019, în principal datorită creșterii provizionului de dezafectare a sondelor de exploatare cu 45,99% (176,7 milioane lei, din care 4,2 milioane lei reprezintă porțiunea pe termen scurt) și încasării unei tranșe de 115,0 milioane lei din fondurile alocate noii centrale de la Iernut prin Planul Național de Investiții (PNI) – sumele primite din PNI reprezintă subvenții pentru investiții, urmând a fi transferate la venituri pe măsură amortizării centralei.

DATORII PE TERMEN SCURT

Datoriile pe termen scurt au crescut cu 87,08 milioane lei, de la 568,32 milioane lei, cât se înregistrau la 31 decembrie 2019, la 655,40 milioane lei la sfârșitul anului 2020.

Datorii comerciale și alte datorii

Datoriile comerciale s-au diminuat față de 31 decembrie 2019 cu 18,90% datorită reducerii datoriilor față de furnizorii de investiții (-25,6 milioane lei) că urmare a unui nivel mai redus al investițiilor realizate în anul 2020.

 Datorii privind contractele cu clienții

Aceste datorii reprezintă avansurile încasate de la clienți la 31 decembrie 2020 pentru livrări ce urmează a avea loc în anul 2021.

 Alte datorii

Alte datorii au înregistrat o scădere nesemnificativă față de 31 decembrie 2019, de 0,17%. Cea mai mare parte a acestor datorii este reprezentată de datorii către bugetul statului ce au termen de plata în luna ianuarie 2021 conform legislației în vigoare și datorii către salariați.

 Provizioane

La 31 decembrie 2020, provizioanele pe termen scurt au înregistrat o creștere de 81,01% față de 31 decembrie 2019. Această creștere s-a datorat în principal provizionului constituit pentru plata certificatelor de emisii gaze cu efect de seră (81,2 milioane lei la 31 decembrie 2020, echivalentul a 525.067 certificate, față de 23,4 milioane lei la 31 decembrie 2019, echivalentul a 181.277 certificate).

 CAPITALURI ȘI REZERVE

Capitalurile proprii ale Grupului au crescut cu 8,8%.

BVBStiri BVB

UCM RESITA S.A. (UCM) (16/04/2021)

Completare Convocare AGAO 28 (29).04.2021 versiune limba engleza

Patria Bank Obligatiuni 2028 EUR (PBK28E) (16/04/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014