Update articol:
PROIECT EDITORIAL SUSȚINUT DE HUAWEI

România va urma abordarea comună a UE 5G, mai degrabă decât deciziile lui Trump

Prof. Christian Mestre Huawei

Autor: Christian Mestre

Introducere: Dl Mestre este profesor la Universitatea din Strasbourg și din 1993 la Colegiul Europei (Bruges), fost președinte al Universității din Strasbourg (Franța). Printre interesele sale de cercetare se numără dreptul european, problemele instituționale europene, politica agricolă comună și drepturile omului.

Ofensiva americană împotriva Chinei și a tuturor companiilor chineze merge mai departe, multe dintre ele fiind considerate o amenințare serioasă pentru interesele interne. Printre ele, compania Huawei are un loc mare și foarte simbolic. Am putea explica acest comportament ciudat, nu prin amenințarea securității naționale, ci prin teama de concurență. Huawei are cea mai bună tehnologie în ceea ce privește tehnologia 5G și un avans de patru/cinci ani față de firmele occidentale în domeniul telecomunicațiilor și al noilor tehnologii.

Războiul economic activat de administrația Trump nu se mărginește la teritoriul Statelor Unite ale Americii, ci se răspândește și în alte state, în principal la cei mai apropiați  aliați din Uniunea Europeană. Obiectivul pare foarte simplu: să împingă statele membre ale Uniunii Europene să adopte de o anumită manieră rețelele 5G, chiar și atunci când ele au făcut această alegere din 2018. Este, de asemenea, o nouă tactică de a exporta politica americană în întreaga lume: de a pune presiune pe statele “slabe”, în scopul de a le forța să adoptarea aceeași poziție luată la Washington. Pentru aceasta, administrația Trump a solicitat guvernelor acestor state să încheie un memorandum de înțelegere privind securitatea rețelei 5G, cu sensul că au încheiat un acord real pentru restricționarea și oprirea implementării noii tehnologii a Huawei pe teritoriul lor.

O țară din Estul Uniunii Europene s-a predat ”cântecelor americane de sirenă”, în baza prevederilor memorandumului. Astfel, România a pregătit un proiect de lege privind infrastructurile de comunicații și noi condiții pentru implementarea rețelelor 5G. Din păcate, cadrul juridic american nu are nimic de-a face cu sistemul juridic european, existând destule  diferențe. Prin urmare, proiectul de lege 5G contrazice unele principii principale și norme fundamentale ale dreptului Uniunii Europene.

Fără a prezenta un raport cuprinzător al încălcărilor, în primul rând am putea constata o încălcare amplă a principiului liberei circulații a mărfurilor, deoarece proiectul de lege 5G din România stabilește unele restricții cantitative, reconstruind unele bariere la frontierele statelor membre. La aceasta, am putea adăuga unele încălcări grave ale principiilor și valorilor dreptului european și ale unor norme ale Organizației Mondiale a Comerțului (W.T.O.): principiul nediscriminării între furnizori, principiul proporționalității, datorită neclarității dispozițiilor și posibilității unor interpretări diferite, principiul securității juridice, deoarece este imposibil să se cunoască exact semnificația mai multor dispoziții  și, legat de aceasta, principiul așteptărilor legitime. În plus, proiectul de lege dezvoltă multe restricții, termene, fără temeiuri legale sau justificări, astfel încât putem concluziona o încălcare a dreptului de proprietate și îmi amintesc că aceasta este protejată atât de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de Convenția europeană a drepturilor omului, cât și de interpretarea dată de judecătorii ambelor Curți, Curții de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg și Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

Alături de aceste principii generale incluse în legislația europeană, trebuie să luăm în considerare unele acte juridice specifice, de obicei unele directive, care stabilesc diferite cerințe pentru statele membre în ceea ce privește domeniul comunicațiilor electronice sau telecomunicațiilor sub aspectul reglementărilor tehnice. Unul dintre scopurile dispozițiilor legale este introducerea și promovarea transparenței, iar legislația europeană stabilește o obligație generală de transparență prin mai multe proceduri. Cea mai importantă este obligația de a comunica imediat Comisiei orice proiect de reglementare tehnică. Această dispoziție urmărește să acorde un control Comisiei pentru a putea bloca  încercări  de restricționare (bariere administrative și juridice) ale libertății de a presta servicii.

În cele din urmă, cea mai importantă încălcare a dreptului european este nerespectarea principiului cooperării de bună credință între statele membre și instituțiile europene. Această obligație de cooperare este condiția esențială pentru orice funcționare a pieței unice europene. Astfel, comportamentul autorităților române este de natură să pună la îndoială buna lor credință și  arată voința de a construi un obstacol în calea tehnologiei companiei Huawei, în conformitate cu deciziile administrației Trump.