Update articol:
Proiectul de Ordin privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate din România, în consultare publică

ANRE: Producătorii de gaze naturale a căror producție anuală depășește 1.000.000 MWh au obligația de a vinde pe bursă circa 30%

anre
  • Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)  deschide procesul de consultare publică pe marginea proiectului de Ordin privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate din România

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE demarează procesul de consultare publică pe marginea proiectului de Ordin privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate din România pe pagina proprie de internet, în perioada 02.03 – 14.04.2020. 

Proiectul de act normativ este propus în contextul în care piața de gaze naturale din România prezintă o lichiditate scăzută, măsura dorind să contribuie, pe de-o parte la creșterea lichidității pieței, iar pe de altă parte la creșterea gradului de transparență a tranzacțiilor pe toate segmentele pieței centralizate de gaze naturale, acestea desfășurându-se conform regulilor de tranzacționare stabilite de către ANRE.

Potrivit ANRE, măsura propusă trebuie analizată în contextul liberalizării pieţei de gaze naturale începând cu data de 1 iulie 2020, conform cu prevederile O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În acelaşi timp, este în conformitate cu prevederile art. 41, alineat (1), lit. j) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE, potrivit cărora autoritatea de reglementare are atribuția:
„ j) să monitorizeze gradul și eficiența deschiderii piețelor și a concurenței la nivelul comerțului angro și cu amănuntul, inclusiv în ceea ce privește bursele de gaze naturale, prețurile pentru clienții casnici, inclusiv sistemele de plată anticipată, tarifele percepute la migrarea către un alt furnizor, tarifele de deconectare, executarea serviciilor de întreținere și tarifele percepute pentru acestea și
plângerile înaintate de clienții casnici, precum și orice denaturare sau restricționare a concurenței, și să furnizeze toate informațiile relevante și să prezinte toate situațiile relevante autorităților competente din domeniul concurenței”, precum și cu premisele nr. 31 și nr. 36 ale aceleiași directive, conform cărora:
(31) „Pentru a asigura accesul efectiv la piață al tuturor actorilor de pe piață, inclusiv al noilor intrați, este necesară crearea unor mecanisme de echilibrare nediscriminatorii și care să reflecte costurile. Acest lucru ar trebui să fie realizat prin crearea unor mecanisme de piață transparente pentru furnizarea și cumpărarea de gaze naturale, necesare în vederea echilibrării” (premisa nr. 31) 

(36) „ Piața internă a gazelor naturale suferă din pricina lipsei de lichiditate și de transparență, ceea ce împiedică alocarea eficientă a resurselor, operațiunile de acoperire în vederea limitării riscurilor și pătrunderea de noi concurenți pe piață. Încrederea în piață, lichiditatea acesteia, precum și numărul de participanți pe piață trebuie să crească, fiind necesară în acest scop creșterea supravegherii exercitate de autoritățile de reglementare asupra întreprinderilor active în sectorul alimentării cu gaze naturale.”

ANRE precizează: “Deși pe piețele centralizate de gaze naturale a fost instituită obligația tranzacționării unei anumite cote procentuale din cantitățile de gaze naturale vândute/cumpărate, conform prevederilor art. 177 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, datorită ofertării inegale pe parcursul perioadei de referință nu s-a putut obține gradul de lichiditate dorit, fapt pentru care, în cadrul acestui proiect s-a prevăzut atât ofertarea constantă și uniformă pe parcursul perioadei, cât și un nivel minim al ofertei care să vină în întâmpinarea tuturor potențialilor
cumpărători.

Aspectele principale cuprinse în proiectul de ordin:
– perioada de aplicare a Programului de ofertare gaze naturale pe piețele centralizate din România este intervalul 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2023;
– titularii obligației de ofertare sunt producătorii de gaze naturale a căror producție anuală depășește 1.000.000 MWh;
– cota anuală pe care aceștia au obligația de a o oferta la vânzare este de circa 30 %, distribuită pe două segmente de piață centralizată, respectiv „Piața produselor standardizate pe termen scurt” și „Piața produselor standardizate pe termen mediu și lung”;
– titularii obligației de ofertare și cantitățile de gaze naturale aferente obligației fiecăruia, repartizate pe segmente de piață și pe produse se stabilesc anual, prin ordin al președintelui ANRE, cu următoarele precizări :
* cantitățile de gaze naturale care fac obiectul obligației de ofertare anuală se stabilesc funcție de producția realizată în anul calendaristic anterior;
* obligația de ofertare aferentă anului 2020 se aprobă prin ordin al președintelui ANRE, care va fi emis până pe data de 25 mai 2020;
* pentru anii calendaristici 2021, 2022 și 2023, cota procentuală aferentă segmentelor de piață și repartiția cantităților de gaze naturale pe produse va fi stabilită de ANRE funcție de evoluția pieței angro de gaze naturale, până pe data de 1 noiembrie a fiecărui an calendaristic anterior anului pentru care se instituie obligația de ofertare pe piețele centralizate angro de gaze naturale;
– în cazul produselor standardizate pe termen mediu și lung, mărimea lotului ofertat nu poate fi mai mare de 50 MWh/lot;
– nu pot participa la tranzacționare filialele și/sau afiliații titularilor de obligație aparținând aceluiași grup de interes economic.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE până cel târziu la data de 14 aprilie 2020.

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (17/09/2021)

Functionarea Unitatii 1 la putere redusa

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 20 si 21 Septembrie 2021

ROMCAB SA (MCAB) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Suspendare tranzactionare - 16:36 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera