Update articol:

Proiect de HG: Loteria Română vrea să poată vinde bilete online

Sursa foto Loteria Romana

Loteria Română vrea să poată vinde bilete online, potrivit unui proiect de HG pentru modificarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016. 

Astfel, articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Participarea la jocurile de noroc de tip loto – joc tradițional – se poate realiza în locații specializate, prin intermediul terminalelor autonome, operate în mod direct de către participanții la joc sau prin accesarea secțiunii dedicate acestei activități disponibilă pe site-urile oficiale ale Companiei Naționale ”Loteria Română S.A.” cu condiția achitării taxei de participare.

(2) Locațiile specializate – agențiile loto, spațiile comerciale înregistrate ca sedii secundare ale Companiei Naționale ”Loteria Română S.A.” sau alte spații convenite cu partenerii contractuali, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. a) suprafața locației să permită desfășurarea activității, asigurând jucătorilor un climat corespunzător;
  2. b) spațiul să fie organizat distinct de alte activități economice, cu excepția locațiilor în care se comercializează numai lozuri instant și bilete de participare la jocurile loto;
  3. c) în incintă să fie amplasat cel puțin un terminal pentru emiterea biletelor de participare la joc, cu excepția locațiilor în care se comercializează numai lozuri.

(3) Terminalele autonome pot fi amplasate în agențiile loto, în spațiile comerciale înregistrate ca sedii secundare ale Companiei Naționale ”Loteria Română S.A.”, în alte spații convenite cu partenerii contractuali, precum și în alte locații care permit desfășurarea activității, stabilite de către conducerea companiei. Terminalul autonom trebuie să aibă următoarele elemente constructive minimale:

  1. a) interfață care permite participarea la joc, înregistrarea și eliberarea înscrisurilor aferente, conform regulamentelor de joc;
  2. b) dispozitive care permit plata taxei de participare, cum ar fi: acceptor de bancnote și/sau monede ori un alt dispozitiv pentru acceptarea plății aferente;
  3. c) imprimantă pentru printarea biletelor de joc.

Pe site-urile oficiale ale Companiei Naționale ”Loteria Română S.A.”, în cadrul secțiunii dedicate prin care este permisă participarea la jocurile de noroc de tip loto – joc tradițional –, se înscriu: jocurile de noroc care pot fi accesate prin intermediul site-ului, regulamentele de joc aferente acestora, termenii si condițiile de participare. Înscrisul care atestă acordarea dreptului de participare, conform regulamentului de joc, se transmite în format electronic și poate fi imprimat de către participant.”

Astfel, prin proiectul de hotărâre se modifică articolul 19 din Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.111/2016, în sensul realizării de activităţi de jocuri de noroc, prin intermediul terminalelor autonome, operate în mod direct de către participanții la joc sau prin accesarea secțiunii dedicate acestei activități disponibilă pe site-urile oficiale ale Companiei Naționale ”Loteria Română S.A.” cu condiția achitării taxei de participare, precum și efectuarea plății pentru participarea la jocurile loto și prin instrumente de plată electronice, astfel cum sunt reglementate de legislatia in vigoare, pentru a permite realizarea acestor activități cu respectarea regulilor de distanțare socială.

La începutul anului, Sorin Constantinescu, expert în industria jocurilor de noroc, ne-a spus că este necesară dezvoltarea Loteriei Române în mediul online, mai ales în perioada pandemiei: “Chiar am propus, acum câteva luni, ministrului Economiei, cât şi directorului general al Loteriei deschiderea unui site online. Dacă se luau atunci măsuri, deja Loteria avea online în această perioadă de criză.

Am mai venit cu o soluție săptămâna trecută (n.r. martie 2020), aceea ca Loteria să vândă bilete online și să redeschidă partea de joc 6 din 49, pentru că biletele se pot vinde online, nu este necesară prezenţa fizică a vânzătorilor și extragerile se pot face în studiourile de televiziune, fără public. Ar putea face aceste lucruri măcar să își acopere 80 la sută sau chiar 100 la sută din chletuielile lunare curente până se redresează situaţia”.

În prezent, organizarea și exploatarea jocurilor de noroc sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009. Raportat la momentul emiterii acestor reglementări nu s-au avut în vedere situații de genul limitării liberei circulații și libertății economice datorată unor situații de urgență, precum apariția unei pandemii, care face imposibilă desfășurarea unor activități de genul celor reglementate de actele normative indicate.

Astfel, în prezent datorită declarării pandemiei ce COVID 19 de către Organizația Mondială a Sănătății și raportat la Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii stării de urgență și planul de acțiune la instituirea stării de urgență, au fost emise Decretul nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din data de 16 martie 2020, precum și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, care limitează libera circulație și libertatea economică, sens în care unele activități economice nu se mai pot desfășura sau se desfășoară cu dificultate.

O astfel de activitate o constituie și organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, care este profund afectată de regulile de distanțare socială impuse și care fac imposibilă accesarea unor astfel de servicii/produse, altfel decât pe cale electronică.

Totodată, inovațiile tehnologice din ultimi ani au avut ca efect o schimbare constantă la nivel internațional a industriilor, inclusiv a industriei jocurilor de noroc, evidențiindu-se interesul pentru jocurile de noroc organizate pe cale electronică.

BVB | Știri BVB

OMV PETROM S.A. (SNP) (02/02/2023)

Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2022

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (01/02/2023)

Raport auditor S2 2022 art. 108 Legea 24/2017 (R)

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (01/02/2023)

Raport auditor tranzactii parti afiliate an 2022 - art. 108 Legea 24/2017 (R)