Update articol:

Profitul brut realizat de Transgaz în trimestrul I 2021 este mai mic cu 19%; Cheltuielile pentru investiții realizate la 31 martie 2021 au fost de 166 milioane de lei

Profitul brut realizat de Transgaz în trimestrul I 2021 este mai mic cu 19%, respectiv cu 45.556 mii lei, de la 242 milioane de lei, la 196 milioane de lei, potrivit datelor transmise BVB.

Cheltuielile pentru investiții realizate la 31 martie 2021 au fost de 166.566 mii lei.
În perioada analizată au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 9.751 mii lei.
În trimestrul I 2021 s-au rambursat rate la creditele angajate de societate pentru finanțarea lucrărilor de investiții în valoare de 21.351 mii lei.

În trimestrul I 2021, veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 scad cu 11% față de realizările din trimestrul I 2020, înregistrându-se o diminuare de 57.013 mii lei.

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc în trimestrul I 2021 cu 1% față de trimestrul I 2020, nivelul acestora fiind cu 3.669 mii lei mai mare.

Comparativ cu realizările din trimestrul I 2020, profitul brut realizat în trimestrul I 2021 este mai mic cu 19%, respectiv cu 45.556 mii lei.

Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:

 veniturile obținute din componenta volumetrică mai mari cu 3.159 mii lei datorită:

  • cantității de gaze transportate mai mare față de anul 2020 cu 3.678.472MWh/264.465 mii mc (▲8%), cu o influență pozitivă de 6.169 mii lei, detaliată pe categorii de consumatori astfel:

  • tarifului de transport volumetric mai mic cu 0,05 lei/MWh, cu o influență negativă de 2.394 mii lei;

Scăderea tarifelor volumetrice în trimestrul I 2021 față de trimestrul I 2020 se datorează în principal:

– prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr.10/2017, de modificare a Ordinului președintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune creșterea cu 5% anual a proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, până la nivelul de 85% și respectiv scăderea proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului volumetric. În anul gazier 2019-2020 componenta variabilă a venitului total care stă la baza tarifelor volumetrice reprezenta 25% din venitul total în timp ce în anul gazier 2020-2021 a scăzut la 20% din venitul total;

– la fundamentarea tarifelor pentru anii gazieri 2019-2020 și 2020-2021 impozitul pe monopol nu a fost recunoscut de către ANRE în categoria costurilor preluate direct și implicit în venitul reglementat.

 veniturile obținute din rezervarea de capacitate mai mici cu 55.976 mii lei datorită:

– veniturilor din prima de licitație mai mici cu 60.686 mii lei, ca urmare a licitațiilor de rezervare de capacitate desfășurate conform CAM-NC pe punctele de
interconectare. Veniturile din prima de licitație înregistrate în trimestrul I 2020 au fost de 61.048 mii lei, iar în trimestrul I 2021 de 363 mii lei;
– capacității rezervate mai mică cu 9.948.243 MWh, cu influență negativă de 29.488 mii lei;
– tarifului de rezervare a capacității mai mare cu 0,19 lei/MWh, cu influență pozitivă de 21.882 mii lei;
– venituri din depășire de capacitate mai mari cu 12.315 mii lei. Valoarea veniturilor din depășiri de capacitate înregistrată în trimestrul I 2020 este de 12.680 mii lei iar valoarea înregistrată în trimestrul I 2021 este de 24.995 mii lei;

 veniturile din transportul internațional al gazelor naturale și asimilate mai mici cu 19.205 mii lei. Conform Acordului de încetare a Contractului istoric dintre SNTGN Transgaz SA și GPE, plata sumelor rămase de achitat se face eșalonat pe o perioadă de maxim trei ani iar veniturile încasate din transport sunt reglementate conform Ordin ANRE 41/2019 și respectiv Ordin ANRE 34/2014 în funcție de punctele în care se rezervă capacitate, diferența lunară fiind clasificată la venituri asimilate;

 alte venituri din exploatare mai mari cu 15.010 mii lei, în principal pe seama înregistrării la venituri a fondurilor nerambursabile încasate pentru finanțarea proiectelor majore de investiții ca urmare a finalizării și punerii in funcțiune a acestora.
Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o creștere de 9.737 mii lei pe seama următorilor factori:
 preț de tranzacționare mai mare cu 27,68 lei/MWh, cu o influență pozitivă de 21.149 mii lei;
 cantitate mai mică cu 164.163 MWh cu influență negativă de 11.411 mii lei;
Veniturile din activitatea de construcții mai mici cu 181.353 mii lei, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții.

