Update articol:
DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (vezi documentele)

ANAF a pus în  dezbatere publică proiectul de modificare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (Proiectul de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr.139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice). 

Vezi documentele: Anexa_DECL_UNICA_ordin_19052020 Anexa1_ordin_bonificatii_19052020

Modificările vizează, în principal:
– introducerea la Capitolul I, după căsuța referitoare la rectificarea acestuia, a
unor căsuțe distincte, în vederea aplicării bonificațiilor, prin care să se faciliteze
contribuabililor numai completarea rubricilor corespunzătoare din formular, în funcție de categoria din care fac parte (contribuabili care au obligația definitivării obligațiilor pentru anul 2019, contribuabili care au obținut venituri anuale pentru care aveau obligația depunerii numai a declarației unice estimative, contribuabili care au optat pentru plata contribuțiilor sociale în anul 2019);
– introducerea la secţiunea 5 de la Capitolul I din formular a unor subsecţiuni
și rubrici noi prin care sunt evidenţiate în mod distinct atât bonificaţiile, cât şi
obligaţiile fiscale de plată, potrivit legii.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor
măsuri fiscale, s-a reglementat acordarea de bonificaţii pentru depunerea
declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice și plata obligaţiilor fiscale anuale pentru anul 2019, precum şi
prorogarea termenului de depunere a acestei declaraţii până la data de 30 iunie
2020 inclusiv.

Astfel, în situația în care declaraţia unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art.122 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se
depune până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, pentru plata impozitului pe venit, a
contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate,
reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificație de
5% din aceste sume, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată
sau compensare, integral, până la data 30 iunie 2020 inclusiv.

De asemenea, în situația îndeplinirii condiției de plată integrală a obligațiilor
menționate până la data de 30 iunie 2020, inclusiv, pentru depunerea declaraţiei
unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până la aceeași dată,
contribuabilii beneficiază de o bonificaţie suplimentară de 5% din impozitul pe venit,
contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Prevederile ordonanței menționate sunt aplicabile și în cazul persoanelor
fizice care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii
numai a declarației prevăzute la art.120 din Codul fiscal, precum și în cazul
persoanelor fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuției de asigurări
sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.148 alin.(3),
respectiv art.180 din Codul fiscal.

Contribuabilii pot beneficia de bonificații prin completarea și depunerea
Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de
persoanele fizice – Capitolul I, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, cu
respectarea condițiilor prevăzute de ordonanță. Bonificaţia se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare. Totodată, contribuabilul determină obligațiile fiscale de plată, prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate cu valoarea bonificației.

Având în vedere aceste modificări legislative, este necesară modificarea și
completarea formularului “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, precum şi a instrucţiunilor de completare ale acestuia, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.139/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.47/23.01.2020.

 

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (23/07/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/07/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/07/2021)

Prelungire credit overdraft - Dendrio Solutions

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/07/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGA 11.08.2021