Update articol:

Romgaz propune distribuirea unui dividend de 1,79 RON/acțiune

Conducerea Romgaz (SNG) propune distribuirea unui dividend de 1,79 RON/acțiune, care ar urma sa fie supus aprobării în AGA de bilanț, potrivit unui

În ședința din 23 martie 2021, Consiliul de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a avizat, în vederea înaintării spre aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27 (28) aprilie 2021, următoarele:
“(1) Dividendul brut de 1,79 RON/acțiune, ținând seama de faptul că:
 dividendele cuvenite acţionarilor, conform propunerii de repartizare a profitului
anului 2020, sunt în sumă de 628.238.512 RON;
 dividendele cuvenite acţionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului
reportat, sunt în sumă de 61.667.584 RON;
 dividendele se distribuie acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social;
 capitalul social al societăţii este de 385.422.400 RON, divizat în 385.422.400 acţiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 1 RON
(2) Termenul de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv plata dividendelor începând cu data de 30 iunie 2021, ținând seama de faptul că:
 societatea are obligația de a plăti dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60
de zile de la termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale, iar
 termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale ale societății este de 150 de zile de la închiderea exercițiului financiar și
 data plăţii dividendelor stabilită de AGA trebuie să fie o zi lucrătoare care este
ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6
luni de la data Adunării Generale a Acţionarilor de stabilire a dividendelor.”

Recent,  acționarii Romgaz (SNG) au ales un nou Consiliu de Administrație provizoriu, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Profitul net preliminat al Romgaz pentru anul 2020 a fost de 1,25 miliarde lei, în creștere cu 15,14%, fata de 2019.

BVBStiri BVB

ROMCARBON SA (ROCE) (13/04/2021)

Desfasurare conferinta telefonica investitori si analisti 13 Aprilie 2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (13/04/2021)

Ziua Investitorului Bittnet - 15 Aprilie 2021

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (13/04/2021)

VAN la data de 31 martie 2021

ALTUR S.A. (ALT) (13/04/2021)

Completarea ordinii de zi a AGOA si AGEA din data de 27/28.04.2021

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (13/04/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 06.04.2021 - 12.04.2021