Veniturile financiare cu o influență pozitivă de 16.754 mii lei în principal pe seama înregistrării actualizării valorii activelor reglementate cu rata inflației pentru trimestrul I 2021 (14.266 mii lei).

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 1% față de trimestrul I 2020, nivelul acestora fiind cu 3.669 mii lei mai mare.
Societatea a înregistrat economii de 52.188 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:
 cheltuieli cu redevența pentru concesionarea SNT: 48.654 mii lei; Transgaz datorează redevență de 0,4% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni de transport și tranzit al gazelor naturale prin sistemele naționale de transport, aflate în proprietatea publică a statului, ulterior intrării în vigoare a Legii 244/09.11.2020; anterior cota era de 10%;
 cheltuieli cu taxa privind licența de transport gaze naturale: 2.258 mii lei;
 cheltuieli cu provizionul pentru riscuri și cheltuieli: 1.276 mii lei;

S-au înregistrat depășiri de 55.857 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli:
 consum de gaze naturale pe sistemul de transport 2.264 mii lei, din cauza a doi factori:

– cantitatea de gaze naturale destinată consumului de gaze în SNT mai mare față de trimestrul I 2020 cu 21.777 MWh, cu o influență negativă de 2.347 mii lei;
– prețul mediu de achiziție realizat mai mic față de cel realizat în trimestrul I 2020 cu 0,32 lei/MWh cu o influență negativă de 83 mii lei;

 cheltuieli cu personalul: 4.893 mii lei;
 cheltuieli cu amortizarea: 17.685 mii lei pe seama finalizării și punerii in funcțiune a proiectelor majore de investiții;
 cheltuieli cu întreținere și transport: 948 mii lei;
 cheltuieli cu materiale auxiliare: 4.845 mii lei;
 cheltuieli cu impozitul pe monopol și alte impozite şi taxe: 1.690 mii lei;
 alte cheltuieli de exploatare: 23.532 mii lei, în principal pe seama creșterii ajustărilor cu deprecierea activelor curente cu 22.716 mii lei. În trimestrul I 2021 au fost efectuate ajustări suplimentare pentru creanțele restante înregistrate în principal de Electrocentrale Constanta (16.864 mii lei) și Grupul AIK (8.379 mii lei) și s-a diminuat ajustarea la Electrocentrale Galați cu 6.527 mii lei ca urmare a încasării de creanțe restante.
Cheltuielile financiare au înregistrat o creștere de 1.627 mii lei în principal pe seama
cheltuielilor cu dobânda necapitalizată aferentă utilizării creditului pentru finanțarea activității curente.

La 31 martie 2021 s-a vărsat la bugetul de stat suma de 72.688 mii lei, din care:

 taxa pe valoarea adăugată: 15.539 mii lei;
 redevența petrolieră: 11.082 mii lei;
 impozit pe monopolul natural: 10.174 mii lei;
 impozit pe venituri din salarii: 7.312 mii lei;
 accize: 243 mii lei;
 impozit pe profit: 28.281 mii lei;
 impozit pe dividende: 57 mii lei.
De asemenea s-a achitat bugetelor locale, fondurilor speciale și asigurărilor sociale suma de 39.214 mii lei.

BVB | Știri BVB

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE (AROBS) (04/03/2024)

Inregistrare teleconferinta rezultate preliminare 2023

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (04/03/2024)

Inregistrare teleconferinte rezultate preliminare 2023

ALRO S.A. (ALR) (04/03/2024)

Decizie impunere suplimentara de catre ANAF

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (04/03/2024)

Teleconferinta prezentare rezultate financiare preliminare 2023

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (04/03/2024)

Teleconferinta prezentare rezultate financiare preliminare 2023