Update articol:

Senatorul PSD Şerban Nicolae cere, printr-un proiect de lege, interzicerea exportului de cereale şi plante oleaginoase, dar şi exportul de produse din masă lemnoasă

Senatorul PSD Şerban Nicolae a depus, astăzi, un proiect de lege privind interdicția cu caracter temporar a scoaterii din țară a unor produse provenite din activități agricole și de exploatare forestieră din România. 

Potrivit proiectului de lege, se interzice scoaterea din țară, în scop comercial, a cerealelor și plantelor oleaginoase, precum și a produselor rezultate din prelucrarea acestora, până la până la noua recoltă, din anul 2020. Produsele pot fi tranzacționate la export sau comerț intracomunitar în afara teritoriului României, pe baza unui certificat de comercializare externă, pentru cantitățile care depășesc necesarul de consum intern stabilit prin balanța pe produs.

Prin consum intern se înțelege consumul de produse agroalimentare în România necesar populației, sectorului zootehnic și producției industriale care utilizează aceste produse. Balanța pe produs se determină pentru fiecare produs agroalimentar, indiferent dacă provine din producția internă sau din comerț intercomunitar ori import, pe baza indicatorilor de consum specific și consum total, cu identificarea locului de producție și depozitare și a regimului juridic de proprietate și custodie.

Certificatul de comercializare externă se eliberează în ordinea cronologică a solicitărilor, cu respectarea procedurilor stabilite prin actele de punere în aplicare a prezentei legi. Dispozițiile prezentei legi se aplică și produselor agroalimentare contractate pentru comercializare în afara României, indiferent de stadiul de producție sau transport al acestora, dacă nu au părăsit teritoriul României la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Proiectul de lege interzice scoaterea din țară a produselor din masă lemnoasă constând în: buștean, lemn rotund, cherestea și lemn de foc, în scop comercial, până la 31 decembrie 2030. Nu intră sub incidența acestei legi bunurile prelucrate pe teritoriul României la care materia lemnoasă provine din import sau comerț intracomunitar.  Încălcarea interdicțiilor constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepsește. Bunurile care fac obiectul infracțiunii se confiscă.

Proiectul de lege mai prevede că, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește balanța pe produs, iar în termen de cinci zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul aprobă prin hotărâre normele de punere în aplicare a acesteia.

Potrivit expunerii de motive, declararea stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României, încuviințată prin Hotărârea nr. 3/2020 a Parlamentului României, determinată de epidemia COVID-19, a modificat substanțial regulile după care funcționează economia românească, atât în plan intern, cât și în plan internațional. De asemenea, restricțiile privind circulația și desfășurarea unor activități economice au afectat în mod direct producția și comerțul cu produse agroalimentare.

În același timp, chestiuni ce revin periodic în dezbaterile din societatea românească, exploatarea fondului forestier și exportul de material lemnos brut sau prelucrat primar, au atins în această perioadă un nou vârf al preocupărilor opiniei publice, conform expunerii de motive a iniţiatorului.

Pentru protejarea unor interese legitime ale populației și economiei României privind comerțul cu anumite produse agroalimentare, atât în timpul stării de urgență, cât și în perioada imediat următoare, este nevoie de un alt tip de abordare normativă, susţine senatorul PSD Şerban Nicolae, explicând: “Este ceea ce propunem prin interzicerea scoaterii din țară, în scop comercial, a unor produse agroalimentare la care cantitățile existente sau preconizate, raportate la necesitățile consumului intern sunt deficitare.

Aceste cantități de produse trebuie distinct identificate, prin balanța de produs, raportată la necesarul pentru consumul intern, locul de depozitare, fluxul de producție și regimul juridic al proprietății și custodiei acestor stocuri. Se adaugă posibilitatea scoaterii din țară, controlat a stocurilor excedentare, instituirea încălcării interdicției ca infracțiune sancționată cu severitate și obligativitatea întocmirii balanțelor pe produs, a dimensionării consumului inter și evaluarea recoltei prognozate pentru anul 2020. 

În ceea ce privește comercializarea unor produse de masă lemnoasă în stare brută sau prelucrate primar, propunem aplicarea unui cadru normativ similar cu cel privind produsele agroalimentare, cu diferențele specifice. Astfel, interdicția nu are legătură cu starea de urgență, ci cu semnalele îngrijorătoare privind defrișările, exploatarea irațională a fondului forestier și comerțul cu produse brute sau aflate în faza de prelucrare primară în dauna activității de producție și comerț cu produse finite. Partea de dispoziții comune privește interdicția în sine — scoaterea din țară a produselor — sancționarea severă, ca infracțiune, a încălcării interdicției și exceptarea unor produse de la această interdicție. Spre deosebire de produsele agroalimentare, unde scoaterea din țară este posibilă în cazul stocurilor excedentare, Ia produsele din masă lemnoasă excepția vizează acele produse care, fără a putea fi încadrate în categoria produselor finite, sunt rezultatul prelucrării unei materii prime provenite din import sau comerț intracomunitar.

Am ținut cont de faptul că există și multă manipulare în ceea ce privește chestiunea defrișărilor și a „expołtului” de bușteni și cherestea. Potrivit unor surse, România importă cantități semnificative de masă lemnoasă, de circa 3 milioane mc anual. În același timp, exportul de lemn rotund și cherestea se realizează, în bună măsură și cu lemn provenit din import sau comerț intracomunitar. Dincolo de aspectul strict comercial, această prelucrare primară determină deșeuri și rumeguș ce constituie materie primă pentru alte activități productive. Putem lua în calcul faptul că exportul de buștean, care este în date cełtificate de circa 100 mii mc anual, nu reflectă complet realitatea, ca și faptul că nu toate suspiciunile privind comerțul ilegal cu cherestea și lemn rotund sunt nejustificate.

Cu privire la aceste aspecte însă, aplicarea strictă a Codului silvic și a celorlalte acte normative de către autoritățile îndrituite reprezintă soluția corectă pentru combaterea defrișărilor și a exploatării ilegale și iraționale a fondului forestier, nu interzicerea comerțului cu produse din masă lemnoasă în afara României.

Durata preconizată pentru interdicție vizează și stimularea industriei prelucrătoare a lemnului, crearea și menținerea de locuri de muncă în acest sector, precum și dezvoltarea unor relații comerciale de producție, atât pe orizontală, cât și pe verticală. Apreciem că instituirea interdicției pentru o perioadă de aproape 10 ani răspunde unei asemenea abordări pragmatice și constructive.

În funcție și de evoluțiile în plan economic care vizează comerțul cu produsele agroalimentare și de masă lemnoasă identificate prin propunerea legislativă, duratele interdicțiilor pot fi atât scurtate, cât și prelungite”.

Marius Bodea: Am inițiat un proiect de lege pentru interzicerea aprobării tăierilor padurilor, sub orice formă, pe perioada stării de urgență (video)

 

BVB | Știri BVB

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (30/05/2023)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ROMCARBON SA (ROCE) (30/05/2023)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

VRANCART SA (VNC) (30/05/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

MECANICA CEAHLAU (MECF) (30/05/2023)

Hotarari AGA O & E 30.05.2023