Update articol:
INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE

Răzvan Raț, BRK Financial Group: “Urgența majoră este creșterea numărului de conturi active la BVB”

Urgența majoră este creșterea numărului de conturi active la Bursa de Valori București, consideră Răzvan Raț, director general adjunct BRK Financial Group (BRK), care și-a înscris candidatura pentru un loc în Consiliul de Administrație al BVB, pentru alegerile ce vor avea loc în Adunarea Generală din 20/21 noiembrie.

Răzvan Raț ne-a acordat un interviu despre obiectivele sale, în cazul obținerii unui mandat de administrator BVB.

***

Ce obiective aveți dacă veți obține funcția de administrator BVB?

Răzvan Raț: Obiectivele sunt legate de dezvoltarea pieței de capital în general, atât la nivel de volume, capitalizare, cât și la nivel de emitenți, încurajarea societăților locale  și nu numai de a vedea investitorii la BVB ca pe o alternativă viabilă finanțării activității și valorizare a business-ului.

Pe ce susținere va bazați din partea acționarilor?

Răzvan Raț: Separat de voturile atașate deținerii de acțiuni BVB a societății pe care o reprezint, am avut în ultimele două săptămâni convorbiri cu mai mulți acționari ai bursei, în care le-am împărtășit viziunea mea și cred cu tărie că am reușit să și conving dintre aceștia.

Ce direcție principală de dezvoltare a afacerii vedeți?

Răzvan Raț: Urgența majoră este creșterea numărului de conturi active la BVB, intensificarea campaniilor de conștientizare a beneficiilor investițiilor financiare pe termen lung în rândul tinerilor, promovarea la nivel legislativ a unor inițiative privind instituirea unor conturi de investiții individuale cu facilități fiscale care să dezvolte apetitul investițional, digitalizarea proceselor interne, noi produse în funcție de apetitul la risc al investitorilor.

Mă bazez de asemenea pe experiență mea de peste 12 ani în relația cu clienții/investitorii care este  de bun augur,  așa încât să pot să transmit viziunea acestora coroborată cu expertiză mea direct în board-ul BVB.

Ce va propuneți schimbați, în următoarea echipa?

Răzvan Raț: La nivel de echipă, este prematur să formulez propuneri, aștept rezultatul alegerilor.

Cum veți adresa problema lichidității și a numărului în scădere de investitori activi?

Răzvan Raț: Problema lichiditității poate fi abordată fie prin listarea unor emitenți noi, care să ofere investitorilor încrederea și apetitul de a investi, un rol aparte în acest sens având îmbunătățirea implementării standardelor de guvernanță corporativă promovate de BVB, în rândul acestora, fie prin impulsionarea tranzacționării instrumentelor financiare deja listate, care depinde însă de viteza de implementare a proiectului Contrapărții Centrale. Aceasta va fi un garant al executării obligațiilor de plată a participanților la piață, împrumutul de acțiuni, vânzarea în lipsă, hedging-ul pe instrumente financiare derivate devenind realitate la acel moment. Furnizorii de lichiditate vor avea de asemenea un rol important (BRK a devenit primul furnizor de lichiditate pentru un emitent listat)

Considerați este o problema împuținarea brokerilor de la BVB? Dacă da, cum o veți aborda?

Răzvan Raț: Alinierea la standardele europene în ceea ce privește cerințele pentru instituțiile de credit și societățile de investiții (MiFid 2), raportarea continuă, monitorizarea, cuantificarea riscurilor și adecvarea capitalurilor proprii ale intermediarilor a condus la o povară administrativă și financiară mult prea mare pentru unii brokeri locali. Coroborarea acestei realități cu trendul de scădere a veniturilor din comisioane generate de intermedierea clasică, concurența inegală privind adresabilitatea serviciilor cu diviziile de investiții a băncilor comerciale au condus la restrângerea numărului de intermediari. Sunt convins însă că gradul de profesionalizare a crescut în branșă în ultimii ani, iar cei activi în piață vor oferi servicii de investiții cu un grad de încredere mai ridicat pentru clienții lor.

 Cum intenționați încurajați listările de companii private și de stat?

Răzvan Raț: BVB are în prezent multe inițiative în acest sens legate de business-urile private și ele merită continuate și intensificate. Listarea societăților de stat însă, este un subiect complicat, decidenții sunt în altă parte, însă dacă vom reuși o îmbunătățire a climatului investițional, a multiplilor de evaluare fundamentală a emitenților, sunt convins că și statul va accelera acest proces. Municipalitățile vor fi  de asemenea reantrenate să apeleze la finanțarea prin piața de capital

Cum veți aborda realația cu autoritățile? Aveți în vedere schimbări legislative necesare pe care doriți le discutați cu ASF sau Guvernul?

Răzvan Raț: Cadrul legislativ privind protecția investitorilor, organizarea și funcționarea bursei locale și a intermediarilor este deja aliniat la cel european, ceea ce este un mare plus. De acum trebuie avute în vederere operațiuni de “fine-tuning”, de inițiative care să încurajeze fiscal investițiile la bursă, de eliminare a impedimentelor de natură birocratică care nu fac atractivă deschiderea electronică de conturi de tranzacționare, de promovare a educației financiare în curricula obligatorie la nivel liceal.

BVBStiri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

DAFORA SA (DAFR) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

ROMCAB SA (MCAB) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020