Energie

Proiect de Hotărâre a Guvernului: Procedură pentru recepționarea lucrărilor executate de către titularii de acorduri petroliere, referitoare la perimetre petroliere offshore

Guvernul vrea să adopte o hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru recepționarea lucrărilor executate de către titularii de acorduri petroliere în baza Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.

Nota de fundamentare a proiectului pus în dezbatere publică  precizează: “În considerarea cerințelor adaptării cadrului legislativ actual, prin prezentul proiect de act normativ se aprobă Procedura pentru recepționarea lucrărilor executate de către titularii de acorduri petroliere în baza Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, care reglementează modul de organizare, alocare a responsabilităților și realizare a activităților de recepție a lucrărilor reglementate de art. 2, alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 256/2018, respectiv forajelor geotehnice, precum și a lucrărilor aferente construirii, desființării, extinderii și consolidării:

i) instalațiilor tehnologice necesare pentru explorarea, dezvoltarea, producția, tratarea, preluarea și predarea petrolului,

ii) conductelor,

 iii) platformelor marine,

iv) altor construcții aferente infrastructurii de producție, transport și tratare a hidrocarburilor, echipamente sau instalații,

v) drumurilor de acces,

vi) infrastructurii de comunicații,

executate offshore, precum și pe uscat, aferente operațiunilor petroliere astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 256/2018″.

Potrivit proiectului, recepţia lucrărilor constituie o componentă a sistemului calităţii şi reprezintă un proces complex prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor executate în baza Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu respectarea reglementărilor în vigoare şi în conformitate cu documentele care au stat la baza eliberării actului de autorizare și/sau ai autorizației de construire, după caz, precum și în cadrul proiectului tehnic elaborat ulterior emiterii actului de autorizare și/sau ai autorizației de construire, după caz.

Participanții la recepția lucrărilor sunt:

  1. Titularii actului de autorizare și/sau autorizației de construire, după caz;
  2. Executantul lucrărilor;
  3. Proiectantul lucrărilor;
  4. Organismul Independent/Entitatea Independentă de Verificare, care are calitatea de a efectua verificări independente, așa cum sunt descrise în cadrul 2, pct. 37 din Legea nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore, („Organismul Independent de Verificare”);
  5. Reprezentantul/reprezentanții emitentului actului de autorizare și/sau al autorizației de construire, după caz.

Recepţia se efectuează pentru toate lucrările prevăzute în actul de autorizare și/sau autorizația de construire, conform prevederilor documentației care a stat la baza emiterii actului de autorizare și/sau autorizației de construire, astfel cum această documentație a fost modificată pe parcursul executării lucrărilor, conform prevederilor legale aplicabile.

Recepţia poate fi admisă sau respinsă, motivat.

În cazul în care titularii actului de autorizare și/sau autorizației de construire, după caz, decid preluarea de la executant a unei părți din lucrări într-un anumit stadiu fizic de execuție, între aceștia și executant se încheie un act de finalizare care atestă stadiul fizic de execuție a lucrărilor. În cazul lucrărilor executate pe uscat, acest act de finalizare va servi și în scopul înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară.

În vederea recepționării lucrărilor, titularii actului de autorizare și/sau ai autorizației de construire, după caz:

(1) în termen de 15 zile calendaristice de la data la care titularul actului de autorizare și/sau al autorizației de construire, după caz, consideră lucrările finalizate, înștiințează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore (ACROPO) și Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) că au fost finalizate lucrările și  împreună cu participanții  prevăzuți în cadrul art. 3 lit b), c), d), e), vor începe demararea procedurii de recepție, indicând data, ora și locul efectuării recepției, data recepției neputând fi stabilită mai devreme de 15 zile calendaristice de la data transmiterii înștiințării; înștiințarea va fi însoțită și de datele de identificare ale Organismului Independent de Verificare ales de către titularul actului de autorizare și/sau al autorizației de construire.

(2) alocă resursele necesare pentru derularea activităţilor de recepție și desemnează reprezentanții participanți din partea sa, inclusiv resursele necesare în relaţia cu Organismul Independent de Verificare.

În vederea îndeplinirii prezentei Proceduri, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri desemnează doi reprezentanți din cadrul structurii de specialitate responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, care vor asista la recepția lucrărilor și care vor întocmi un raport ce va conține următoarele aspecte:

  • dacă au fost prezenți toți participanții;
  • dacă recepția a fost realizată pentru toate lucrările prevăzute în actul de autorizare și/sau autorizația de construire, conform prevederilor documentației care a stat la baza emiterii actului de autorizare și/sau autorizației de construire, după caz.

Organismul Independent de Verificare emite un raport în care consemnează dacă lucrările prevăzute în actul de autorizare și/sau autorizația de construire, după caz, sunt executate conform prevederilor documentației care a stat la baza emiterii actului de autorizare și/sau autorizației de construire, după caz, pe care îl transmite în termen de 3 zile calendaristice către comisia constituită la nivelul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, formată din reprezentanți ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din cadrul structurii de specialitate responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore (ACROPO) și ai Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC).

În vederea îndeplinirii Procedurii, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea înștiințării, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, ACROPO și ISC desemnează câte unul/doi reprezentanți fiecare, care vor face parte din comisia care va primi raportul Organismului Independent de Verificare, precum și raportul reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Comisia, ulterior analizării rapoartelor, va comunica titularului actului de autorizare și/sau ai autorizației de construire, după caz, în 7 zile calendaristice de la primirea acestora, actul de finalizare prin care se certifică recepționarea lucrărilor. 

În cazul în care actul de finalizare este respins, se va relua procedura de recepție, iar titularii actului de autorizare și/sau ai autorizației de construire, după caz, au obligația remedierii problemei constatate.

Reluarea procedurii de recepție se va efectua doar pentru remedierea problemei identificate, la o dată ulterioară, stabilită de comun acord cu reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la informarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri de către titular cu privire la remedierea neconformităților semnalate.

Nota de fundamentare mai spune: “Legislația actuală din România reglementează măsurile necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore prin Legea nr. 256/2018. Conform prevederilor art. 9, alin. (1) din legea menționată mai sus și al art.4 și art. 16 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin care se înfiinţează Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, recepția lucrărilor se realizează în conformitate cu o procedură reglementată prin Hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Energiei, Economiei si Mediului de Afaceri și Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (ACROPO) – autoritate aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG), aprobată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 256/2018.

Motivele întârzierii adoptării proiectului de act normativ în termenul pevăzut de Legea nr. 256/2018  s-au datorat consultărilor organizate în mai multe etape cu reprezentanți ai ACROPO și ai operatorilor economici care derulează operațiuni petroliere în domeniul offshore, formele de proiect prezentate de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nefiind agreate de către ACROPO, în calitate de coinițiator al prezentei hotărâri a Guvernului, decalându-se astfel termenul inițial prevăzut de lege”.

Articole recente

Percheziţii DNA la Poliţia Locală şi Poliţia Capitalei într-un dosar privind încheierea unor contracte de achiziţie

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, luni, percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţul Călăraşi într-un…

1 minut ago

18 companii listate la Bursa de Valori București, din Piața Principală și Piața AeRO, au obținut nota maximă VEKTOR (ARIR)

ARIR (Asociația Română pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relaţia cu Investitorii (IR), publică…

14 minute ago

Interviu Ștefan Minovici: Sistemul de sănătate din România – în metastază profundă

Ștefan Minovici, despre sistemul de sănătate: Deși salariile au fost îmbunătățite substanțial în ultimii ani,…

38 de minute ago

Depreciere de 65 de miliarde de dolari a grupului Adani, pe fondul vânzărilor în lipsă masive

Majoritatea acțiunilor companiilor din grupul Adani și-au adâncit scăderile abrupte până luni, după ce investitorii…

55 de minute ago

Şanse mari de conflict militar cu China (preşedintele Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Reprezentanţilor)

Un important congresmen republican a declarat duminică că şansele de a avea un conflict militar…

o oră ago

Preşedintele Zelenski: 2023 va fi anul victoriei Ucrainei, în pofida dificultăţilor

Preşedintele Volodimir Zelenski s-a declarat duminică încrezător că ţara sa poate învinge Rusia în acest…

2 ore ago