Update articol:

Rezultate septembrie 2020: Fondul Proprietatea – pierdere netă aferentă participațiilor la valoarea justă, în sumă de 1.885,7 milioane RON

Prețul acțiunii FP a continuat să crească după scăderea semnificativă înregistrată de toate piețele ca urmare a izbucnirii pandemiei de COVID-19 la începutul anului și, la sfârșitul lunii septembrie 2020, a fost cu 16,7% mai mare comparativ cu sfârșitul lunii martie 2020 și cu 7,0% mai mare comparativ cu sfârșitul lunii decembrie 2019, potrivit unui comunicat de presă.

La sfârșitul lunii septembrie 2020, VAN al Fondului a fost de 9,91 miliarde RON (2,38 USD), iar VAN pe acțiune a atins nivelul de 1,5881 RON, cu 8,4% mai puțin decât la 31 decembrie 2019.

Discountul prețului acțiunii față de VAN la sfârșitul lunii septembrie 2020 a fost la un nivel minim record de 18,5% comparativ cu 23,6% la finalul trimestrului trei din 2019.

Cele mai performante companii din trimestrul al treilea au fost companiile listate OMV Petrom și Nuclearelectrica, urmate de Aeroporturi București, Salrom și Enel Energie Muntenia. Cel mai puțin performante au fost companiile listate Alcom și Romaero, dar performanța generală a VAN pe acțiune a fost pozitivă, de 1,7%.

Randamentul total al VAN în trimestrul trei a fost de 1,66%, randamentul total al acțiunilor locale a fost de 2,78%, în timp ce randamentul total al GDR-urilor a fost de 7,64%. Pentru perioada ianuarie – septembrie, randamentul total al VAN a scăzut cu 4,37%, în timp ce randamentul total al acțiunilor locale a crescut cu 12,92% și cu 18,86% pentru GDR-uri.

Fondul a înregistrat o pierdere netă aferentă participațiilor la valoarea justă prin profit sau pierdere în sumă de 1.885,7 milioane RON generată în principal de (1) scăderea de 1.264,4 milioane RON a valorii participațiilor nelistate ca urmare a procesului de actualizare a evaluărilor (în principal CN Aeroporturi București SA, companiile E-Distribuție și Hidroelectrica SA), care ia în considerare și efectul dividendelor distribuite de companiile evaluate, de 940 milioane Lei și (2) OMV Petrom SA ca urmare a evoluției negative a prețului acțiunii acestei companii în cursul perioadei (impact total de 642,8 milioane Lei, scădere a prețului acțiunii de 25,1%).

Veniturile brute din dividende pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020 includ dividendele de la companiile din portofoliul Fondului, în principal companiile E-Distribuție (522,9 milioane Lei), Hidroelectrica SA (399,5 milioane Lei) și OMV Petrom SA (175,6 milioane Lei).

Creșterea cu 128,6% a activelor lichide în perioada ianuarie – septembrie 2020 a fost determinată în principal de încasările de dividende de la companiile din portofoliu (1.197,2 milioane RON) și de încasările din vânzarea participațiilor în valoare de 635,4 milioane RON, care au fost compensate de plata acțiunilor proprii achiziționate în cadrul celui de-al unsprezecelea program de răscumpărare (790,7 milioane RON), inclusiv ofertele publice finalizate în martie și septembrie și de plățile către acționari privind distribuțiile de numerar în sumă de 396,6 milioane RON.

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/05/2021)

Alegerea Presedintelui CA/Componenta Comitete Consultative

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (06/05/2021)

Adresa a actionarului majoritar privind solicitarea de convocare AGA

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (06/05/2021)

Oferirea de drepturi/optiuni de a achizitiona actiuni

Digi Communications N.V. (DIGI) (06/05/2021)

Detalii conferinta telefonica_Raport trimestrial T1 2021